NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

28/30

Váš dvacátý osmý den | Den propojení...

ČTVRTÁ TROJICE PRINCIPŮ JSOU EVOLUČNÍ NÁSTROJE PRO USKUTEČNĚNÍ VAŠICH SNŮ

TOUHA uvádí do pohybu biologické pochody ve Vašem těle. Je to pokyn, že tělo má něco udělat nebo získat. VÍRA je Vaše schopnost přijmout úspěch za hotovou věc a to prostřednictvím AUTOSUGESCE, kterou přenášíte svoji TOUHU do podvědomé mysli.

Rozborem SPECIALIZOVANÝCH ZNALOSTÍ uvádíte do chodu svoji PŘEDSTAVIVOST, která začne připravovat ORGANIZOVANÝ PLÁN na uskutečnění Vaší TOUHY. Je to převodovka od snu k činům.

ROZHODNUTÍ jednat následované VYTRVALOSTÍ je jediný způsob, jak z prvních šesti principů bohatství vykřešete výsledky a pokrok na cestě k uskutečnění Vašeho jednoznačného záměru. Rychlost svého růstu násobně zvýšíte spojenectvím v duchu harmonie s dalšími lidmi, kteří s Vámi sdílí stejný cíl. Tím zapojíte do uskutečnění svých snů SÍLU NADŘAZENÉ MYSLI, pro kterou nic není nemožné a vše lze.

Prosycením TOUHY vaším SEXUÁLNÍM PUDEM, cíleným nastavováním své PODVĚDOMÉ MYSLI a vědomou prací a trénováním svého MOZKU zesilujete Vaši schopnost pracovat se všemi devíti předchozími principy bohatství. Jako byste je dali do závorky a díky ČTVRTÉ TROJICI vše umocnili.

Vaše cesta s Nakopávačem bohatství se blíží ke svému vrcholu. Zbývá poslední, vrcholný, třináctý princip bohatství. Den za dnem jste k němu směřovali. Den po dni jsme Vás k němu vedli. Každý řádek Nakopávače byl napsán, každý jeden úkol v Dílně podvědomé mysli byl připraven, každý příběh bohatství uveden v jistém pořadí s jediným záměrem, abyste se třináctého principu dokázali chopit, až ho ve dvacátém devátém dni odemknete.

Abyste byli na přijetí třináctého principu bohatství plně připraveni, zbývá udělat poslední - vytvořit ve své mysli a ve svém těle pro něj vhodné podmínky a porozumět jeho podstatě. Třináctý princip totiž není možné si vynutit, koupit nebo na povel ovládnout. Nejste to Vy, kteří si ho zvolí. Je to on, který si zvolí Vás. A udělá to vždy a u každého, kdo je v souladu s jeho podstatou a kdo má mysl a tělo připravené ho použít.

Abyste ho získali na svoji stranu, potřebujete se nejdříve Vy postavit na tu jeho. Třináctý princip je hnán dobrem. Je-li Váš jednoznačný záměr propojen s touhou použít své dary ku prospěchu a zlepšení stavu věcí na Zemi, třináctý princip se postaví za Vás a bude ochoten znásobit každý Váš krok. Proto jste v Nakopávači byli vedeni k tomu, abyste vymysleli, připravili a stvořili produkt nebo službu, které budou hodnotné pro druhé. Byli jste vedeni k tomu, abyste rozpoznali svoje silné stránky a svoje dary a abyste se spojili s lidmi, kteří mají své silné stránky, s nimiž se budete vzájemně doplňovat a v duchu harmonie směřovat ke společnému cíli.

Toto však nestačí k tomu, abyste třináctého principu dokázali využít. Tímto si ho získáte na svoji stranu, protože jste se postavili na tu jeho. Zbývá však krok poslední - připravit svoji mysl a svoje tělo na použití třináctého principu.

Existuje jedna činnost, která připraví Vaši mysl a Vaše tělo na použití třináctého principu lépe než cokoli jiného. Tato jedna činnost je mocnější než láska, je mocnější než naděje, je matkou všem lidským ctnostem a přednostem. Tato jedna činnost má prosté jméno, ale moudří vědí, že je to jedno z největších jmen v dějinách. Jmenuje se VDĚČNOST.

Abyste umožnili třináctému principu ve Vašem životě působit a dokázali jej využít, potřebujete dnes zaplnit svoji mysl a své tělo vděčností. Vděčnost je živná půda dobra. Vděčnost očišťuje. Vděčnost uzdravuje. Vděčnost nalaďuje na hojnost. Vděčnost šlechtí ducha. Vděčnost sbližuje. Vděčnost přitahuje. Vděčnost je umění usměrnit své myšlenky na dvanáct bohatství života a ta rozmnožit. Vděčnost je příčina štěstí. Vděčnost je pramen.

Dnes budete mít jeden jediný úkol. Poděkujte ... plně ... vědomě ... prožijte vděčnost událostem a okolnostem, které Vás přivedly na cestu uplynulých 28 dnů. Poděkujte sami sobě za svoji vytrvalost. Poděkujte za to, že máte a můžete mít TOUHU a že žijete v místě a čase, kdy ji můžete naplnit. Poděkujete za VÍRU, která ve Vás sílí a poděkujte za princip AUTOSUGESCE, kterým můžete ovlivnit svoji podvědomou mysl. Poděkujte za své dary a SPECIALIZOVANÉ ZNALOSTI a za dary a znalosti druhých lidí. Poděkujte za dar PŘEDSTAVIVOSTI, díky které můžete stvořit ORGANIZOVANÝ PLÁN, který povede k budoucnosti, o jaké sníte. Poděkujte za svoji ROZHODNOST a VYTRVALOST a poděkujte za SÍLU NADŘAZENÉ MYSLI a za správné osobnosti pro Vaši Mastermind alianci. Poděkujte za svoji SEXUÁLNÍ TOUHU, kterou můžete zapojit nejmocnější pohon svého těla ve prospěch uskutečnění Vašeho jednoznačného záměru. Poděkujte za PODVĚDOMÍ a MOZEK, které jsou připraveny Vám plně sloužit. Poděkujte za to, že máte tento den, a ten den prožijte ve vděčnosti...

Nyní vypněte na horní liště stránky hudební podkres pro dnešní den, protože jsme pro Vás na závěr dvacátého osmého dne a završení ČTVRTÉ TROJICE principů bohatství připravili podobně jako v sedmém, čtrnáctém a dvacátém prvním dni dárek. Dnes rovnou dva. První je připomenutí toho, co nám nejkrásnější mysli lidských dějin vzkázaly o vděčnosti. Druhý je video afirmací vděčnosti, které Vám pomohou propojit se hlouběji a pevněji s Vaším tělem. Obě videa pochází z Cesty vděčnosti, našeho programu na rozkvět štěstí v životě člověka za jakýchkoli časů...

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na dvacátý devátý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém objevíte závěrečný, vrcholný princip bohatství, který způsobí, že na Vaší cestě k úspěchu se začnou odehrávat nekonečně nepravděpodobné dobré věci, které není možné vymyslet ani naplánovat. K jeho vědomému uplatnění je nezbytná znalost všech dvanácti předchozích principů. Celá Vaše cesta s Nakopávačem mířila k zítřejšímu dni. Každý den z uplynulých čtyř týdnů jste na zítřek byli připravování...

Pokud v sobě cítíte, že byste si kterýkoli ze dnů měli ještě jednou zopakovat, než nadejde zítřek, udělejte to.