29/30

Váš dvacátý devátý den

DVEŘE DO CHRÁMU MOUDROSTI

„Téměř všichni velcí lídři jako Ježíš Kristus, Buddha, Konfucius a Mohammed chápali a pravděpodobně neustále využívali šestý smysl. Hlavní část jejich velikosti spočívala ve znalosti tohoto principu.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u dvacátého devátého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Šestý smysl je nejobtížnější na vysvětlení. Šestý smysl je nejobtížnější na pochopení. Šestý smysl sahá za hranice Vašich pěti hlavních smyslů. Zrak, sluch, čich, chuť a hmat, každý z nich zachytává z vnější reality jiné kvality a parametry. Zrak přijímá data o vlastnostech předmětů ve viditelné části světelného spektra a mozek z těchto dat poskládá obraz. Sluch zase přijímá data o mechanickém vlnění vznikajícím při střetu předmětů v látkovém prostředí a mozek z nich poskládá zvuk. Šestý smysl přijímá data z Nekonečné inteligence vesmíru a mozek z nich poskládá intuici.

Zatímco pro všech pět prvních smyslů máme vědecké a lékařské důkazy, neboť souvisejí s realitou, kterou dokážeme zachytit a změřit i jiným způsobem než vlastními smysly, pro existenci šestého smyslu vědecké důkazy nejsou žádné, neboť nelze měřit Nekonečnou inteligenci vesmíru, se kterou komunikuje. Proto je důležité vědět, že:

JE VAŠÍ SVOBODNOU VOLBOU A ROZHODNUTÍM UVĚŘIT V EXISTENCI TOHOTO PRINCIPU.
NEDOSTANETE O NĚM ŽÁDNÉ DŮKAZY. DO CHVÍLE NEŽ V NĚJ UVĚŘÍTE.

Aby bylo možné šestého smyslu využít, je nutné přijmout skutečnost a opravdovost Nekonečné inteligence vesmíru stejnou měrou jakou věříte v to, co vidíte svým zrakem nebo slyšíte sluchem. Již dříve jste objevili, že existence sama je jako počítačový disk, na kterém jsou uložena data o veškerém uskupení všech prvků, částí, dílů a parametrů všeho, co existuje. Tento disk je velký jako vesmír, neboť tento disk je vesmír sám. Můžete se ptát, kde je ve vesmíru uložena ona Nekonečná inteligence? A zde bude nezbytné zapojit Vaši představivost. Protože Nekonečná inteligence není uložena ve vesmíru. To vesmír je uložen v ní. Stejně jako mozek není umístěn ve Vaší paměti. To paměť je umístěna ve Vašem mozku.

A protože Nekonečná inteligence vesmíru sahá za hranici měřitelného, může být pro člověka obtížné ji jakkoli uchopit. Po tisíce let se o to lidé snaží, popsat ji, definovat a dokázat, jakým způsobem funguje. Dávají této Nekonečné inteligenci různá jména a snaží se popsat, jaká je její vůle a podstata. A pak se o ty nepatrné střípky svého omezeného poznání a chápání přou, hádají či dokonce v jejich jménu válčí. Shromažďují a přesvědčují druhé, že právě to jejich vidění oné Nekonečné inteligence vesmíru je to správné.

STEJNĚ JAKO NA SVĚTĚ NENALEZNETE DVA STEJNÉ LIDI,
NENALEZNETE ANI DVA STEJNÉ VZTAHY S NEKONEČNOU INTELIGENCÍ.

