20.2.2024 | Díl #66

Archiv předchozích vydání naleznete níže na této stránce.

Úterní Dobíječ s Napoleonem Hillem

Rozhodnutí | Sedmý krok k bohatství

Zde si můžete přehrát hudební podkres

Milí čtenáři, četl jsem knihu W. Clementa Stonea The Success System That Never Fails (Systém úspěchu, který nikdy neselže). Je to povinná četba pro každého, kdo se zajímá o to, jak být úspěšný. Pan Stone vyrůstal v drsné chicagské čtvrti South Side, o otce přišel, když byl ještě docela malý, a už v šesti letech prodával na ulici noviny. Ostatní chlapci ho často bili, ale on vytrval a už v raném věku začal přijímat odpovědnost za svou budoucnost.

Z pobytu v blízkosti pana Stonea (což jsem považoval za privilegium) jsem se dozvěděl, jak klíčová jsou rozhodnutí. Pokud se chcete vydat na cestu k úspěchu, je rozhodující jednat.

Jestliže nepřevezmete odpovědnost za svůj úspěch, budou vaše rozhovory plné obviňování, neúspěchu, závisti a dalších negativních výroků, které vás zavedou ještě dál na cestu neúspěchu.

Můžete mít vysoké cíle, rozvíjet dobré plány, mít příjemnou osobnost a mnoho dalších žádoucích vlastností. Abyste však byli skutečně úspěšní, musíte mít disciplínu. Bez disciplíny se zařadíte mezi většinu těch, kteří se budou ohlížet za svým životem a přemýšlet o tom, „co by, kdyby“.

Mějte pozitivní přístup, udělejte pevné rozhodnutí a vězte, že to dokážete!

Don Green

Ředitel Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Rozhodnutí | Sedmý krok k bohatství

DŮKLADNÁ analýza více než dvaceti pěti tisíc mužů a žen, kteří selhali, odhalila skutečnost, že NESCHOPNOST UDĚLAT JASNÉ ROZHODNUTÍ patřila mezi první na seznamu třiceti nejčastějších dů­vodů SELHÁNÍ. Není to jenom teoretické prohlášení, je to fakt.

PROKRASTINACE, opak ROZHODNOSTI, je běžný nepřítel, kte­rého prakticky každý člověk musí překonávat.

Příležitost otestovat si vaši schopnost dělat rychlá a přesná ROZ­HODNUTÍ dostanete, až dočtete tuto knihu a budete připraveni uvést DO AKCE principy zde popsané.

Analýza několika stovek lidí, kteří nashromáždili bohatství dale­ko přesahující částku milion dolarů, odhalila fakt, že každý jeden z nich si vypěstoval návyk DĚLAT ROZHODNUTÍ RYCHLE, a když bylo potřeba, měnit je POMALU. Lidé, kteří selhávají při akumulování peněz, mají bez výjimky zvyk dělat rozhodnutí, POKUD VŮBEC, velmi pomalu a měnit tato rozhodnutí rychle a často.

Jednou z nejúžasnějších vlastností Henryho Forda je jeho zvyk dělat rozhodnutí rychle a přesně a měnit je pomalu. Tato vlastnost je u pana Forda tak výrazná, že se o něm říká, že je „paličák“. Byla to právě tato vlastnost, která ho vedla k tomu, aby pokračoval ve výrobě svého slavného modelu T (nejošklivějšího auta světa), když mu všichni poradci i mnozí zákazníci doporučovali změnu.

Možná že pan Ford se změnou otálel příliš dlouho, ale na druhou stranu je pravda, že pevnost rozhodnutí vydělala panu Fordovi obrovské jmění do doby, než se změna modelu stala nezbytnou. Není pochyb o tom, že Fordův zvyk přijímat jednoznačná rozhodnutí předpokládá určitou míru tvrdohlavosti, a tato vlastnost je jistě výhodnější než pomalost v rozhodnu­tích a rychlost při jejich změně.

Většina lidí, kteří nedokáží vydělat ani tolik, aby pokryli své vlastní potřeby, je většinou snadno ovlivnitelná názory ostatních. Dovolují novinám a klevetícím sousedům, aby mysleli za ně. 

Názory jsou tou nejlevnější ko­moditou na zemi. Každý má v zásobě spoustu názorů, které je připravený vybalit na kohokoli, kdo jim bude ochoten naslouchat. Pokud jste při ROZ­HODOVÁNÍ ovlivněni názory jiných, neuspějete v žádném podnikání, a už vůbec ne v přeměně VAŠÍ VLASTNÍ TOUHY na peníze.

Pokud se necháváte ovlivnit názory druhých, nebudete mít nikdy svou vlastní TOUHU.

Dejte na svůj vlastní úsudek, až začnete uplatňovat zde popsané principy, a to tak, že uděláte vlastní rozhodnutí a budete je následovat. Nevěřte nikomu kromě členů vaší mastermind skupiny a při jejich výbě­ru se ujistěte, že si zvolíte JENOM ty, kteří KOMPLETNĚ SOUHLASÍ A SOUZNÍ S VAŠÍM ZÁMĚREM.

Blízcí přátelé a příbuzní, i když to často nedělají úmyslně, člověka odra­zují svými názory a často i výsměchem převlečeným za humor. Tisíce mužů a žen trpí během svého života komplexy méněcennosti, protože nějaká ignorantská oso­ba s dobrými úmysly zničila svými názory a výsměchem jejich sebedůvěru.

