6.12.2022

Úterní Dobíječ s Napoleonem Hillem

Zde si můžete přehrát hudební podkres

Milí čtenáři, sebevědomí je mnohem víc než vlastnost či povahový rys – je to stav mysli. V tomto vydání vám přinášíme úryvek z naší publikace Vzorec sebevědomí podle Napoleona Hilla, kde Hill jasně popisuje, co je sebevědomí a co s sebou přináší.

Sebevědomí není ješitnost ani vedlejší produkt nafouknutého ega. Je to optika, kterou můžeme vidět, kým ve skutečnosti jsme. A my všichni jsme úžasné, neuvěřitelně schopné lidské bytosti s neomezeným potenciálem.

I když nás čas od času přepadnou pochybnosti nebo obavy a my se začneme kritizovat, nesmíme těmto stavům podléhat a plést si je s realitou. Abychom mohli učinit smysluplný pokrok na naší cestě za úspěchem a užívat si svobody, kterou klid mysli přináší, musíme se naučit naplňovat své myšlenky vírou.

Jsme povoláni k tomu, abychom se zapojili do hluboké práce našeho sebeobjevování, abychom budovali vlastní hodnotu, identifikovali své jedinečné dary a určili, jak je můžeme využít ke zlepšení života svého i ostatních.

Jakmile si uvědomíme, že už teď máme ve svých myšlenkách nevyčerpatelné zdroje, s jejichž pomocí máme možnost uvést naše sny do reality, můžeme si vybudovat silnou psychickou odolnost, díky níž se nám nestane, že by nás nepřízeň osudu svedla z cesty při dosahování našeho hlavního cíle.

Přeji vám jen to nejlepší.

Don Green

Předseda Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Co je sebevědomí?

Řeknu vám to: Je to malé skleněné okénko, skrze které můžete nahlédnout a spatřit skutečnou lidskou sílu ve svém těle. Sebevědomí je objevování sebe sama – díky němu zjišťujete, kdo jste a co dokážete. Je to zahnání strachu a s tím spojené nabytí duševní síly a odvahy.

Překonejte strach a jednejte
Pokud jste sebevědomí, mnoho věcí přirozeně hraje ve váš prospěch. Věřit v sebe a svou schopnost uspět v čemkoliv, co si usmyslíte, je neocenitelné aktivum, které nelze koupit za žádnou cenu. Neúspěch není součástí vaší genetické výbavy nebo vašeho osudu.

Se sebevědomím dosáhnete víc, protože se ODVÁŽÍTE PODNIKNOUT VÍC!

Možná poprvé ve svém životě si uvědomíte, že máte schopnost dokázat COKOLIV SI PŘEJETE! Uvědomíte si, jak málo bude váš úspěch záviset na ostatních a jak moc bude záviset na VÁS!

„Věřte si. Obklopte se lidmi, propojte se s ostatními. Úspěšní lidé to tak dělali vždy.“

Strach a nedostatek sebevědomí jsou velkým prokletím dnešní doby! Jakmile se vám je podaří překonat, uvidíte, jak rychle se změníte v silného a iniciativního člověka! Z řad stoupenců se začnete přesouvat do čela a stanete se lídry! Vést lidi však můžete tehdy, pokud sami sobě věříte. A vy už nyní víte, jak tuto víru rozvíjet.

Napoleon Hill

Zdroj: Vzorec sebevědomí dle Napoleona Hilla

„Jediné limity, které máte jsou ty, které si sami stanovíte!“

VEN Z OHRÁDKY

Když jsme se narodili, nevěděli jsme, že něco nejde. Nevěděli jsme, že něco nemůžeme. Jediné hranice a omezení, které jsme měli, byly naše vlastní fyzické a duševní schopnosti a možnosti. Nebyla žádná jiná ohrádka, která by nás omezovala, a naše budoucnost byla široká a dlouhá. Velkolepý a rozmáchlý potenciál, v němž jsme mohli být téměř všichni téměř vším, co si jen umíme představit. Narodili jsme se totiž předurčení pro úspěch a životní triumf. Vy i já, každý člověk na světě, každé jedno dítě, každé jedno miminko. Všichni jsme přišli na svět v „Továrním nastavení“ pro úspěch.

