MOUDROST VÍTĚZŮ

Týdenní články pro mysl

Vybrušte svou mysl s pravidelnými články nevidomého podnikatele, spisovatele, filantropa a lektora Programu Myšlením k bohatství, Jima Stovalla, který se vždy ve čtvrtek dělí o moudré rady vedoucí k životnímu vítězství. Překlad jeho článků vám rádi budeme zasílat na e-mail.

Přečtěte si první článek

Naučte se říkat NE | napsal Jim Stovall

Pokud se nenaučíme říkat Ne věcem, které nám škodí v osobním i profesním životě, nebudeme schopni říkat Ano těm správným věcem. Naše životy jsou neustálým zápasem mezi časem a penězi. Obvykle na začátku, v mládí, máme málo peněz, ale hromadu volného času. A potom, při troše úsilí, se v životě ocitáme v situaci, kdy máme hodně peněz, ale mnohem méně času.

Bohatství a peníze do našeho života vnášejí možnosti. Můžeme si koupit produkty, od nichž čekáme, že nám život zlepší a zpříjemní, nebo si můžeme koupit služby, které zmenší naše úsilí a přinesou nám více volného času. Naneštěstí si příliš často ceníme více peněz než svého času. A to není moudrý přístup, protože vždycky můžeme získat více peněz, ale každý z nás má k dispozici pouze určité množství času každý den a určitý počet dnů tady na zemi.

Když vám někdo zavolá nebo vpadne neohlášen do vaší kanceláře, a přeruší tak vaše pracovní flow a plýtvá vaším časem, často to přehlížíte jako běžnou součást pracovního života. Kdyby ale tatáž osoba sáhla do vaší peněženky a vzala si 20 dolarů, zastavili byste ji a chtěli své peníze zpět. Jakkoli prozíravé a správné je v tomto případě chránit své peníze, mnohem důležitější a vhodnější je chránit svůj čas.

Oprah Winfrey mi dala úžasnou lekci ohledně time managementu, která měla velký dopad na můj osobní i profesní život. Před mnoha lety, když jsem začínal být úspěšný jako spisovatel, spíkr, filmový producent a novinář, jsem začal dostávat pozvánky na různé konference, vystoupení a autogramiády. Některé z těchto nabídek zapadaly do kontextu s mými profesními cíli, a jiné ne. Nakonec jsem dospěl k tomu, že jsem si záměrně plánoval různé akce na stejnou dobu, abych se mohl vymluvit z té, které jsem se nechtěl zúčastnit.

Když mi někdo zavolal a zeptal se mě, zda bych se mohl zúčastnit jeho akce, která se koná v úterý dvacátého sedmého, odpověděl jsem: „Bohužel, na ten den mám již domluvenou jinou akci.“ Ale uvnitř sám sebe jsem si říkal: „Ne, děkuji.“ Oprah mi pomohla pochopit, že lidé, kteří mě na svou akci zvali, rozuměli mé výmluvě jinak: „Rád bych to udělal, ale na daný den a hodinu mám již domluveno něco jiného.“ Nakonec jsem se ocitl v pasti. Účastnil jsem se akcí, kterých jsem se ve skutečnosti účastnit nechtěl, protože organizátoři byli ochotní posunout datum konání své akce, aby se v mém diáři nepřekrývala s jinou.

Oprah mě naučila jednoduchou, přímočarou a upřímnou odpověď na jakýkoli požadavek, který neodpovídá mým cílům a zájmům. Místo toho, abych si složitě vypracovával různé překrývající se akce a pak se vymlouval, je mnohem lepší jednoduše odpovědět: „Je mi líto, ale tohle není pro mě.“

Tato jednoduchá, ale přímočará odpověď vám může uspořit mnoho času a ušetřit vás případných pocitů viny, když se budete snažit zaplnit svůj kalendář aktivitami, které vás mají posunout směrem k vašim osobním i profesním cílům.

Jak půjdete tímto dnem, spravujte své peníze a ochraňujte svůj čas.

Dnešek je ten den! Jim Stovall

Přihlaste se k odběru Jimových článků

Přečtěte si Jimův životní příběh z knihy
Myšlením k bohatství: Odkaz & Dědictví

MOUDROST VÍTĚZŮ

Týdenní články pro mysl

Vybrušte svou mysl s pravidelnými články nevidomého podnikatele, spisovatele, filantropa a lektora Programu Myšlením k bohatství, Jima Stovalla, který se vždy ve čtvrtek dělí o moudré rady vedoucí k životnímu vítězství. Překlad jeho článků vám rádi budeme zasílat na e-mail.

