NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

8/30

Váš osmý den

ZNALOSTI A SCHOPNOSTI JSOU ZÁKLADNÍ KAPITÁL PRO VYBUDOVÁNÍ BOHATSTVÍ

„Chybějící článek dnešního školského systému je schopnost naučit žáky a studenty, jak zorganizovat a použít znalosti poté, co je získali.

Napoleon Hill

Vítáme Vás u osmého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Princip Specializovaných znalostí bývá často nepochopen. Mnozí ti, kdo touží po uskutečnění svých snů, cílů a naplnění své touhy, si ho vykládají jako nutnost mít vysokoškolské vzdělání a nejlépe celou sbírku titulů. Nic není vzdálenějšího pravdě. Přírodní zákony bohatství nezajímá, kolik plaket a diplomů máte na stěnách. Zajímá je Vaše schopnost své znalosti zorganizovat a použít. A ještě více je zajímá Vaše schopnost zorganizovat a použít znalosti druhých lidí, kteří rozumí oblastem jimž vy ne.

Pokud se nenaučíte zorganizovat a použít znalosti druhých lidí, navždy budete jen součástí plánů na uskutečnění snů těch, kteří se to naučili, anebo se budete po zbytek života pachtit na cestě samotářského renegáda, který má celou svoji obživu postavenou jen a pouze na sobě a nikdy sám sebe nepřerostl. Ani v jednom z těchto dvou osudů nebudete pravděpodobně schopni naplnit svoji největší touhu ani uskutečnit své sny.

Budete-li pečlivě studovat kapitolu o Specializovaných znalostech v knize Myšlením k bohatství | 1937 První vydání, pochopíte, že lidé jako Henry Ford nebo Andrew Carnegie dosáhli své velikosti právě díky schopnosti zorganizovat a řídit specializované znalosti druhých lidí. A byť v knize samotné uveden nebyl, Tomáš Baťa to zcela zřejmě dovedl také. Jistě on sám nebyl nejlepší švec. Jistě on sám nebyl nejlepší stavitel. Jistě on sám nebyl ani nejepší prodejce. Byl však nejlepší z nejlepších v umění zorganizovat ty nejlepší ševce, stavitele a prodejce ku práci na uskutečnění jeho vize.

Podíváte-li se na světové velikány naší doby, Elona Muska, Steva Jobse, Billa Gatese, nebo v našich končinách například Tomáše Čupra, a stovky dalších, objevíte, že sami o sobě mají široký přehled a několik oblastí, o kterých toho ví opravdu hodně, ale ani jeden z nich by neuspěl, pokud by nezorganizoval znalosti a schopnosti lidí, kteří toho vědí v určitých oblastech více než oni. Je to jediná cesta k exponenciálnímu růstu.

...z pera Napoleona Hilla

Pramen všeho bohatství

Myšlenka je zdrojem veškerého bohatství, ať už hmotného, fyzického nebo duchovního. Je prostředkem, kterým si dvanáct bohatství života (pozitivní duševní postoj, pevné fyzické zdraví, harmonie v lidských vztazích, osvobození od strachu, naděje na úspěch, schopnost víry, ochota sdílet svá požehnání, konat s láskou, otevřená mysl ke všem tématům, sebekázeň, schopnost porozumět lidem a finanční zabezpečení) mohou přivlastnit všichni, kdo po nich touží.

Myšlenka je však při hromadění bohatství málo užitečná, dokud není uspořádána a směrována k určitému cíli prostřednictvím jasného záměru. Myšlenka je podobně jako elektřina silou, která může ničit stejně snadno, jako tvořit, pokud není kontrolována a uplatňována ke konstruktivním cílům. Elektřina buď roztočí kola průmyslu a promění tmu ve světlo, nebo vezme život, a to dle míry inteligence, s níž je používána.

Myšlení udělá totéž, i když v mozku člověka funguje jiným způsobem. Stránky lékařské historie jsou plné záznamů o případech lidí, kteří spáchali sebevraždu prostřednictvím zesílení určité negativní myšlenky. Každý psycholog ví, že zesílené negativní myšlenky jsou zodpovědné za velkou část bídy a chudoby ve světě. Svět dospěl k pochopení principu elektřiny velmi pomalu, ale nakonec se naučil, jak elektřinu použít a využít. Nyní se svět pomalu učí, jak použít a využít sílu myšlení.

Lidé hledají po celý život světské bohatství, aniž by si uvědomili, že zdroj veškerého bohatství je již v jejich dosahu a pod jejich kontrolou, a čeká pouze na to, až ho rozpoznají a využijí. Není to pouhá domněnka ale fakt známý každému, kdo si uvědomil sílu svého vlastního myšlení, přivlastnil si tuto sílu a použil ji k řešení svých problémů. Většina lidí prochází celým životem, aniž by kdy nalezla pramen síly, který je jim k dispozici prostřednictvím uplatnění principu propojení specializovaných znalostí druhých lidí s jejich vlastními.

Moudrý myslitel nejenže uznává existenci tohoto principu, ale využívá ho jako prostředek k rozmnožení své vlastní síly mysli. Moudrý myslitel se obklopuje skupinou specialistů, která se skládá nejméně ze čtyř různých typů talentů: duchovního rádce, finančního rádce, zdravotního rádce a osobního rádce. Kromě toho můžete potřebovat další typy silných duševních spojenců, včetně technických poradců, profesionálních poradců a dalších typů rádců, v závislosti na povaze a rozsahu vašeho jednoznačného hlavního záměru.

