Karty emočního naladění

Držíte v rukou výjimečný výsledek hlubokého rozjímání, životních zkušeností a doposud nabyté moudrosti. Přejeme si a víme, že máme tyto karty předat dál všem, kdo touží navázat hlubší vztah sami se sebou a chtějí uvolnit tíhu, kterou si brání v rozběhnutí se za svými sny.

Váš život na Zemi je jen krátký. Zato ve Vašem těle je ukrytá moudrost a síla dlouhých milionů let evoluce. Je dokonalé. Uzpůsobené pro triumf a rozkvět. Pokud jste v životě čekali na zázrak, tady je. Jste to Vy. Těchto 8 karet vám v následujících dnech, týdnech a měsících pomůže tento zázrak v sobě objevit.

Karty používejte dle vlastní intuice. Ke každé jsme připravili průvodní slovo pro lepší a hlubší porozumění souvislostem. Vše naleznete níže na této stránce. Prvních sedm karet se soustřeďuje na hlavní tematické uzly vaší podstaty na úrovni tělesné a duševní. Karta osmá je terapeutická a pomůže vám uvolnit uložené blokády a navázat spojení se všemi částmi Vašeho bytí.

Každý den můžete využít jinou kartu a věnovat se tématu, ke kterému se váže. Nebo jednu kartu můžete používat třeba celý měsíc nebo rok. Uvidíte, jak se bude Vaše vnímání proměňovat a vyvíjet. Vše dělejte s respektem k sobě samým a v tempu, které je to nejlepší právě pro vás. Pokud budete chtít objevovat všechny karty a jejich témata najednou. I to je v pořádku. S Kartami emočního naladění není špatná nebo správná cesta. Je jen ta Vaše cesta.

Přejeme Vám, ať Vám karty přinesou přesně to, co právě teď potřebujete nejvíc. Nechť Vám dělají radost a navedou Vás směrem, který pro Vás bude ten správný. A pokud se třeba zrovna budete cítit v životě trochu ztraceni, ať Vám dodají sílu a odvahu udělat další krok kupředu, i když ten krok bude do neznáma. 

S vděčností a úctou, Zuzana z Open Mind Project & Petr z Myšlením k bohatství

 

Moje kořeny

My lidé jsme jako stromy. Máme své kořeny. Ty naše prorůstají napříč časem a prostorem a čím hlouběji do minulosti jdeme, tím košatější jsou. Vaše tělo je výsledek setkávání nespočtu mužů a žen, kteří po Zemi kráčeli před vámi. Rodiče máte dva, prarodiče čtyři, jejich rodičů už bylo osm. Půjdete-li dál, objevíte, že jen za posledních 300 let se na vašem zrození podílelo na 8.000 jedinečných lidí. Ti všichni jsou součástí vašich kořenů. A v těchto kořenech k vám proudí ohromná síla statisíců předků a statisíců let - je to síla jménem Život.

Přijmout plně své kořeny, se všemi příběhy a osudy v nich uloženými, je základem pro plné přijetí svého vlastního těla a existence na vědomé i podvědomé úrovni. Někdy na životy svých rodičů, prarodičů a dalších předků nahlížíme kriticky a s ne-laskavým přístupem. Dokud však nechodíme v jejich botách, nemůžeme skutečně pochopit, co je vedlo k jejich krokům a životní cestě.

Každý vždy dělá to nejlepší, co v daný okamžik dokáže, ať už to v realitě vypadá jakkoliv.

Je-li to potřeba, odpusťte jim. Přijměte své kořeny se všemi jejich aspekty a probuďte v sobě vděčnost za svůj rod. Váš vztah k němu je na podvědomé úrovni vaším vlastním vztahem k sobě. Až plně přijmete své kořeny, stanete se stabilnějšími a silnějšími než kdy dřív. Ucítíte tu obrovskou sílu Života, která k vám rodovými liniemi připlula, a odkaz  tisíců talentů, nadání a schopností, díky kterým můžete tvořit ve svém životě vše, co jste sem tvořit přišli.