Ať už nám to Tovární nastavení dal Pánbůh, nebo ho do nás vložila v průběhu milionů let evoluce, všichni lidé na světě ho máme společné. Bez ohledu na naše pohlaví a barvu pleti. Bez ohledu na kulturu nebo náboženství, do kterého se narodíme, naše prvotní Tovární nastavení je totožné.

Zamyslete se na tím. Všechny děti světa, české, americké, somálské, brazilské, jihokorejské i severokorejské, ať už narozené do rodiny křesťanů, muslimů nebo ateistů, všechny se narodí s absolutní VÍROU. Žádné dítě nepřijde na svět jako skeptik. Žádné nemá pochyby. Maličké děti okamžitě věří čemukoliv, co jim řeknete. Je to v jejich Továrním nastavení – věřit. Tato jejích víra ale činí z nás rodičů programátory a dává nám schopnost do dětí naťukat různá přesvědčení a ohrádky. Přesně jako to udělali naši rodiče nám.

Než se ale k těm ohrádkám dostanu, chci vám povědět o některých dalších parametrech Továrního nastavení, ve kterém děti přichází na svět.

  • Nevzdávání se. Když pozorujete děti, jak se učí něco nového, třeba chodit, spatříte nikdy nekončící snahu dělat něco znovu a znovu tak dlouho, dokud to neumí. A vůbec k tomu dítě nemusíte motivovat.
  • Touha po poznání. A proč? A proč? A proč? Každý, kdo má děti, se s tímto setkal nebo ho to čeká. Nekonečné smyčky doptávání se na to, proč je něco takové a makové. A vždy uvěří tomu, co jim povíte. Protože věří.
  • Mít sen. V určitém věku se u všech děti probouzí sny o tom, čím by jednou chtěly být a co by chtěly dělat. Nikdo je to učit nemusel. Prostě se to probudilo. A absolutně věří, že je to možné.

Před chvílí jsem vám prozradil, že Tovární nastavení nás předurčuje k úspěchu a životnímu triumfu. A podívejte se jen na první čtyři vyjmenované parametry – víra, nevzdávání se, touha po poznání a mít sen – nejsou to náhodou přesně ty stejné věci, které dovedly všechny slavné a úspěšné k jejich úžasným výsledkům?

Je to tak. A mám pro vás překvapení. Vy jste se v tomto Továrním nastavení narodili také. Také jste předurčeni pro úspěch a životní triumf. A navždy budete. A jediné, co vám stačí k tomu, abyste si došli pro bohatství ve všech aspektech života, je vylézt ven z některých svých ohrádek. Vzpomínáte si na ty ohrádky? Ty, které nahrávají rodiče do dětí skrze onu absolutní VÍRU, kterou děti ve svém Továrním nastavení mají? Tak je pravděpodobně máte také. Ty ohrádky. A nejen od rodičů, ale i prarodičů a společnosti jako takové.

I vy jste se totiž narodili s absolutní vírou v cokoliv, co vám kdo předloží, a do doby než se u vás rozvinula schopnost kritického uvažování a zvažování, do vás stihli rodiče a společnost nahrát nejrůznější vzorce a schémata, které vás dnes v dospělosti možná brzdí. Brání vám dojít si pro své sny. Znemožňují vám úspěch a životní triumf. Prostě ohrádky. Jsou z prken, na kterých jsou vyryty nápisy: „Nemůžeš“ a „Nesmíš“ a „Nejde“ a „To se nedělá“ nebo „Ty jsi takový a makový“ a spousty dalších limitujících přesvědčení.“

A nemyslete si, že jste v těch ohrádkách sami a že je to jen váš problém. Do mnohých těch ohrádek jsou nahnáni skoro všichni lidé. Jsme v nich jak stádo. A kde je stádo, tam je vyžraná tráva.

