28.3.2023 | Díl #19

Úterní Dobíječ s Napoleonem Hillem

Dvanáct bohatství života (část druhá)

Zde si můžete přehrát hudební podkres

Milí čtenáři, když Andrew Carnegie v roce 1901 odcházel do důchodu, bylo jeho cílem rozdělit své jmění. Nejenže věnoval dary na založení více než 2 500 knihoven, ale poskytl také varhany stovkám kostelů. Byl mecenášem mnoha vysokých a jiných škol a také neziskových organizací ve svém rodném Skotsku, ve Spojených státech a v dalších částech světa. To ale není vše, Carnegie založil také několik fondů a institucí nesoucích jeho jméno.

Když Andrew Carnegie v roce 1919 zemřel, rozdal za svůj život přibližně 350 milionů dolarů a jeho odkaz pokračuje díky jím založeným fondům a institucím dodnes. Většina lidí po sobě takový odkaz jako Andrew Carnegie nezanechá. Téměř každý z nás však může zanechat svůj odkaz v té či oné podobě a nemusí mít jen peněžní charakter.

„Nejvyšší odměnou za práci člověka není to,
co za ni dostane, ale to, čím se díky ní stane.“

~ JOHN RUSKIN

V následujícím úryvku z knihy Adversity and Advantage (Nepřízeň osudu výhodou) od Napoleona Hilla pokračujeme v tématu „Dvanáct bohatství života“ z minulého týdne. Tento koncept je dobrým začátkem pro získání skutečného bohatství. Jsou to ty druhy bohatství, které z vás mohou udělat opravdu bohatého člověka ve všech významech slova bohatství.

Don Green

Ředitel Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Dvanáct bohatství života (část druhá)

Bohatství číslo sedm je ochota dělit se o svá požehnání. Kdo se tomu nenaučil, nenašel pravou cestu ke štěstí, protože štěstí přichází pouze prostřednictvím sdílení. Mějme navždy na paměti, že veškeré bohatství lze zkrášlit prostým sdílením tam, kde může sloužit druhým. Pamatujme také na to, že místo, které člověk zaujímá v srdcích svých bližních, je dáno právě službami, které prokazuje nějakou formou sdílení.

Osmé bohatství představuje práce z lásky. Není bohatšího člověka než ten, kdo dělá svou práci z lásky, neboť práce je jednou z nejvyšších forem vyjádření lidské touhy. Práce je spojovacím článkem mezi poptávkou a nabídkou všech lidských potřeb, předchůdcem veškerého lidského pokroku, prostředkem, díky němuž dostává představivost křídla činu. A veškerá práce z lásky je posvěcená, protože přináší radost ze sebevyjádření a osvobozuje veškeré lidské snažení od dřiny.

Pod bohatstvím s číslem devět se skrývá otevřená mysl ke všem tématům. Toleranci projevuje pouze ten, kdo má svou mysl vždy otevřenou ke všem tématům. Pouze člověk s otevřenou myslí se stává skutečně vzdělaným a je tak připraven využívat větších požehnání života. Dokud člověk zůstává svěží s otevřenou a zvídavou myslí, může růst a stávat se moudřejším, ale jakmile dospěje k ustáleným názorům a soudům, začíná postupně hnít.

Desátým bohatstvím je sebekázeň. Člověk, který není svým vlastním pánem, se nikdy nemůže stát pánem čehokoliv jiného. Kdo je však pánem sebe sama, může se stát pánem svého pozemského osudu. Nejvyšší forma sebekázně spočívá v projevu pokory srdce poté, co člověk získá velké bohatství nebo ho potká to, čemu se běžně říká úspěch.

Člověk bez přiměřené sebekázně nad svými myšlenkami a činy je jako loď bez kormidla a musí plout tam, kam ho nesou vlny oceánu života.

Bez váhání bych řekl, že sebekázeň je nejpodstatnější v souvislosti s myšlenkovými návyky člověka, protože všechny činy a skutky jsou jen vyjádřením myšlenek. Nezapomínejme však, že sebekázeň je zázračným léčitelem nemocí, zázračným ničitelem strachu a obav a jediným prostředkem, díky němuž se můžeme zmocnit své vlastní mysli a nasměrovat ji k cílům, které si sami zvolíme. Je to prostředek, kterým si zároveň můžeme poskytnout ochranu před těmi, kdo se nás snaží rozzlobit a oslabit pro jejich vlastní sobecké cíle.

Ukažte mi člověka, který má dokonalou sebekázeň, a já vám ukážu člověka, který je úspěšný ve všem, co podnikne. Takový člověk má pevné zdraví, je šťastný a všichni, kdo ho znají, ho mají rádi. Nedostatek sebekázně je jednou, ne-li hlavní příčinou strachu a chaosu v celém dnešním světě.

Záchrana lidstva závisí na životně nutných změnách u jednotlivců, kteří potřebují dostatek sebekázně. Jenom víra nestačí. Víru je třeba podpořit skutky.

