NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

22/30

Váš dvacátý druhý den

TOUHA PO SEXUÁLNÍM VYJÁDŘENÍ JE
ZE VŠECH LIDSKÝCH EMOCÍ NEJSILNĚJŠÍ.

„Je-li sexuální touha využita a přeměněna v jiné činy, než je její pouhé fyzické vyjádření, může člověka pozvednout do stavu génia.“
Napoleon Hill

Vítáme Vás u dvacátého druhého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Fyzická dědičnost, kterou je podmíněno a podle níž je seskupeno a uspořádáno Vaše tělo, přináší do Vašeho života nejsilnější známý přírodní pohon. Motiv a hybnou sílu tak mohutnou, že ovládá a vyplňuje životy všech druhů zvířat a rostlin. Je to pud rozmnožit se a zachovat existenci své rodové linie, bez kterého by život na Zemi zanikl.

Tento sexuální pud žene lososy, aby každý rok uplavali tisíce kilometrů do svých rodných trdlišť v říčních tocích vlévajících se do severního Atlantiku. Želva kožatka velká podniká pod vlivem tohoto pudu cestu dlouhou až 20.000 kilometrů, aby se vrátila na svoji rodnou pláž a zde nakladla vejce. Samečci Rajky královniny na Nové Guinei pro svůj námluvní tanec vyčistí mnoho metrů čtverečních pralesa tak, že na zemi nezbude jediný lísteček nebo větvička a zůstane pouze mech, na kterém pak pro zraky samiček předvádí devět v přesném pořadí po sobě následujících druhů tanečních kreací, které trvají několik hodin. Život samečků tohoto druhu ptáků se z většiny skládá z tréninku celého představení, které není poháněno ničím jiným než sexuálním pudem. 

VAŠE TĚLO POCHÁZÍ Z ŘÍŠE ZVÍŘAT A JE OVLÁDÁNO SEXUÁLNÍM PUDEM. POKUD SE HO NAUČÍTE OVLÁDAT, CELÝ BIOLOGICKÝ POTENCIÁL VAŠEHO TĚLA SE PROJEVÍ K USKUTEČNĚNÍ VAŠEHO JEDNOZNAČNÉHO ZÁMĚRU.

Princip Tajemství transmutace sexu se nejčastěji mylně vykládá jako výzva k celibátu. Ale není tomu tak. Celibát snižuje sexuální touhu a ubírá člověku na možnostech ji kreativně využít. Na druhou stranu časté holdování sexu, při kterém je sexuální touha na vyžádání instantně uspokojena, má v důsledku stejný efekt jako celibát. Ani v jednom z těchto dvou extrémů není sexuální touha kultivována a směrována k vyjádření jinou tvořivou formou.

Člověk, který touží po sexu, a dle míry svého vlastního sebepoznání a porozumění projevům svého libida, ho rozprostře po cestě k dosažení svého jednoznačného záměru, v sobě probudí spící sílu, díky které zdolá jakékoliv překážky, získá odvahu a hormonální podporu, kterou nelze vyrovnat žádnou jinou přirozenou cestou. Sexuální touha je motivátor a kdo se naučí její uspokojení odložit a nejdříve odvést kus práce na svém jednoznačném záměru, ten ovládne a zúročí nejsilnější přírodní pohon, pro který existuje jeho fyzické tělo.

JSOU-LI VAŠE SNY PROSYCENY TOUHOU PO SEXUÁLNÍM VYJÁDŘENÍ, NEBUDE MOŽNÉ VÁS ZASTAVIT.

Vždy byste ale měli být Vy, kdo svůj sexuální pud řídí a neměl by to být on, kdo řídí Vás. Vaše mysl a intelekt musí být nad tímto pudem, abyste se jím nenechali svést, nebo pod jeho vlivem nedělali chyby. Nakopávač bohatství nemá za úkol moralizovat, ale je důležité uvést fakt, že nejsilnější efekt má použití sexuální touhy v kombinaci s láskou, která je druhou nejsilnější lidskou emocí.

...z pera Napoleona Hilla

Velký motivátor

Když je člověk poháněn [sexuální] touhou, rozvíjí se u něj bystrost představivosti, odvahy, síly vůle, vytrvalosti a tvůrčích schopností, které jindy neznal.

Objevil jsem, že jedinci, kteří dosáhli vrcholného úspěchu, sdílejí dvě jedinečné vlastnosti: mají to, čemu se říká „vysoce rozvinutá sexuální přirozenost“, a jsou motivováni vlivem někoho, ke komu jsou sexuálně přitahováni. Pro takové jedince tyto dvě síly slouží jako hlavní zdroj činnosti, který jim dodává energii, aby realizovali své definitivní plány a vytrvali v náročných časech.

Sex jako jedna ze tří velkých pozitivních emocí (spolu s láskou a vírou) navozuje stav mysli vedoucí k přitahování bohatství, hmotného i jiného. Když u jedince vznikne sexuální touha, stimuluje mysl k vyšším vibracím, čímž vytváří přímější spojení mezi tímto jedincem a Nekonečnou inteligencí. Tajemství transmutace sexu funguje podle stejné základní logiky jako psychologický princip sublimace, akorát bez moralizování nad tím, co vnímáme jako „přijatelné“ a „nepřijatelné“ pudy: impulzy sexuální touhy mohou být přesměrovány k produktivnějším výsledkům tím, že je člověk využije a dá jim alternativní pozitivní odbyt. Jinými slovy, sexuální energie je přeměněna na tvůrčí výstup použitím vůle, odvahy, představivosti, vytrvalosti a tvůrčích schopností.