Všechny dílky vašeho těla vám dala Země.
Vše, co s nimi můžete dělat, vám dali vaši předci.

Můj zdroj

Vaše intimita a sexualita se pojí k základnímu pilíři vaší existence. Tím je ŽÍT a ŽIVOT DÁT. Intimita je duchovní povahy a sexualita povahy tělesné. Obě potřebují být k sobě v rovnováze. Jsou naší nejzranitelnější částí a nejposvátnější. Zdaleka nejvíce emoční zátěže a traumat si neseme právě v nich.

Jste stvořeni k tvoření.

Intimita a sexualita jsou zdrojem síly, jaké není rovno. Všechny touhy a sny, které máte, jsou ve svém nitru poháněny právě jimi. Veškeré umění a tvořivost pramení z nich. Vlivem kultury nebo výchovy si ale často spojujeme intimitu a sexualitu pouze s tělesnou rozkoší. Ve skutečnosti je jejich potenciál tisíckrát větší.

Každý, kdo pozná, porozumí a přijme jedinečnost své intimity a sexuality, a uvolní emoční zátěže a traumata v nich uložená, rozdmýchá svoji pravou sílu a moc. Životem pak kráčí v souladu se svojí podstatou. Sálá z něj charisma. Oplývá osobním magnetismem, které v druhých lidech probouzí touhu s ním spolupracovat a spolutvořit.

Jediní, kým máte opravdu být, je sami sebou.

Tato karta vás zve k poznání své podstaty. K porozumění tomu, že jste v pořádku. Vybízí vás, abyste milovali sami sebe. Abyste uctili svoji podstatu, intimitu a sexualitu. A abyste porozuměli, že jejich pravá podstata není špatná nebo špinavá. Je naopak křišťálově jasná a posvátná.

Nepotřebujete ničí svolení, abyste mohli začít milovat sebe sama, plně. Máte právo být sami sebou tak dlouho, dokud se nepotkáte s hranicí a právem druhých na to, aby mohli být sami sebou i oni.

Moje moc

Být obětí druhých a okolností, nebo mučedníkem jako důsledek své dobrosrdečnosti a vstřícnosti, je role, do které jsme se naučili vstupovat, protože nám umožňuje litovat se, vymáhat si pozornost a prezentovat se jako nevinní a ti dobří. Nevýhodou je, že tím, jak se touto rolí zříkáme zodpovědnosti, vzdáváme se současně také své moci věci změnit a schopnosti vykročit k uskutečnění svých snů.

Jste aktérem všech událostí, v nichž se ocitáte.

Přijmout odpovědnost za své myšlenky, své emoce, své činy a vůbec za celou životní situaci, ve které se nacházíte, dokážete, jakmile si přiznáte, že si sebelítostí vlastně jen děláte dobře. Být bezmocný je jako být nemocný. Nemoc se váže k tělu. Bezmoc se váže k mysli.

Až opustíte bezmoc, naleznete moc.

A až to uděláte, ve vašem nitru se zažehne slunce. Slunce, které hřeje, ale nespaluje. Slunce, které vyživuje a uzdravuje. Jakmile uchopíte svoji moc, budete umět říct ano, tehdy když ano říct chcete. A budete umět říct ne tehdy, když ne říct chcete. Oprostíte se od dělání věcí ze slušnosti. Budete se umět snadno a rychle rozhodovat. Nebude možné vámi manipulovat. Kráčet budete s jistotou a směřovat k uskutečnění svých záměrů. Budete mluvit pravdu a podle pravdy žít. Budete autentičtí a žít tak, jak si přejete, aniž byste měli potřebu se za to omlouvat nebo se obhajovat.