Pod číslem jedenáct se nachází bohatství, které spočívá ve schopnosti porozumět lidem. Člověk, který má schopnost porozumět druhým lidem, si vždy uvědomuje, že všichni lidé jsou si v zásadě podobní v tom, že se vyvinuli ze stejného kmene a že všechny lidské činnosti jsou inspirovány jedním nebo více stejnými základními motivy.

Kdy je pro nás schopnost porozumět druhým lidem nejvýhodnější?

Řekl bych, že v souvislosti s našimi vztahy s těmi, které zrovna nemáme v lásce, nebo s těmi, s nimiž se neshodneme. Není těžké porozumět těm, s nimiž nejsme v názorovém rozporu, ale něco jiného je, když máme co do činění s těmi, kteří s námi nesouhlasí.

Rozhodně to člověku umožňuje pružněji navazovat vztahy s ostatními a přizpůsobit se nepříjemným okolnostem, aniž by ztratil nervy nebo klid. Umožňuje také přetavit nenávist k druhým v soucit a zmírnit soudy o druhých. Schopnost porozumět druhým pomáhá člověku, aby se smířil s jejich slabostmi a plně ocenil jejich přednosti.

Dvanáctým bohatstvím je ekonomické zabezpečení nebo jednodušeji řečeno peníze. Důvod, proč jsem nedal peníze na první místo pramení z mého pozorování lidí, kteří sice mají velké množství peněz, ale chybí jim některé nebo všechny ostatní věci, které dělají lidi skutečně bohatými.

Klid na duši je, nebo by měl být, jedním z největších bohatství života. Neuvedl jsem ho proto, že všichni, kdo získali všech dvanáct bohatství, o nichž jsem se zmínil, nalezli také klid na duši. A našli zároveň štěstí, které je cílem, o nějž všichni lidé usilují, a možná jediným hlavním cílem života.

Získají ti, kteří dosáhli prvních jedenácti bohatství života automaticky i to dvanácté, kterým jsou peníze? Ne, ale položí základ pro jejich hromadění. Skutečné získávání peněz začíná rozvojem hluboké a trvalé touhy po penězích. To přirozeně povede k poskytování služeb nebo směně hodnotných věcí, které opravňují k získání peněz. Navíc ti, kteří získají prvních jedenáct bohatství, budou nejen schopni peníze získat, ale co je důležitější, budou schopni peníze moudře používat.

Ovšemže můžete získat velké množství peněz i bez pomoci ostatních jedenácti bohatství, ale prosím, abyste pozorně sledovali ty, kteří toho dosáhnou. V každém případě zjistíte, že ti, kteří vydělají hromadu peněz, aniž by předtím získali ostatních jedenáct bohatství, nepoužívají peníze moudře a často se ukáže, že za své peněžní bohatství zaplatili příliš vysokou cenu.

Sepište si seznam všech svých bohatství, hmotných i jiných, a každý večer vyjádřete vděčnost za tato požehnání. Zjistíte, že čím více budete děkovat za požehnání, která máte již nyní, tím vám začnou přibývat další a větší požehnání. Žijeme v době, kdy máme nadbytek všeho, kromě vděčnosti za to, co máme.

Když teď víte, co lidi činí skutečně bohatými, co s tím uděláte? A kdy začnete? Nejlépe uděláte, když si napíšete úplný seznam dvanácti bohatství života a umístíte ho na viditelné místo, abyste se podle něj mohli po dobu následujících třiceti dnů řídit. Projděte si seznam všech dvanácti bohatství, jedno po druhém, a za ta, o kterých se domníváte, že jste je již získali, napište „OK“ a za ta, která vám ještě chybí, napište nulu.

Také vám doporučuji, aby někdo, kdo vás dobře zná, překontroloval vaše vlastní hodnocení u každého z dvanácti bohatství života, protože se běžně stává, že se lidé při inventarizaci svých požehnání a dobrých vlastností mýlí ve svůj prospěch. Nechte svého manžela či manželku nebo nějakého blízkého přítele, který se vám odváží říct pravdu, aby se podíval na vaše hodnocení dvanácti bohatství života a možná učiníte objevy, které vám přinesou velký užitek.

Pokud jste na nějakou věc připraveni, objeví se.

Napoleon Hill

Zdroj: Napoleon Hill | Adversity to Advantage

(Již velmi starý Napoleon Hill odpočívá na verandě své rezidence s jedním ze svých čtyřnohých přátel.)

„Skutečné získávání peněz začíná rozvojem hluboké a trvalé touhy po penězích.“ Napoleon Hill

Opravdový test charakteru

Těžko může člověk tvrdit, že je skromný, když nemá žádné peníze. Skromnost je v takovou chvíli nevyhnutelnost, nikoliv projev ryzosti charakteru. Můj dobrý přítel a mentor, Petr Červinka, už před mnoha lety říkával, že: „Je rozdíl mezi nemohu si něco koupit a nechci si něco koupit.“ Říct, že něco nechce, může člověk opravdu až tehdy, když na to ty peníze pohodlně má.

Mnoho lidí uslyšíte říkat, že by Ferrari nechtěli. Anebo, že by nechtěli drahé hodinky, luxusní dovolenou, mnohem větší byt nebo dům. Bude to znít ostře, ale většinou si tímto postojem lidé jen obhajují svoji neschopnost na to vydělat a pod vlajkou skromnosti se snaží zachovat si tvář.

