≈ 30/30 ≈

Váš jediný den

Dnešek je třicátý den Nakopávače bohatství. Den poslední. Dnešek je třicátý den Nakopávače bohatství ... den první! Dnešek je první den zbytku Vašeho života. A dnešek je současně jediný den, který máte, který jste kdy měli a který kdy budete mít. Váš život je dlouhý sled dnešků.

Tajemství života tkví v umění naložit správně s dneškem. A aby se Vám to povedlo, podělíme se nyní o posledních pět rad na cestu k uskutečnění Vašeho jednoznačného záměru. Jsou to rady, které patří každému, kdo prošel Nakopávačem až do konce, a záleží mu na tom, aby se vše naučil dělat a používat správně.

PAMATUJTE, že zaměření je mnohem silnější, pokud se nebudete snažit nejdříve odklidit z cesty to, co máte rozdělané, ale pustíte se rovnou do práce na svém jednoznačném záměru navzdory tomu, že ostatní věci zůstanou nedokončeny. Neotálejte, neodkládejte, jednejte ať už si myslíte, že jste připraveni nebo ne.

ODOLEJTE POKUŠENÍ mít vše, co uděláte, ve vlastních očích perfektní. Dokonalost je past. Mnohdy totiž oněch posledních 10% k dokonalosti Vám sebere 90% energie a staminy. Navíc oněch 10% nedokonalosti obvykle vidíte pouze Vy. V očích druhých je to, co se Vám jeví jako 90%, viděno častokrát jako více než 100%.

PŘIJMĚTE, že všechny překážky pochází ze starých struktur Vašeho myšlení. Proto se jimi nenechte zastavit a zdolejte je, jinak ve starých strukturách zůstanete. Udělat velkou životní změnu znamená překonat gravitaci stávajícího stavu věcí, vztahů a myšlení. Vytrvejte a spojte se po cestě se správnými lidmi.

NEVYZRAĎTE svůj jednoznačný záměr ani své cíle a sny žádnému člověku, který není plně v souladu s Vaším záměrem, byť by to byl Váš životní partner. Máte-li to někomu sdělit, pak jen a pouze člověku, který s Vámi kráčí v duchu harmonie ke společnému cíli, u kterého jste si jisti, že se Vám od něj dostane jen a pouze pozitivní a bezpodmínečné podpory.

ZKRAŤTE na pouhou vteřinu čas, který se nachází mezi okamžikem, kdy se rozhodnete, a chvílí, kdy podle svého rozhodnutí začnete jednat. A obzvlášť pokud Vás k rozhodnutí naviguje Vaše intuice. Znamená to, že se Vám nakrátko otevřely dveře, kterými lze proskočit do lepší reality Vašeho života. Intuice je zkratka. Ve chvíli, kdy ji pocítíte, nerozmýšlejte se, jednejte.

...z pera Napoleona Hilla

Můžete změnit svůj svět...

Traduje se příběh o pastorovi, který se jednoho sobotního rána pokoušel v obtížných podmínkách připravit své nedělní kázání. Jeho žena byla na nákupech. Byl deštivý den a jeho malý syn se nudil a neustále svého otce vyrušoval. Pastor nakonec v zoufalosti zvedl starý časopis a listoval v něm, až došel k velkému pestrobarevnému obrázku. Byla na něm mapa světa. Vytrhl stránku z časopisu, rozstříhal ji na malé kousky a rozsypal ústřižky po podlaze v obývacím pokoji se slovy:

„Synku, jestli ten obrázek složíš, dám ti čtvrťák.“

Pastor si myslel, že to chlapci zabere skoro celé dopoledne. Za deset minut ovšem někdo zaklepal na dveře jeho pracovny. Byl to jeho syn s hotovou skládačkou. Pastor užasl, když uviděl, že jeho syn splnil tak těžký úkol tak rychle.

„Synu, jak jsi to dokázal?“ zeptal se pastor.

„Bylo to snadné,“ řekl chlapec. Na druhé straně mapy byl obrázek muže. Vzal jsem si list papíru, na něm poskládal obrázek toho muže, na vrch dal druhý papír a pak vše obrátil. Došlo mi, že když v pořádku poskládám toho člověka, bude v pořádku i svět.“

Pastor se usmál, podal synovi čtvrťák a řekl: „A taky jsi mi dal téma na mé zítřejší kázání. Je-li v pořádku člověk, bude v pořádku i jeho svět.“

Z tohoto příběhu plyne velké ponaučení. Pokud jste nespokojeni se svým světem a chcete ho změnit, místo, kde potřebujete začít, je u sebe. Pokud budete v pořádku, bude v pořádku i Váš svět.

Napoleon Hill

Gratuluji Vám

Tímto okamžikem jste dokončili Nakopávač bohatství a já Vám k tomu gratuluji. Rád bych se s Vámi rozloučil vzkazem. Jsou jím první dva řádky, které vyťukaly mé prsty do klávesnice, když jsem poprvé usedl k notebooku a začal Nakopávač bohatství psát.

Tehdy jsem se domníval, že ty dva řádky použiju hned v prvním dni Nakopávače bohatství, ale Nekonečná inteligence vesmíru, která mě po celý čas při tvorbě vedla, mi na konci prvního dne pošeptala, že jejich čas ještě nenadešel. A nenadešel pro ně vhodný čas ani ve dni druhém, ani třetím. Ani ve dnech dalších...

Po prvních dvou týdnech jsem na ony úvodní dva řádky zapomněl. Pokračoval jsem v tvorbě, při které jsem byl svědkem tolika malých zázraků, kdy vše do sebe zapadalo a vše navazovalo způsobem takovým, že jej není možné vymyslet ani naplánovat.

Vždyť na samém počátku jsem věděl jen to, že Nakopávač bohatství má mít přesně 30 dní, že v něm mám představit 13 principů bohatství, a že má být za cenu, kterou si může dovolit každý. Začal jsem ho psát bez plánu, s důvěrou v ten vlídný a naléhavý hlas, který ke mně promlouval prostřednictvím šestého smyslu. A proto se nebudu označovat za tvůrce Nakopávače bohatství. Byl jsem jen ten, který měl poctu ho přivést na svět a zhmotnit.

Až nyní, když dopisuji poslední den a blížím se ke konci, náhle moje intuice promluvila hlasem tak silným, že jsem se zachvěl a mráz mi přeběhl po zádech, když jsem hledal, čím mám celý Nakopávač bohatství zakončit ... a ona Nekonečná inteligence vesmíru mi odpověděla:

„První dva řádky, které jsi na samém počátku napsal, mají být řádky poslední...“

A proto se s Vámi rozloučím právě jimi. Bylo mi ctí.

Petr Štěpánek

„Bez omluv a bez pardónů. Bez pocitu viny.
Vykroč člověče a rozběhni se za sny svými.