Dočasně můžete čelit pravidlům reality, ve které se nacházíte, a kterou jste si doposud vytvářeli. Mohou to být rozličně nastavené stávající vztahy nebo celá zdravotní, rodinná či finanční situace. Buďte trpěliví a vytrvalí při probouzení svého slunce a moci, kterou do vašeho života přinese. Den po dni se změní váš přístup a tím nakonec změníte všechny situace a okolnosti.

Moje srdce

Srdce máme v hrudi dvě. Jedním je srdce hmotné - orgán, který tluče a pumpuje krev a kyslík ke každé jedné buňce v našem těle. Druhým je srdce nehmotné, srdce duchovní. Není viditelné okem, nejde ho změřit ani zvážit. Lze ho ale vnímat a cítit. Je to srdce, které slouží jako pramen a nádoba naší lásky.

Je-li vaše nádoba lásky prázdná, nikdo druhý ji trvale naplnit nedokáže. Láska, kterou hledáte a trvale potřebujete, je láska vaše vlastní. Jakmile jednou umíte svoji nádobu lásky naplnit sami, začnete sebe i druhé milovat láskou nejvyšší. Takovou, která nevlastní, není v jádru závislostí, není obchodničením. Jednoduše je a miluje bezpodmínečně. Dává svobodu. Rozumí. Přijímá.

Pravá láska je nezranitelná. Protože nelpí.

Láska není to, co získáváte. Láska je to, co dáváte. Čím přetékáte. Abyste své srdce uzdravili, uvolnili a mohli naplnit láskou, potřebujete odložit pancířování, kterým jste ho postupně obalili ve snaze předejít zranění. Bolesti ze zráty, rány ze zrady a šrámy zklamání, které jste po cestě životem nasbírali, pramenily z očekávání, že ve vašem životě a srdci budou plnit úlohu, kterou splnit nemohli a ani ji plnit nemají. Nikdo nemůže zaručit, že tady pro vás bude navždy. Slib je to lákavý, ale v jádru plný závislosti. Navždy jste tu pro sebe jen Vy.

Láska nehledá záruku.

Tato karta připomíná, že lásku nemůžete najít ani ztratit. Vždy tam byla, je a bude. Uvnitř vás. Je čistým zdrojem štěstí a porozumění. Láska není to, pro co si jdete do vztahu. Láska je to, s čím do vztahu vstupujete. Nehledejte v životě svoji druhou polovičku. Sami buďte úplní a uplného člověka naleznete.

Můj hlas

Máte hlas, který slyšet je, a pak máte hlas, který slyšet není - je ale vidět. Tím hlasem, který je slyšitelný, k druhým promlouváte, když hovoříte. Ten hlas, který slyšet není, to je řeč vašeho těla. A tou promlouváte i když mlčíte. Je to nevědomá komunikace, která odráží pravdu o vašem nitru. A na nevědomé úrovni i vy tuto pravdu o druhých neustále čtete v jejich řeči těla a rodí se tak váš pocit z nich.

Možná jste se v životě dopracovali k tomu, že svoji mluvu i řeč těla neustále kontrolujete a snažíte se je ovlivnit nebo potlačit tak, aby vás okolí vnímalo určitým způsobem. Dokonce jste si i přečetli něco o intonaci, vystupování a působení na druhé. Tím vším jste zastřeli svoji ryzost a zapomněli na pravdu tu, že kdo si poskládá své nitro, ten se už nemusí trápit tím, jak na druhé jeho slova, hlas a řeč těla působí. Vždy bude vyzařovat jistotu, klid a sílu. Vždy bude mluvit pravdu. A svými slovy bude tvořit realitu k uskutečnění svých snů.

„Na počátku bylo Slovo.“ Jan 1:1, B21

Vaše slova jsou tvůrčí nástroj, kterým přenášíte myšlenky a emoce do reality. Mají trojnásobnou moc. Na první úrovni je tvoříte v mysli. Na druhé je vyslovujete nahlas. Na třetí je sami slyšíte a tím je vpouštíte do vnitřní okruhu ovlivňování své podvědomé mysli.

