NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

7/30

Váš sedmý den | Den propojení...

PRVNÍ TROJICE PRINCIPŮ STOJÍ ZA VÍCE NEŽ 98% VEŠKERÉHO ÚSPĚCHU, KTERÉHO KDY BYLO V DĚJINÁCH LIDSTVA DOSAŽENO...

„Když myslíš, žes poražen, pak je to tak,
když myslíš, že nezvládneš, rozhodls tak.

Když vyhrál bys rád, však myslíš, že nemůžeš,
na vítězství jistě se tak nikdy nezmůžeš.

Když myslíš, že prohraješ, ztracen už jsi,
ta pravda ve světě všude se nachází,
že úspěch začíná s tím, že ho chci,
a že všechno tkví ve stavu mysli.

Když myslíš, žes předstižen, pak je to tak,
zlepši své smyšlení, bys vzlétl jak pták.

Ze všeho nejdřív sám sebou buď jist,
abys vůbec někdy mohl zvítězit.

V životních bitvách nevyhraje vždy
ten nejsilnější či nejrychlejší muž.

Dříve či později vyhraje,
KDO MYSL SVOU O VÍTĚZSTVÍ PŘESVĚDČIL UŽ!“

Napoleon Hill
Myšlením k bohatství | 1937 První vydání
str.64

Dneškem uzavíráme první trojici principů bohatství. Zítra vstoupíte do trojice druhé, ve které připojíte k myšlenkám skutky a činy. PRVNÍ TROJICE, TOUHA + VÍRA + AUTOSUGESCE, je zodpovědná za 98% veškerého úspěchu v dějinách lidstva. Málokdo však rozumí tomu, že oněch 98% veškerého úspěchu v dějinách ale vzešlo jen od dvou procent lidí. Těch, kdo tuto NEJVYŠŠÍ TROJICI principů ovládli. Tyto muže a ženy označujeme za tvůrce historie.

Poháněni SPALUJÍCÍ TOUHOU, naplnění PŘETÉKAJÍCÍ VÍROU, pod vlivem HLUBOKÉ AUTOSUGESCE, tito jedinci formovali svými skutky a činy svět. Někteří pro dobro. Někteří pro zlo. Vždy však s jednoznačnými výsledky. Je důležité vědět, že prvních 12 ze 13 principů bohatství se Vás, ani nikoho dalšího, neptá, zda jsou Vaše úmysly dobré nebo zlé. Stejně jako zákony fyzikální slouží tyto principy všem stejně, bez rozdílu. POUZE PRINCIP POSLEDNÍ, PRINCIP TŘINÁCTÝ je vyhrazen těm, kteří jednají ve jménu univerzálního dobra a lásky. Právě 13. princip je strůjcem zázraků, které by člověk sám nikdy stvořit nedokázal, a zajišťuje, že dokud žijí lidé, kteří jednají podle principů bohatství ve jménu dobra a lásky, zlo nikdy nemůže zvítězit.

ZA 21 DNÍ ODE DNEŠKA VÁS NAKOPÁVAČ K TOMUTO ZÁVĚREČNÉMU, TŘINÁCTÉMU PRINCIPU DOVEDE.

Ten, kdo uvěří, uvidí...

Nyní vypněte na horní liště stránky hudební podkres pro dnešní den, protože jsme pro Vaši podvědomou mysl připravili zážitek v podobě osmi minutové ukázky z filmu Myšlením k bohatství o moci TOUHY + VÍRY + AUTOSUGESCE.

Stejně jako v případě Edwina C. Barnese, jsou nyní Váš příští osud a Vaše budoucnost přímo závislé na Vaší ochotě a píli ovládnout a usměrnit své myšlenky, svá slova a své prožitky. Toto máte plně ve své moci. Myšlenka bohatství, hojnosti, plnosti života a prosperity by neměla být ve Vašem vědomí přítomná nahodile nebo jen když otevřete Nakopávač. Je Vaším úkolem myšlenku bohatství zpřítomnit. Vaše touha, afirmace bohatství a prožitek úspěchu by měl být přítomen co nejvíce času a nejlépe neustále.

Dnes Vám v tomto pomůžeme. Za několik okamžiků vstoupíte do AFIRMACE BOHATSTVÍ, kde můžete pobývat tak dlouho, jak potřebujete. Kdykoli se můžete vrátit, pustit si hudbu a afirmaci si opakovat. Pročítejte ji pomalu, prožívejte ji tolikrát, dokud nebudou slova zaplňovat celou Vaši mysl. Pro nejlepší zážitek doporučujeme zobrazení na počítači.

Přehrát hudební podkres k afirmaci:

To, že žiju, má svůj důvod, smysl a účel. Jsem součástí proměny světa k lepšímu. Poznávám své dary, děkuji za ně a používám je dnes k naplnění svého poslání. Procitá a sílí ve mně víra v mé sny a v moji schopnost je uskutečnit. Každý den kráčím v rytmu své touhy a svými kroky ji naplňuji. Kráčím odvážně ve jménu lásky a dobra, s úctou ke všem. Přeměňuji realitu v příležitosti. Svými činy vpouštím prameny bohatství, řeky hojnosti a toky štěstí do svého života.

Jmenuji se ....... a toto je můj život.
Jsou to mé sny. Je to můj čas tady na Zemi.
Tvořím. Jednám. Kráčím. Konám.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na osmý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká objevení ČTVRTÉHO PRINCIPU bohatství a s ním posun z PRVNÍ do DRUHÉ TROJICE princpů, tedy od myšlenek k činům.

Učiníte první kroky v realitě, kterými ji začnete formovat a přeměňovat ve prospěch uskutečnění Vašich snů a naplnění Vaší touhy. Pokud jste dobře následovali první tři principy, jste na to připraveni.