Všech předchozích dvanáct principů bohatství života můžete použít a využít bez znalosti či přijetí šestého smyslu nebo samotné Nekonečné inteligence vesmíru. Měli byste ale vzít v potaz, že nebýt šestého smyslu a samotné Nekonečné inteligence vesmíru, byste nikdy s Nakopávačem bohatství nevykročili, neboť bez nich by ani nevznikl. Bez nich by ani Napoleon Hill neobjevil před více než sto lety třináct principů bohatství. A půjdete-li dále do minulosti a sledu událostí, které předcházely všemu, co je, objevíte, že dějiny jsou protkány důkazy o existenci Nekonečné inteligence, neboť ti, kdo se na ni odkazovali a skrze šestý smysl s ní komunikovali, podávají svěděctví o nekonečně nepravděpodobných zázračných událostech, které není v silách člověka vymyslet ani naplánovat, ale které se staly, když na onen hlas ve svém srdci dali a rozhodli se ho následovat.

Nyní vypněte na horní liště stránky hudební podkres pro dnešní den, protože jsme pro Vás připravili náš zatím dosud největší dárek. Je jím slavný proslov Napoleona Hilla, ve kterém se dělí o největší poselství, které kdy procitlo v jeho vědomí...

Cílem Nakopávače nebylo stát se Vaším prostředníkem při komunikaci s Nekonečnou inteligencí vesmíru. Úkolem bylo provést Vás dvanácti principy bohatství, pomoct Vám objevit poklady ukryté ve Vašem nitru a představit Vám existenci principu třináctého. Nyní, když jsme toto udělali, nám zbývá úkol poslední, ustoupit Vám z cesty a dovolit, abyste s Nekonečnou inteligencí navázali své vlastní, osobní spojení a využili jejího hlasu při naplňování Vašeho jednoznačného záměru, který je opřen o vytváření hodnoty a přínosu pro druhé. Toto je jediná cesta k lepším zítřkům. Když si budou lidé vzájemně prospěšní svými dary, které sem po nich byly do života zaslány.

VŠECHNY VAŠE DARY JSTE DOSTALI, ABYSTE JE DALI.

Dílna podvědomé mysli

Abyste mohli využít moudrosti Nekonečné inteligence vesmíru, která s Vámi sama touží komunikovat, potřebujete vytříbit svůj šestý smysl a porozumět tomu, co jeho schopnosti odemyká a co je zamyká:

#1
Vděčnost odemyká šestý smysl, neboť probouzí v nitru člověka pokoru. Bez pokory není možné šestý smysl použít, protože nepokorný člověk chce vždy více stavět na sobě, než naslouchat Nekonečné inteligenci.

PROTO DĚKUJTE.

#2
Horlivá touha získat aniž byste se soustředili na hodnotu, kterou přinášíte a toužíte druhým dát, zamyká šestý smysl, protože svádí k touze uspořádat svět ve svůj prospěch a pouze chamtivě brát.

PROTO MĚJTE TOUHU DÁVAT.

#3
Setkávání Mastermind aliance, kde dva nebo více lidí spolupracuje v duchu harmonie na uskutečnění společného cíle, odemyká šestý smysl, protože trénuje spojení s Nadřazenou myslí.

PROTO SE PROPOJUJTE SE SPRÁVNÝMI LIDMI.

#4
Vina a smýšlení oběti zamykají šestý smysl. Kdo je spoután vinou nebo smýšlením oběti, je natolik zaposlouchán sám do sebe, že už nemůže zaslechnout hlas Nekonečné inteligence vesmíru.

PROTO ODPOUŠTĚJTE SOBĚ I DRUHÝM.

#5
Pravá sebeláska odemyká šestý smysl, protože odpoutává člověka od nezdravých vztahů, dává svobodu sobě i druhým a tím vytváří prostor pro navázání vztahu s Nekonečnou inteligencí.

PROTO NEJPRVE MILUJTE SEBE A PAK DRUHÉ JAKO SEBE SAMA,

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na třicátý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká slavnostní završení této překrásné cesty k přenastavení podvědomé mysli na bohatství, hojnost, prosperitu a úspěch.

Ačkoli Vaše cesta s Nakopávačem se chýlí ke konci, Vaše cesta životem s principy bohatství právě začíná. Můžete dokázat cokoli a také byste měli.