Vztah nejsou šachy. Vztah je loďka o dvou veslařích.

Pokud neumíte jasně a pokojně vyjádřit své emoce a potřeby, vaše vztahy mohou být plné domněnek a nepochopení. Nikdo nechodí na čele s nápisem, díky kterému druzí ihned pochopí, co se mu honí v hlavě. Naučit se rozpoznat a dovolit si vyjádřit své emoce a potřeby je naší odpovědností ke všem, kteří jsou s námi v jakémkoliv vztahu. Tato karta vám v tom pomůže.

Moje navigace

Rozumem si lidé často rozmluví hlas své intuice, který je pobízí, aby něco udělali nebo neudělali. Intuice narozdíl od rozumu své rady nezdůvodňuje. Důvody, pro které nám je dává, se objeví vždy až zpětně, poté, co ji následujeme. Rozum je na druhou stranu mistrem argumentů. Dokáže nám rozmluvit i geniální nápad. Rozum vychází z minulosti a z toho, co na vědomé úrovni víme. Intuice vychází z budoucnosti a z toho, co víme na úrovni podvědomé a nevědomé.

Pokud pomineme potenciální duchovní rozměr intuice, můžete si ji představit jako super výkonný počítač, který na základě miliard dat nasbíraných v podvědomí vyhodnocuje okolnosti a události a hledá a navrhuje cesty, které maximalizují pravděpodobnost dosažení toho, po čem toužíte.

Naše intuice je přítomná neustále. To jen my jsme často nepřítomní.

Podmínkou intuice je vědět přesně, co chcete. Jasně stanovená touha je pokyn pro celé podvědomí, aby zapojilo veškerou svoji výpočetní kapacitu pro nalezení způsobu k jejímu naplnění. Pomocí intuice vás pak naviguje. S někým intuice komunikuje v podobě pocitů. K někomu promlouvá hlasem. Někdo má vhledy vnitřním zrakem. Rozhodnout se podle intuice je vždy skok víry do neznáma, abyste záhy objevili, že náhle máte pod nohama ještě lepší a úrodnější půdu než předtím.

Intuice je jako sval. Používáním sílí.

Kdo nenalezne odvahu pustit se toho, co je teď, a opakovaně svoji intuici ignoruje, tomu ochabne. Kdykoli ale můžete začít znovu svému nitru naslouchat, svoji intuici zavnímat a svobodně se rozhodnout ji následovat. Zpříčiníte tak vznik nekonečně nepravděpodobných setkání a událostí, které byste jinak rozumem nikdy naplánovat nedokázali. A nakonec navážete spojení s nekonečnou inteligencí vesmíru.

Můj proud

Lidé, kteří touží uskutečnit své sny, se často snaží získat nad svým životem kontrolu a držet ho pevně v rukách. Brání se tomu, aby je strhl proud. Připoutávají se ke všem možným jistotám a ze všeho nejvíce ke svému egu. Touží vylézt na břeh a jít po pevnině. Chtějí slávu. Chtějí vítězství! Přejí si vroucně sami sobě něco dokázat a potřebují cítit, že to zvládli oni.

Jejich cesta k dosažení úspěchu a snů připomíná boj. Hlavně se nevzdat! Překonat, přemoct, být lepší než druzí. Silou si od života vymačkají odměny, peníze a chvilkovou radost. Slávu a uznání. Krmení pro ego. A svých výsledků se pak drží, protože na nich stojí jejich identita. Jsou někdo.

Opravdové naplnění nám nepřináší to, co v životě získáme. Ale to, co v životě dáme a předáme.

Na svět jste přišli v proudu života. Váš věk je o devět lunárních měsíců delší, než jaký slavíte. Od chvíle vašeho početí jste pluli v hojnosti a moudrosti, které znenadání převzaly vládu nad tělem vaší mámy. Tento proud vaším narozením neskončil. Obklopuje vás i nyní. Je na dosah vaší touhy se mu otevřít. Stačí pustit se ega, kterým se od něj oddělujete a nechat proud života plynout celým Vaším bytím.

