NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

26/30

Váš dvacátý šestý den

BOHATSTVÍ ZÍSKÁ, KDO POCHOPÍ, ŽE MOZEK NENÍ PASIVUM ALE NEJVĚTŠÍ AKTIVUM.

„Velká hospodářská krize byla přestrojené požehnání. Vrátila celý svět do nového výchozího bodu, který každému přináší novou příležitost.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u dvacátého šestého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Ve své lebce nosíte největší známý zázrak vesmíru. Je současně tím nejsložitějším rébusem, jaký lidstvo zná. Mozek je složen ze sta miliard neuronů, které mají mezi sebou sto bilionů spojení. Vezměte si papír A4 a namalujte na něj fixem 1.000 puntíků. Když ten papír okopírujete a položíte vedle prvního, budete mít puntíků 2.000. Pokud byste chtěli vědět, kolik takových „áčtyřek“ potřebujete položit vedle sebe, abyste měli tolik puntíků, jako je nervových spojení ve Vašem mozku, vězte, že byste těmito potečkovanými papíry zakryli celé Česko a k tomu Slovensko, Rakousko, Polsko a Maďarsko. Tolik jich je.

A někde v tom všem jste Vy a Vaše vědomí. Mozek a tělo jsou jako dopravní prostředek. Procitli jste v těle, naučili se v něm chodit, mluvit, číst, psát, počítat, a dokonce z něj stvořit další život ve spojení s opačným pohlavím. A taky se v něm můžete naučit být šťastní a bohatí, anebo zničení a na mizině. Můžete si díky tělu a mozku splnit své sny, i strachy.

Pomocí smyslů, kterými je Vaše tělo vybaveno, vnímáte svět kolem sebe – ale nevnímáte jej takový, jaký je. Vnímáte a vidíte ze světa kolem jen střípky. Zatímco realita kolem Vás obsahuje 100% informací, vědomě jich dokážete pojmout sotva jedno procento. A to jedno procento není náhodné. Zatímco kadeřník si při procházce městem všímá účesů kolemjdoucích, zubařka si přirozené všímá úst a zubů. Nedělají to cíleně, toto je samovolné. Váš mozek má tendence ze změti smyslových vjemů vynést na povrch ty, které rezonují s Vašimi myšlenkami, zaměřením a přesvědčením.

Funguje to nejen se zrakem, ale i se sluchem. Pokud budete se svým protějškem v restauraci na večeři, bude hrát hudba, u všech stolů probíhat konverzace, a někdo někde najednou zmíní Vaše jméno, náhle to zaslechnete. Vaše podvědomá mysl totiž přijímá informace ze všech Vašich smyslů, neúnavně a neustále. Do Vašeho vědomí ale nechá problesknout jenom ty, které s Vámi rezonují. Tento fenomén je nazýván Zákon vytažlivosti a stojí za ním Retikulární formace Vašeho mozku, která sídlí v mozkovém kmeni a je součástí Vaší podvědomé mysli.

NEVIDÍTE SVĚT TAKOVÝ, JAKÝ JE. VIDÍTE SVĚT TAKOVÝ, JACÍ JSTE VY SAMI.

Vaše vědomě řízená práce s Vaší podvědomou myslí je proto jedna z nejdůležitjších věcí, kterou se potřebujete v životě naučit. Protože tato dovednost rozhodne o tom, co z nekonečných možností reality a obrovského potenciálu Vašeho těla nakonec vytěžíte. Bohatství ať už peněžní nebo jiné jste schopni získat jedině je-li Retikulární formace Vašeho mozku nastavena na bohatství v té či oné podobě.

Lidé, kteří žijí v myšlenkách hojnosti a bohatství využívají a sami vytvářejí příležitosti k hojnosti pro sebe i druhé. Díky těmto lidem se daří ekonomikám států lépe. To byl důvod, proč kniha Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla v roce 1937 ukončila velkou hospodářskou krizi třicátých let, protože byla zaplněna myšlenkami a principy bohatství natolik, že čtenáři, kteří ji studovali a opakovaně četli, začali svůj mozek využívat způsobem, který zvrátil celý trend. To je také jeden z účelů celého NAKOPÁVAČE BOHATSTVÍ, probudit a způsobit nový růst v naší zemi. Pokud vznikne deset tisíc Mastermind aliancí, které vymyslí a vytvoří nové hodnotné produkty a služby, a které budou stavět na správných hodnotách a využívat principy bohatství, nevyhnutelně dojde k obratu a do deseti let se naše země znovu stane jednou z deseti nesilnějších ekonomik na světě, ke kterým před 100 lety patřila. Je to zákon příčiny a důsledku.

BOHATSTVÍ NÁRODŮ SE ODVÍJÍ OD SCHOPNOSTI LIDÍ VYUŽÍVAT MOŽNOSTI SVÉHO MOZKU.

