19.9.2023 | Díl #44

Archiv předchozích vydání naleznete níže na této stránce.

Úterní Dobíječ s Napoleonem Hillem

Váš začátek

Zde si můžete přehrát hudební podkres

Milí čtenáři, kniha může v člověku probudit génia, který se v něm skrývá, a umožnit mu vykonat úžasné věci, i když se na začátku jeho života zdálo, že není předurčen k velkým činům. Knihy ve vás mohou nejen probudit touhu po poznání vašich možností, ale zažehnout to, co Dr. Napoleon Hill a další spisovatelé nazývají spalující touhou vykonat takové činy, o kterých většina lidí bude jen snít. Knihy v nás mohou podnítit touhu projevit to nejlepší, co v nás je, místo toho, abychom se spokojili s menšími úspěchy.

V populární knize Williama M. Thayera Od srubu ke křeslu v Bílém domě: Život Jamese A. Garfielda, napsané v roce 1881, se čtenář dozvídá, že životy velkých mužů jsou pro mladé lidi inspirací. Tito velcí muži v sobě mají vytrvalost, čestnost a další ctnosti nezbytné pro úspěch. Kvality úspěšných lidí jsou jednoduché pravdy, které prokázali svými činy.

Jaký lepší způsob může být pro mladou zvídavou mysl, která se chce naučit úspěchu, než se zaměřit na studium lidí, kteří se stali úspěšnými na základě rozhodnutí, která učinili, a činů, které vykonali?

Ralph Waldo Emerson napsal: „Neexistuje žádný dějepis, pouze životopis.“ Pokud je Emersonův výrok pravdivý, je čtení a učení se od těch, kteří uspěli, přínosným dobrodružstvím. Poznávání úspěšných mužů a žen z oblasti obchodu, umění, medicíny, vzdělávání nebo jiných oborů, které jsou prospěšné lidstvu, podnítí čtenáře k tomu, aby se stal také úspěšným.

Skutečným důvodem, proč číst o úspěšných mužích a ženách, je dozvědět se, jak svého úspěchu dosáhli. Všechny tyto životopisy jsou skutečnými životními lekcemi, z nichž může čtenář načerpat myšlenky a příklady, které mu změní život.

Napoleon Hill nabízí mnoho příběhů a příkladů úspěchu, které nashromáždil za více než dvacet let. My v Nadaci Napoleona Hilla doufáme, že využijete bohaté znalosti, které nashromáždil ve svém posledním díle PMA: The Science of Success (Věda o úspěchu). Probuďte v sobě génia, který se ve vás skrývá!

Don Green

Ředitel Nadace Napoleona Hilla

Z pera Napoleona Hilla

Váš začátek

Dříve nebo později dospějete k tomu, že budete chtít udělat něco většího a lepšího, než jste kdy udělali. Až to uděláte, budou vás odrazovat lidé kolem vás, kteří vás znají nejlépe a kteří budou říkat, že plán, který máte, je pošetilý nebo že není ve vašich silách ho uskutečnit. Najdete více lidí, kteří vás budou chtít odradit, než těch, kteří s vámi budou sympatizovat a pomáhat vám budovat.

Nejlepším způsobem, jak se takovému odrazování vyhnout, je svěřovat se pouze těm, kteří s vámi upřímně soucítí a rozumí vašim schopnostem. V opačném případě si nechte své plány pro sebe a nechte promlouvat své činy. Osvojte si heslo Skutky – ne slova. Je to dobré heslo pro každého.

Přeceňovat své schopnosti sice není zrovna nejvkusnější, ale je to lepší, než je podceňovat a nadělá to méně škody. Pokud si kladete za cíl velmi velký úspěch a dosáhnete jen mírného úspěchu, stále něčeho dosáhnete. Pokud se necháte brzdit ještě předtím, než začnete, zaprodáte sami sebe a nedosáhnete ničeho.

Možná jste člověk s velkým nápadem. Tuto myšlenku jste si pěstovali dlouhou dobu. Vytvořili jste si experimentální model nebo jste ho rozpracovali na papíře a po určitou dobu jste ho zdokonalovali, dokud jste nevěděli, že bude fungovat. Ale ve skutečnosti jste pro to nic neudělali.

Možná, že důvodem, proč jste nejednali, je to, že vám chybí dostatečné sebevědomí na to, abyste začali hledat spojence z řad Mastermind skupiny, který by vám pomohl váš nápad realizovat.

Věc, kterou musíte udělat, je chopit se principů této filozofie a aplikovat je na sebe. Nebude vám k ničemu, když si přečtete tyto lekce a řeknete si: „To je úžasná lekce! Vsadím se, že někomu jinému to opravdu funguje.“ Proč si nezačít budovat sebedůvěru prostřednictvím zvládnutí a aplikace těchto časem prověřených principů, které jiné pozvedly z chudoby na významná místa? Pravidla budou fungovat stejně dobře pro vás jako pro kohokoli jiného, ale iniciativu musíte převzít vy. Nikdo jiný to za vás neudělá.

Když člověk dokáže řídit sám sebe,
je připraven začít řídit ostatní.