Jak se to dělá? Vzdáváním se ... snahy řídit, ovládat, kontrolovat, snahy být milováni, uznáváni a obdivováni. Odevzdáme-li se proudu života, přijde nám do cesty přesně to, co v daný moment potřebujeme - skvělé nápady a podněty, situace přinášející nové impulzy a navedení na místa, která bychom možná opomenuli, nebo lidé, kteří obohatí naši tvorbu a život. Necháme-li volnost tomuto proudu, povede nás tou nejlepší možnou cestou ke všemu, co si ze srdce skutečně přejeme.

Na svět jsme každý přišli s dary. Nedostali jsme je ale pro sebe. Dostali jsme je, abychom je dali. 

Moje splynutí

Miluji Tě. Přijímám Tě. Děkuji Ti. Kdy naposledy jste tyto věty pověděli sami sobě? Dnes? Včera? Před týdnem? Minulý rok? Nebo snad ještě nikdy? Jsou to slova, která často říkáme druhým a zapomínáme, že bychom je měli říkat hlavně sami sobě. Vy jste tou nejdůležitější osobou svého života. Vztah, který máte sami k sobě, odráží všechny ostatní vztahy vašeho života. 

Stoupněte si před zrcadlo, zadívejte se do svých očí a několikrát opakujte a prociťte:
„Miluji Tě. Přijímám Tě. Děkuji Ti.“

Když se zadíváte do svých očí, uvidíte v nich to nejčistější Já, kterým jste a ve kterém se ukrývá celý Váš vesmír. Milujte a přijměte se takoví, jací jste. Je to ta nejdokonalejší forma, kterou právě teď můžete mít, se vším tzv. pozitivním i tzv. negativním. Právě teď jste tou nejlepší verzí sebe, kterou v tento čas umíte být. Přijměte se se vším, co k Vám patří. Právě to vytváří Vaši jedinečnost a dokonalost i v té zdánlivé nedokonalosti. Přijetí je vstupní brána k dalšímu posunu. Je to stav, který nevytváří odpor a boj tvořící další boj. Přijetí je bod nula, od kterého se můžeme odrazit a pokračovat na naší unikátní životní cestě. Poděkujte si za to, kam až jste došli. Je to ocenění všeho, čím jste prošli, co jste dokázali a kým jste se stali. Poděkujte si za úsilí, statečnost, trpělivost i pokoru. Poděkujte si za všechny ctnosti, za které byste ocenili druhé, ale u sebe je vnímáte jako samozřejmé. To, co vidíte v ostatních, máte i uvnitř sebe. Jsou to velké dary, které můžete rozvíjet a brousit jako diamant. 

Ze začátku nemusí být snadné tato slova říct nahlas a ještě se k tomu sobě dívat do očí. Možná se vám zalijí slzami. Možná ucítíte různé emoce deroucí se na povrch. Vše je v pořádku. Dovolte si je prožít a poděkujte za zprávy z vašeho nitra, které tyto emoce přináší. Není třeba nic hodnotit, nic soudit. Přijměte je a milujte je takové, jaké jsou. Poděkujte za ně. Ať už se cítíte příjemně nebo ne. I to je součást života. I to jste vy - se všemi svými emocemi a pocity. 

Umíte-li milovat, přijímat a děkovat sami sobě,
dokážete to i k druhým v té nejryzejší formě a za jakýchkoliv okolností.

Tuto kartu můžete použít i k navázání opětovného spojení s místem na těle, které vás bolí, nebo je zatuhlé, odpojené, jsou v něm uložené emoce a traumata. Přiložte na toto místo své dlaně a promluvte do něj slova z této karty. Něžně a s láskou.