Napoleon Hill

Abyste uspěli při naplňování své touhy a uskutečňování svých snů, budete si po cestě potřebovat určit, které všechny specializované znalosti k tomu budete potřebovat. O některých už možná teď víte, zejména pokud již máte firmu, kariéru, živnost nebo práci, které Vám naplnění touhy a obdržení dvanácti bohatství života umožňují. Pokud ale zatím cestu nevidíte. Pokud nemáte plán, nemáte prostředek ani neznáte způsob, jak svých snů dosáhout, vězte, že než završíte druhou trojici principů bohatství v Nakopávači, už jeho náčrt mít budete. Přesto, jak nejlépe umíte, proveďte všechny úkoly v dnešní Dílně podvědomé mysli.

NIKDO NIKDY NEBYL NEJLEPŠÍ VE VŠEM.
SELHAL KAŽDÝ, KDO SI TO MYSLEL.

Dílna podvědomé mysli

Je na čase udělat si inventuru sami v sobě. Uvědomit si, čemu rozumíte, a přiznat si, čemu naopak nerozumíte. Je na čase poznat své silné stránky a odhalit své slabiny, protože SEBEPOZNÁNÍ je klíčem k úspěšnému zorganizovaní znalostí a schopností svých vlastních i druhých lidí.

Vezměte si čistý list papíru. Jednou svislou a jednou vodorovnou čarou si plochu papíru rozdělte na čtyři stejně velké zóny.

Do zóny vlevo nahoře nadepište: "MOJE SILNÉ STRÁNKY"
Do zóny vpravo nahoře nadepište: "ČEMU DOBŘE ROZUMÍM A CO UMÍM"
✬ Do zóny vlevo dole nadepište: "MOJE SLABÉ STRÁNKY"
Do zóny vpravo dole nadepište: "ZNALOSTI, KTERÉ POTŘEBUJI ZÍSKAT"

A udělejte si inventuru svých schopností, znalostí a zkušeností. Do každé ze zón napište své odpovědi. POZOR, platí ale pravidlo! Než začnete vyplňovat dolní polovinu papíru, musíte mít v zóně SILNÝCH STRÁNEK sepsáno nejméně pět věcí a dalších nejméně pět věcí v zóně toho, ČEMU DOBŘE ROZUMÍM A CO UMÍM (i kdyby to bylo, že dobře rozumíte zavařování a pravidlům fotbalu a skvěle umíte vařit, běhat a žehlit).

Ve Vašich silných stránkách a v tom, čemu rozumíte a co umíte, je ukrytý klíč k odemknutí Vašeho potenciálu a k objevení způsobu, kterým svých snů dosáhnete.

Dejte si čas. Rozmýšlejte nad tímto po celý den. Nebude Vám k žádnému užitku, pokud tento úkol splníte jen letmo nebo se necháte odradit tím, že vás nic nenapadá. Donuťe, přimějte svůj mozek myslet a odpovědi vymyslet. A až se budete ptát sami sebe, zda to s takto rozvrženými zónami můžete dokázat, přijměte následující tři pravdy:

1.
"Žádná silná stránka ani jejich kombinace
Vám nezaručí úspěch, pokud budete
vše stavět jen a pouze na sobě"

2.
ádná slabá stránka ani jejich kombinace
Vám nemůže zabránit v úspěchu,
pokud využijete principy bohatství."

3.
"Informace jsou dnes nejdostupnější komodita na světě
a cokoli nevíte nebo neumíte, se můžete naučit,
nebo vytvořit propojení s někým, kdo to ví nebo umí."

Pro ty z Vás, kdo s cestou k úspěchu v životě teprve začínáte, může být obtížné sepsat "ZNALOSTI, KTERÉ POTŘEBUJI ZÍSKAT", protože v tuto chvíli ještě možná ani nevíte, jaké budete potřebovat. Pomůže Vám v tom princip sedmý, který Vám zašleme za čtyři dny. 

Vaším největším úkolem je v tuto chvíli zdolat své pochybnosti o tom, zda toho víte nebo umíte dost, nebo zda jste ten správný člověk. Potřebujete nabýt přesvědčení, že jste. Odolejte všem nepravdivým programům a tvrzením, že nejste dost dobří. Jste.

Jste ti správní, protože není možné, abyste se vydali na cestu těchto třiceti dní, aniž byste měli schopnost využít principů bohatství k dosažení úspěchu. Až porozumíte tomu, jak funguje princip třináctý, budete vědět, že těchto třicet dní byl Váš osud.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na devátý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh ženy, která navzdory všemu, co si o ní zlomyslní lidé povídali, uspěla v prostředí, které bylo vyhrazeno pouze mužům, a to s takovou grácií a velkolepostí, že svého času byla #1 osobnost svého oboru v celém New Yorku.

Včas si uvědomila, že aby dosáhla opravdové velikosti ve svém zvoleném oboru, potřebuje přestat vše dělat sama, stát se podnikatelkou a mistryní v řízení a organizování specializovaných znalostí druhých lidí, které potřebovala pro úspěch, ale sama je neměla.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili osmý krok.