Surová sexuální energie je v přírodě konstruktivní a může být nasměrována ke třem pozitivním cílům:

1) Zajištění pokračování lidské rasy
2) Udržení zdravého duševního zdraví
3) Odmítání průměrnosti pro tvůrčího génia

Mnoho lidí toho však nevyužívá a její energii rozptyluje přílišným požitkářstvím v sexu, kterým pouze uspokojují tělesnou přirozenost. Tato tendence je nejvyšší v mládí, což je jeden z důvodů, proč většina lidí neshromažďuje velké bohatství až do čtyřicítky, padesátky a šedesátky.

Géniové jsou stvořeni, nerodí se! Láska, romantika a sex jsou všechno emoce schopné dohnat muže a ženy k vrcholům superúspěchu. Genialita není vrozená vlastnost; spíše je to něco, co lze pěstovat prostřednictvím kultivováním svého smýšlení a ochoty na něj působit. Génius je výsledkem stimulace vlastních myšlenek tak, že vibrují na mnohem vyšší frekvenci než normální myšlení, čímž přitahují konstruktivní vibrace z Nekonečné inteligence (inspirace). To má zase za následek kvalitnější myšlenky širšího dosahu, které podporují fungování tvůrčí představivosti, jež se může spárovat s Nekonečnou inteligencí a vytvářet nové poznatky.

Napoleon Hill

„Jeden učitel, který trénoval a řídil úsilí více než třiceti tisíc prodejců, objevil, že muži s nejsilnějším libidem jsou těmi nejlepšími prodejci. Vysvětlení na to je takové, že rys známý jako „charisma neboli osobní přitažlivost“ není nic víc než sexuální energie. Lidé s vysokým libidem vždy oplývají magnetickou přitažlivostí. Skrze rozvíjení a pochopení lze tuto životní sílu čerpat a využít ke zlepšení vztahů mezi lidmi.

Když má manažer prodeje přijmout nového prodejce, první vlastností, kterou u něj hledá, je charisma. Lidé, kteří postrádají sexuální energii, se nikdy pro nic nenadchnou a nikdy nikoho svým nadšením nenakazí, protože nadšení je jedním z nejdůležitějších předpokladů při prodeji bez ohledu na to, co člověk prodává.“

Z knihy Myšlením k bohatství | 1937 První vydání

Dílna podvědomé mysli

Dnešní dílna pro Vás možná bude doposud nejobtížnější. Je totiž možné, že se budete červenat sami před sebou, protože si budete pokládat otázky, které jste si možná ještě nikdy vědomě nepoložili. Jsou ale důležité pro pochopení jak Vašeho fyzického těla, tak i potřeb na úrovni mentální a duchovní. Sebepoznání, sebepřijetí a sebeláska jsou tři kroky, které vedou ke schopnosti zdravě uchopit svůj sexuální pud, naučit se ho vést a usměrnit jeho sílu k uskutečnění Vašeho jednoznačného záměru. Je jen na Vás a Vaší míře komfortu, jakou formou si na otázky odpovíte. Zda na papír nebo v duchu.

Jaký máte vztah ke svému vlastnímu tělu? Milujete ho celé? Kterou část svého těla máte rádi nejvíce? Kterou část máte rádi nejméně? To je část těla, která Vaši lásku potřebuje nejvíce.

Jak byste popsali hladinu své sexuální touhy za poslední dobu? Jakým způsobem svoji sexuální touhu ventilujete? Jakou roli ve Vaší sexuální touze hraje v současné době láska a Vaše sebeláska? Na kolik procent byste řekli, že milujete sebe samé?

Jaké jsou Vaše romantické fantazie, které Vám rozbuší srdce? Kde se odehrávají a za jakých okolností? Představte si je živě jako příběh. Pozorujte, jak Vaše tělo na tyto představy reaguje. Sílí Vaše odvaha? Zvyšuje se Vaše chuť jednat?

Zařaďte na seznam svých snů například romantické prodloužené víkendy, kterými se odměníte za dílčí kroky na uskutečňování Vašeho jednoznačného záměru. Poté v sobě rozdmýchejte touhu a těšení se na ně a je pak promítněte do Vašeho jednoznačného  hlavního záměru. Romantické představy těchto snů pak spojte s představou úspěchu při dosahování Vašeho jednoznačného záměru a na tento záměr upněte veškerou svoji pozornost. Romantické a sexuální představy by Vás neměly doprovázet po celý den, ale jejich síla ano. Tu sílu poznáte podle svých činů a pocitu vlastního charisma.

LÁSKA K DRUHÉMU JE OPRAVDOVÁ, TEPRVE
AŽ JE OPRAVDOVÁ LÁSKA K SOBĚ SAMÉMU.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na dvacátý třetí den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh muže, který dokázal svoji sexuální touhu s lásku ke své ženě využít tak plodně, že se svojí tvořivostí stal jedním z největších reklamních a marketingových titánů ve Spojených státech. Firma, kterou založil, vyrostla do rozměrů a slávy tak mocné, že mezi její klienty patřili i nejdůležitější lidé v zemi.

Není se čemu divit. Znalosti principů bohatství a knihy Myšlením k bohatství se staly hlavním požadavkem na všechny zájemce o práci v této firmě.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili dvacátý druhý krok.