...z pera Napoleona Hilla

Neviditelný kapitál

Každý z nás v sobě má uloženo vše, co je nezbytné k dosažení bohatství a velkoleposti. Jde pouze o to naučit se tento skrytý kapitál používat, takříkajíc ho investovat, abychom na něm mohli vydělat.

Jak tragické je, že tolik lidí prochází životem, aniž by svůj kapitál kdy využili. Někdy jsou to až potíže a nepřízeň osudu co donutí lidi, aby využili svou vynalézavost a mozkovou sílu k dosažení úspěchu.

Jeden účetní s blížícími se Vánocemi přišel o práci. Neměl peníze, aby mohl svému desetiletému synovi koupit dárek. Místo pouhého zoufalství se pustil do práce, aby chlapci dárek vyrobil.

Pomocí dvou koleček z odloženého dětského kočárku, několika kusů dřeva ze sklepa a plechovky jasně červené barvy sestrojil hračku, která upoutala pozornost celého okolí.

Takovou hračku najednou chtěly i další děti. Poptávka rostla tak rychle, že nezaměstnaný účetní proměnil svůj sklep v továrnu a pak svou výrobu přesunul do skutečného průmyslového závodu.

Hračce, kterou účetní navrhl, se začalo říkat „koloběžka“.

Nebo si vzpomeňme na případ vojáka, který se vrátil z první světové války. Před válkou byl prodavačem, ale teď byl nezaměstnaný. Použil ale svůj mozkový kapitál. Vzal kus zmrzliny, strčil do něj dřívko jako rukojeť, namočil ji do čokoládové polevy – a zrodil se nanuk!

Pak tu byl mladík, který pracoval jako pomocník u čerpací stanice v Dallasu. Práce to byla těžká, pracovní doba dlouhá a nuzně placená – to vše podnítilo stav mysli, kterému říkám „konstruktivní nespokojenost“.

Mladík se stal obchodním zástupcem pro vydavatele dětských knih. Ale místo toho, aby se obracel na rodiče dětí, spřátelil se s učiteli na školách a získal jejich svolení, aby mohl ve třídách o knihách povědět přímo dětem.

Pak požádal děti, aby domluvily schůzku s jejich rodiči a on jim mohl knihy prodat. Plán fungoval báječně a naposledy, když jsem mladíka viděl, připravoval se, že si sám vydavatelství založí.

Pátrali jste v sobě pečlivě po „skrytých“ zdrojích kapitálu, které jste možná přehlédli jen proto, že nebyly ve formě, kterou byste si mohli okamžitě uložit na konto? Máte nějaký plán nebo nápad, který by se mohl ukázat jako velmi cenný, kdybyste ho zveřejnili a využili?

Jeden velmi úspěšný muž kdysi dal tento skvostný recept na získání bohatství.

„Najděte nějaký užitečný předmět, který přinese opakované prodeje,“ řekl. „Pak dejte všechno, co máte, do toho, abyste ho doručili milionům lidí, kteří ho potřebují.“

Jmenoval se F. W. Woolworth. Nevytvořil nic nového. Pouze vzal něco starého a dal tomu nový způsob distribuce prodeje.

Příležitosti, které naše země dnes nabízí, jsou větší než kdy jindy – a neustále rostou. Pomyslete například na miliony, které vydělá někdo, kdo vymyslí nějakou jednoduchou metodu, jak snížit množství dopravních nehod.

Někde v sobě máte nevyužitý kapitál. Dejte se do práce a udělejte se finančně nezávislými.

Napoleon Hill

Nejmocnější schopnost Vašeho mozku a vrcholný princip bohatství Vám odhalíme za tři dny ve 29. dni Nakopávače. Dnes už jste se dozvěděli, že Váš mozek funguje jako přijímač. Přijímá a zpracovává data, která k němu dopravily Vaše smysly. Z nich vybírá ty, které souzní s nastavením Vaší podvědomé mysli a předkládá je Vašemu vědomí. Na základě toho se pak rozhodujete. Současně Váš mozek funguje jako vysílač. Všechno, co se odehrává ve Vaší podvědomé mysli, mozek promítá do Vaší verbální a neverbální komunikace. Ve Vašich slovech, intonaci, chůzi, úsměvu, očích, podání ruky, v tom všem je obsaženo nastavení Vaší podvědomé mysli. Jste chodící vysílač signálů. A každý kolem Vás je jím také. Váš mozek vnímá všechny signály, které na verbální i neverbální úrovni vysílají lidé kolem Vás, a zvýrazní Vám ty lidi, kteří svými signály rezonují s nastavením Vaší podvědomé mysli.