Máte všechny vlastnosti na světě, které jsou potřeba k úspěchu, pokud si uspořádáte to, co máte, podle sedmnácti zásad této filozofie. K tomu je zapotřebí sebekázeň, víra v sebe sama a soustředění na svůj cíl. Váš úspěch či neúspěch závisí výhradně na tom, jak dokážete ukáznit svou mysl.

Napoleon Hill

Zdroj: Napoleon Hill – PMA: The Science of Success (Věda o úspěchu)

Reklamní plakát na brožuru zdarma s esejí The Master Mind od Napoleona Hilla. Při pohledu na kresbu spatříte, jak se nad stolem, kolem kterého členové master mind aliance sedí, vznáší velká postava, která poukazuje na existenci mysli další, která vznikne spojením myslí členů aliance.

„Když člověk dokáže vést sám sebe, je připraven začít vést ostatní.“

Umění dopočítat si důsledky

O všech věcech, které uděláme, máme většinou tendenci přemýšlet v kontextu přímých důsledků, které budou mít. Jedna akce rovná se jedna reakce. Skutečnost je však taková, že každá naše akce vytváří řetězovou reakci důsledků a následků, která bude trvat po zbytek našeho života a daleko za něj.

V životě člověka nic není izolované. Vše je propojené. Vše souvisí se vším. Všehovšudy i právě teď žijete v řetězové reakci důsledků vašich kroků předchozích. K tomu, že čtete tyto řádky vedl sled milionů krůčků, rozhodnutí, příčin a činů ... nejen vašich, ale všech vašich předků a těch, kdo ovlivnili je.

Tento okamžik, stejně jako ten, který přijde za tři vteřiny je v podstatě zázrak. A vy v tomto zázraku a víru dění universa máte svobodnou volbu se rozhodnout a něco změnit. Zasít semínko řetězové reakce, která bude pro vyšší dobro vaše, druhých, světa. Obzvlášť, pokud se naučíte dopočítat i ty vzdálenější a nikoli pouze přímé důsledky vašich činů.

Pro mě osobně je jednou z nejdůležitějších voleb v životě to, čemu budu věnovat svoji pozornost. Koho a čí myšlenky si do hlavy vpustím a čí ne. Jsem velmi vybíravý. Za posledních pět let jsem přečetl, vzpomínám-li si správně, pouze šest nebo sedm knih. Patří k nim Hovory k sobě od Marca Aurelia, knížečka Muž, který sázel stromy, samozřejmě Myšlením k bohatství | 1937 První vydání a brzy dočtu memoáry Napoleona Hilla, které jsou již přeložené a brzy je vydáme.

Mnohem více čtu zápisky ze svých deníčků, do kterých si ukládám inspirace a moudra, které mi dopřáli intuice a Bůh. Jako třeba tato:

Můj život je jen jeden z mnoha miliard. Tento svět je jen jeden z mnoha. Jsem zde jen na okamžik a všichni kolem mne také. Miliardy už přišly a odešly přede mnou. Miliardy přijdou a odejdou po mně.

Vliv tohoto zápisku pro moji mysl je uvolňující a osvobozující od iluzí všedního života. Pomáhá mi uchopit přítomnou chvíli a učinit volbu, která bude co nejvíce ku prospěchu a blahu všech zúčastněných. Můžete se mě zeptat a jak to poznám, že to je ku prospěchu a blahu všech? A odpověď je, že nepoznám. Jen se nechávám vést Jím. On to pozná.

S úctou Petr Štěpánek

Ambasador Napoleona Hilla, Producent & Vydavatel Myšlením k bohatství

Máte-li něco na srdci, napište mi
producent@myslenimkbohatstvi.film
www.facebook.com/petr.stepanek.live

Váš osobní Master Mind s Bobem Proctorem

Nejhlubší učení, nejsilnější dopad, největší životní skok ... takovými slovy popisují majitelé tohoto programu svoji zkušenost. Dostali jsme řady dopisů o ohromných změnách, která program Bob Proctor: Living The Legacy lidem způsobil v jejich životě. A společně s nimi všemi jsme šťastní a vděční, že Bob toto své triumfální šestihodinové dílo před svou smrtí natočil.

Vaše vztahy, zdraví, peníze a další bohatství života projdou velikou proměnou, pokud si dopřejete trávit svůj osobní čas v tomto programu s Bobem Proctorem. Program Living The Legacy byl natáčen po dobu jednoho roku a je tím nejlepším, co jsme zatím dokázali do naší země přivést. Na jeho zakoupení se dívejte jako na investici. Protože vám přinese návratnost. Daleko větší, než si umíte představit. Do konce měsíce září si můžete celoživotní přístup ke svému programu Bob Proctor: Living The Legacy zakoupit za 50% běžné ceny, protože jsme od americké produkce zakoupili 100 licencí s velkým cenovým zvýhodněním. To vše pro vás. Využijte toho. S úctou, Tvůrčí tým Myšlením k bohatství

ARCHIV PŘEDCHOZÍCH VYDÁNÍ DOBÍJEČE S NAPOLEONEM HILLEM