VIP Mentoringové setkání

s Petrem Štěpánkem

V kalendáři níže si vyberte volný termín. Na měsíc únor je nyní vypsáno 8 termínů. Pokud vám termíny nebudou vyhovovat, nebo již budou všechny zarezervované, další termíny budou vypsány koncem února.

Všechna VIP Mentoringová setkání proběhnou na Zoomu. Odkaz pro přihlášení Vám bude zaslán v den setkání na e-mail, který uvedete při rezervaci. S úctou, Tvůrčí tým Myšlením k bohatství

Důležité: Jakmile rezervaci provedete, napište Petrovi na e-mail: producent@myslenimkbohatstvi.film v několika odstavcích více o sobě, o Vašich činnostech a na co byste se rádi při setkání s ním zeptali nebo soustředili. Máte-li webové stránky, nebo profily na sociálních sítích, připojte i odkazy na ně.