Test skromnosti pro ty, co se jí ohánějí, přijde, až budou mít tolik peněz, že se ze skromnosti stane svobodné rozhodnutí, ne nutnost. A mimochodem vůbec neplatí, že peníze kazí charakter. To je jen další výmluva. Peníze ve skutečnosti odhalují charakter. Pořádně ho prověří. Legendární hráč amerického fotbalu, Tim Foley, řekl: „Na sto lidí, kteří dokáží ustát neúspěch, připadá jediný, který dokáže ustát úspěch.“ 

Až budete mít víc peněz, než má většina lidí, odoláte pocitu, že jste víc než oni? To se ukáže. A možná, že si to na chvíli i myslet budete. A to není špatně. Špatně by bylo, pokud byste si to myslet zůstali. S penězi vstoupíte do další etapy sebepoznání a sebezlepšování. Nejlepší příprava na to je sebereflexe - umění rychle si přiznat motivy a popudy svých činů a myšlenek a naučit se je usměrnit.

Před lety jsem snil o ručně šitých botách na míru, half brogue nebo chelsea. Chtěl jsem je ze dvou důvodů. První, protože jsou opravdu krásné, a druhý, abych se mohl cítit jako někdo. Až později, když už jsem si je dovolit mohl, jsem se rozhodl, že je nechci. Všechny moje společenské boty vždy do dvou měsíců vypadají stejně - jsou celé poškrábané. Jsem objímač. Své dobré obchodní partnery, přátele i spolupracovníky rád při uvítání i loučení objímám. Častokrát mi přitom stoupnou na jednu nebo druhou botu a udělají na nich škrábanec. Pro náhodného kolemjdoucího mám tak od pohledu okopané boty. Já tomu říkám šrámy lásky. Podobně končí všechny mé obleky. Po sto obejmutích mám pravé rameno vždy světlejší než levé od make-upu žen. Po tisíci obejmutích už je rameno sedřené. A to je můj důvod, proč nemám obleky za 60 tisíc nebo ručně šité boty za 40 tisíc. Můžu je mít a nechci je.

A než to začne vypadat jako kázání proti drahým věcem, tak něco doplním. Ferrari a skromnost se nevylučují. Je-i to auto váš sen, který ve vás probouzí touhu tak silnou, že vytvoříte hodnotné a užitečné produkty a služby, kterými druhým zlepšíte jejich životy, a díky tomu vyděláte hromadu peněz, měli byste si ho koupit. V tu chvíli se nejedená o rozmar ale o zaslouženou odměnu.

Měli byste chtít peníze a hodně a tuto svoji touhu po penězích ruku v ruce transformovat v touhu být dostatečně přínosný a užitečný druhým, abyste si jako ekonomický ekvivalent hodně peněz vysloužili. Vaším pohonem se pak stane zlepšování životů druhým lidem. Existuje snad lepší způsob vydělávání peněz?

S úctou, Petr Štěpánek

Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství

Máte-li mi něco na srdci, napište mi
producent@myslenimkbohatstvi.film
www.facebook.com/petr.stepanek.live

Karty emočního naladění

Před týdnem jsme rozšířili vesmír Myšlením k bohatství o náš nejnovější filmový program s názvem E-motion 2.0. Včera jsme do tisku dali unikátní sady osmi Karet emočního naladění, které vám spolu s tímto filmem pomohou uvolnit emoční zátěže a traumata uložená ve vašem těle a podvědomí.

K těmto osmi kartám jsme připravili krásné webové rozhraní, ve kterém se s nimi naučíte pracovat a odblokujete si na všech úrovních svého života cestu k úspěchu. Zní to téměř jako klišé. Ve skutečnosti je to ale samotná podstata.

Abyste uspěli a získali bohatství ve všech jeho dvanácti podobách, jak o nich píše Napoleon Hill, potřebujete kromě rozběhnutí se vpřed, propustit také ze svých služeb kotvy, kterými se držíte zpátky.

Člověku se do toho nechce, protože když své překážky přetlačí egem, může se ctít jako hrdina, který to dokázal! Vybojovat si úspěch je přece poutavější příběh než ve svém nitru nastolit pokoj a umožnit si přirozeně se nechat unášet proudem hojnosti. Díky oktagonu a MMA se teď v naší zemi hodně mluví o tom, jak důležité a sexy je být bojovník. Existuje ale něco víc ... být pokojný bojovník. Láska má při dosahování úspěchu větší tvořivou moc než jakákoli hrubá síla.

Vyhrát nad druhými nikdy není tak krásné jako vyhrát společně s nimi.

Dovolte nám, abychom vás ještě jednou pozvali na stránky filmového programu E-motion 2.0, který je urychlovačem vnitřní proměny nezbytné pro uskutečnění toho, po čem opravdu toužíte.

ARCHIV PŘEDCHOZÍCH VYDÁNÍ DOBÍJEČE S NAPOLEONEM HILLEM