A existuje jednoduchý recept o třech krocích, jak se z těch svých ohrádek vysvobodit a rozběhnout na pastviny hojnosti se zurčícími potůčky radosti, štěstí a prosperity. No opravdu!

  1. Přestaňte věřit, že to bude těžké a náročné a že to bude trvat dlouho se z těch ohrádek dostat ven. To je jen limitující přesvědčení. Ve skutečnosti je to úplně snadné a vlastně rychlé.
  2. Zvědomte si své ohrádky. Staňte se pozorovateli svých názorů, svého jednání, svých emocí, svých myšlenek. A jako první ohrádku si uvědomte tu, která vám říká, že to bude těžké a trvat dlouho se z těch svých ohrádek vymanit.
  3. Začněte zpochybňovat pochyby. Nemusíte se za každou cenu snažit dopátrat prapůvodu svých ohrádek a chtít v sobě odkrýt a z rodičů vydolovat, jak se ve vás ty ohrádky objevily. Jakmile si je zvědomíte, stačí je začít měnit. Takže když zjistíte, že jste v ohrádce přesvědčení, že vylézt z ohrádky bude těžké a bude to trvat dlouho, začněte to zpochybňovat. A proč by to mělo trvat dlouho? A co když to jde vlastně rychle? Co když to jde změnit třeba zrovna teď? Jak by to udělal někdo, kdo tuhle ohrádku nemá? 

Zpochybňování je totiž mocná taktika. Je to vítězná taktika, kterou máte pravděpodobně dobře zmáknutou. Protože pokud bych vám do očí pověděl, že můžete být do roka milionáři, rozjedete tuto taktiku naplno a klidně sami sebe svými pochybami zadupete do země. Přitom můžete své pochyby ihned neutralizovat chytrými pochybami. A tuto vítěznou taktiku použít k tomu, abyste sami sobě rozmluvili neúspěch a došli si pro vítězství. Pojďte, sjedeme si scénář:

Ohrádka: „To není možné, jak by se ze mě asi do roka mohl stát milionář?“
Chytrá pochyba: „A odkud to jako vím, že to není možné? Co když opravdu mohu být do roka milionář?“
Ohrádka: „A k čemu by mi to bylo, mít tolik peněz? Bude z mě špatný člověk a chamtivec.“
Chytrá pochyba: „A proč bych nemohl mít víc peněz? Vždyť bych s nimi mohl tohle a tohle. A třeba dát sto tisíc tady na tyhle dobré účely. To by přece chamtivec neudělal.“
Ohrádka: „Ale to bude moc práce vydělat za rok o milion nebo dva víc.“
Chytrá pochyba: „No ale co když by to šlo udělat způsobem, který mě bude třeba vlastně bavit a těšit? To už by nebyla tak těžká práce.“
Ohrádka: „Ale vždyť nic moc neumím a neznám správné lidi.“
Chytrá pochyba: „Jsou lidé, kteří toho umí ještě méně než já a jsou milionáři. A správné lidi můžu potkat. Obzvlášť, když budu vědět co chci a koho hledám, tak je přece najdu.“

A to byl jen jeden příklad, jak můžete sami sobě rozmluvit chudobu. Realita je totiž taková, že v sobě máte pevně zakořeněné Tovární nastavení pro úspěch a životní triumf, k čemuž jsem Vám v první polovině článku předložil jasné důkazy. Jste předurčeni. Tak si rozmluvte cokoliv, co by se Vám to snažilo rozmluvit. Jakmile totiž máte toto poznání, začnou pro Vás platit slavná slova Napoleona Hilla: „Jediné limity, které máme, jsou ty, které si sami stanovíme.“

Petr Štěpánek

Producent & Vydavatel

Životní zlom za 197 Kč?

Náš vánoční dárek #1