Máte svůj vlastní mozek a svou vlastní mysl. POUŽIJTE JE a udě­lejte vlastní rozhodnutí. Jestli potřebujete fakta nebo informace od druhých, abyste mohli k rozhodnutí dospět, a to se vám bude stávat v mnoha přípa­dech, zjišťujte je nenápadně, abyste neprozradili svůj záměr.

Je běžné, že lidé, kteří mají jen malé nebo povrchní znalosti, se sna­ží působit jako odborníci s velkým množstvím znalostí. Tito lidé většinou PŘÍLIŠ mluví a PŘÍLIŠ MÁLO poslouchají. Mějte oči otevřené a uši na­stražené – a ústa ZAVŘENÁ, pokud si přejete osvojit návyk rychlého ROZ­HODOVÁNÍ. Ti, kteří příliš mluví, málo dělají. Pokud více mluvíte, než nasloucháte, nejenom že se připravujete o hodně příležitostí získat užiteč­né informace, ale vyzradíte také svoje PLÁNY a ZÁMĚRY lidem, kterým bude činit velké potěšení vás shazovat, protože vám závidí.

Pamatujte také, že pokaždé když otevřete ústa před člověkem, který oplývá množstvím znalostí, odhalujete mu přesné množství znalostí, které vy sami máte nebo POSTRÁDÁTE. Pravá moudrost se obvykle vyznačuje skromností a mlčením!

Mějte na paměti, že každá osoba, se kterou se stýkáte, stejně jako vy hledá příležitost k nashromáždění peněz. Pokud o svých plánech mluvíte příliš otevřeně, můžete být překvapeni, že vás někdo jiný na cestě k vašemu cíli předběhne, protože ZAČAL plány, o kterých jste tak nemoudře mluvili, USKUTEČŇOVAT DŘÍVE NEŽ VY.

Nechť je tedy vaším prvním rozhodnutím ZAVŘÍT ÚSTA, OTE­VŘÍT OČI A NASTRAŽIT UŠI.

Jako připomínka, abyste se touto radou řídili, vám pomůže si velký­mi písmeny napsat následující epigram a umístit ho na místo, kde ho denně uvidíte.

„ŘEKNĚTE SVĚTU, CO MÁTE V PLÁNU UDĚLAT, ALE NEJ­DŘÍVE MU TO UKAŽTE.“

Je to ekvivalent k tvrzení, že „se počítají činy, a ne slova“.

Napoleon Hill

Zdroj: Napoleon Hill – Myšlením k bohatství | 1937 první vydání

Napoleon Hill se svými psíky.

„Řekněte světu, co máte v plánu udělat, ale nejdříve mu to ukažte.“ Napoleon Hill

Rozhodnutí muž neříká, ale dělá

Charakter muže snadno odhalíte v jeho činech. Ústa plná slov a příslibů jsou znakem nejistého chlapce, kterému dělá dobře, když se lidé zamilují do jeho slov. A vlastně je to pro něj snadný způsob, jak si získat obdiv.

Ten, kdo hodně mluví o tom, co hodlá udělat, ale vytváří bublinu očekávání, kterou svým nadšením většinou nafoukne daleko nad své schopnosti to vše naplnit. Zakládá si tak na něco zcela jiného – že sklidí zklamání a selhání. 

Naopak muž činu si obdiv získává tím, že doručí mnohem více, než kolik se od něj očekávalo. Nedělá to přitom pro samotné získání obdivu, ale proto, že to tak prostě udělat chce, třeba z prostého důvodu, že je to správné, nebo ho k tomu vede jeho přesvědčení a hodnoty, na nichž svůj život staví.

Muž, který se naučil ke světu promlouvat svými činy místo slovy, se naučil sebeovládání a zvítězil nad chlapeckou touhou po uznání a obdivu za své úmysly. Takový muž je emočně soběstačný. Takový muž je pevný.

S úctou Petr Štěpánek

Ambasador Napoleona Hilla, Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství

www.facebook.com/petr.stepanek.live
producent@myslenimkbohatstvi.film

Úctu k mateřství potřebuje mít každý

Je zajímavé pozorovat, kolik emocí se v nás lidech rodí, když se začne mluvit o kráse, síle a důležitosti mateřství. Muži to mnohdy vnímají jako výzvu k soupeření. Ženy naopak mateřství někdy vnímají jako to, co jim brání v kariéře a snižuje jejich hodnotu.

Pokud bychom sebrali odvahu podívat se tváří v tvář svým traumatům a uzdravit svá nitra, pak bychom měli v naší zemi mnohem více mužů, kteří by rozuměli tomu, že mateřství a síla ženy nejsou výzva ke zdolání, ale posvátný úkol ... to hlavní, co na světě mají ochraňovat. A ženy, ty by se už nikdy nevnímaly jako „jenom matky“ ale vnímaly by, že mateřství je elixír, který může uzdravit celý náš svět.

A každý z nás je od uzdravení tohoto tématu ve svém nitru vzdálen jen kousek. A první krůček je svému nitru několikrát předložit film, kterým k němu bude Duch mateřství promlouvat ... film Mámy na vzestupu. Dopřejte si prožít uzdravení.

ARCHIV PŘEDCHOZÍCH VYDÁNÍ DOBÍJEČE S NAPOLEONEM HILLEM