Proto se stává, že někdo má na lidi smůlu a jiný má na lidi štěstí. Člověk si je volí sám. Proto si nezadané ženy často stěžují, že naráží na samé pitomce. A čím více si to budou opakovat, tím výkonněji bude jejich mozek pracovat na vyhledávání mužů, kteří zadání „pitomec“ odpovídají. Principy bohatství nelze obelhát v žádné oblasti, lze je pouze použít a využít.

Čím více si o principech bohatství čtete. Čím více o nich mluvíte a podle nich jednáte. Čím více podnětů o Vaší touze a jednoznačném záměru do své mysli vložíte, tím účinněji budete formovat a navigovat svůj mozek, aby veškerou svoji moc a výpočetní kapacitu zapojil ve prospěch uskutečnění Vašich snů. Přečtěte si tento odstavec ještě jednou.

Dílna podvědomé mysli

Váš mozek a jeho jednotlivé části mají podobné vlastnosti jako svaly. Používáním sílí a nečinností chabnou. Je důležité, abyste se naučili svůj mozek aktivně zatěžovat a stimulovat, přiměli ho myslet. Henry Ford řekl, že: „Myšlení je ta nejtěžší činnost na světě. Proto se jí věnuje tak málo lidí.“

MOZKOVÝ TRÉNINK #1:
Dnes je Váš dvacátý šestý den s Nakopávačem, v němž objevujete dvanáctý princip bohatství. Vezměte si nyní papír a tužku a sepište si názvy co nejvíce z předchozích jedenácti principů, na které si vzpomenete. A zaberte! Přimějte se vzpomenout si. Ničím si nepomáhejte. Pokud se Vám to nepovede hned, vzpomínejte si průběžně po celý den. Zadávejte opakovaně mozku, ať si vzpomene! Opakujte mu: „VZPOMEŇ SI!“

Pokud si během celého dne na všech předchozích jedenáct principů nevzpomenete, otevřete si 21. den, 22. den a 24. den Nakopávače bohatství, kde je všechny najdete.

Jakmile jste na všechny přišli, sepište si je pod sebe v správném pořadí, připište k nim princip dvanáctý - mozek, a naučte se je nazpaměť.

MOZKOVÝ TRÉNINK #2:
Napište si nyní pod sebe na papír 12 svých silných snů, které ve Vás probouzí touhu. Nelimitujte se penězi ani časem. Nesejde, kolik stojí. Záleží jen na tom, zda ve Vás probouzí emoce. Může být mezi nimi destinace Vašich snů, dům Vašich snů, auto Vašich snů, snová částka na účtu (vyjádřená číselně), dobročinný účel, vztah snů...

Vyrobte si 36 stejně velkých čtvercových kartiček cca 5 x 5 cm. Každý z Vašich snů napište vždy na tři kartičky. Na konci před Vámi bude ležet dvanáct trojic kartiček s Vašimi sny. Zamíchejte je a rozložte na stole textem dolů do formátu čtverce o 6 x 6 kartičkách a zahrejte si sami se sebou trojité pexeso. To znamená, že otáčíte během jednoho kola vždy tři kartičky. Vaším cílem je otočit v jednom kole všechny tři kartičky od jednoho snu a pak si tento sen se slovy: „A mám Tě!“ položit před sebe.

MOZKOVÝ TRÉNINK #3
Od dnešního dne se rozhodněte pro jednu činnost, kterou začnete dělat opačnou než Vaší dominantní rukou. Jste-li praváci, začněte si například každé ráno čistit zuby levou rukou. Jste-li leváci, čistěte pravou. Činností na výběr je mnoho, pro inspiraci uvedeme několik základních: čistění zubů, odemykání dveří, používání myši u počítače, prohození příboru, psaní na papír, atd.

Toto je jedno z nejprospěšnějších cvičení pro mozek. Pokud chcete v životě udělat jakoukoliv změnu, spojte ji s tréninkem opačné než Vaší dominantní ruky. Kdykoli musí tělo vykonávat nějakou novou manuální činnost, prochází mozek fází učení se, ve které je násobně vnímavější, než pokud vykonává činnost, kterou už má najetou. Díky tomu můžete do mozku zadávat silněji své afirmace bohatství.

 

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na dvacátý sedmý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh indického mladíka, který se ze dna přelidněného slumu pomocí využití schopností svého mozku vydal na cestu uskutečnění mnoha svých snů. Jen těžko budete hledat v našich končinách člověka, který by měl horší startovní pozici a menší množství příležitostí než tento indický mladík.

Principy bohatství se Vás nebudou ptát, odkud pocházíte a co na počátku své cesty k úspěchu máte nebo nemáte. Zajímá je jen, kam chcete dojít a co pro to uděláte.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stějně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili dvacátý šestý krok.