Přečtěte si první článek

Naučte se říkat NE | napsal Jim Stovall

Pokud se nenaučíme říkat Ne věcem, které nám škodí v osobním i profesním životě, nebudeme schopni říkat Ano těm správným věcem. Naše životy jsou neustálým zápasem mezi časem a penězi. Obvykle na začátku, v mládí, máme málo peněz, ale hromadu volného času. A potom, při troše úsilí, se v životě ocitáme v situaci, kdy máme hodně peněz, ale mnohem méně času.

Bohatství a peníze do našeho života vnášejí možnosti. Můžeme si koupit produkty, od nichž čekáme, že nám život zlepší a zpříjemní, nebo si můžeme koupit služby, které zmenší naše úsilí a přinesou nám více volného času. Naneštěstí si příliš často ceníme více peněz než svého času. A to není moudrý přístup, protože vždycky můžeme získat více peněz, ale každý z nás má k dispozici pouze určité množství času každý den a určitý počet dnů tady na zemi.

Když vám někdo zavolá nebo vpadne neohlášen do vaší kanceláře, a přeruší tak vaše pracovní flow a plýtvá vaším časem, často to přehlížíte jako běžnou součást pracovního života. Kdyby ale tatáž osoba sáhla do vaší peněženky a vzala si 20 dolarů, zastavili byste ji a chtěli své peníze zpět. Jakkoli prozíravé a správné je v tomto případě chránit své peníze, mnohem důležitější a vhodnější je chránit svůj čas.

Oprah Winfrey mi dala úžasnou lekci ohledně time managementu, která měla velký dopad na můj osobní i profesní život. Před mnoha lety, když jsem začínal být úspěšný jako spisovatel, spíkr, filmový producent a novinář, jsem začal dostávat pozvánky na různé konference, vystoupení a autogramiády. Některé z těchto nabídek zapadaly do kontextu s mými profesními cíli, a jiné ne. Nakonec jsem dospěl k tomu, že jsem si záměrně plánoval různé akce na stejnou dobu, abych se mohl vymluvit z té, které jsem se nechtěl zúčastnit.

Když mi někdo zavolal a zeptal se mě, zda bych se mohl zúčastnit jeho akce, která se koná v úterý dvacátého sedmého, odpověděl jsem: „Bohužel, na ten den mám již domluvenou jinou akci.“ Ale uvnitř sám sebe jsem si říkal: „Ne, děkuji.“ Oprah mi pomohla pochopit, že lidé, kteří mě na svou akci zvali, rozuměli mé výmluvě jinak: „Rád bych to udělal, ale na daný den a hodinu mám již domluveno něco jiného.“ Nakonec jsem se ocitl v pasti. Účastnil jsem se akcí, kterých jsem se ve skutečnosti účastnit nechtěl, protože organizátoři byli ochotní posunout datum konání své akce, aby se v mém diáři nepřekrývala s jinou.

Oprah mě naučila jednoduchou, přímočarou a upřímnou odpověď na jakýkoli požadavek, který neodpovídá mým cílům a zájmům. Místo toho, abych si složitě vypracovával různé překrývající se akce a pak se vymlouval, je mnohem lepší jednoduše odpovědět: „Je mi líto, ale tohle není pro mě.“

Tato jednoduchá, ale přímočará odpověď vám může uspořit mnoho času a ušetřit vás případných pocitů viny, když se budete snažit zaplnit svůj kalendář aktivitami, které vás mají posunout směrem k vašim osobním i profesním cílům.

Jak půjdete tímto dnem, spravujte své peníze a ochraňujte svůj čas.

Dnešek je ten den! Jim Stovall

Přihlaste se k odběru Jimových článků

Přečtěte si Jimův životní příběh z knihy
Myšlením k bohatství: Odkaz & Dědictví

MYŠLENÍM K BOHATSTVÍ: ODKAZ & DĚDICTVÍ

Přečtěte si životní příběh Jima Stovalla z knihy Myšlením k bohatství: Odkaz & Dědictví,  která navazuje na původní knihu Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla a dává jí nový rozměr pro 21. století.

Přihlaste se k odběru Jimových článků