NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

21/30

Váš dvacátý prvý den | Den propojení...

TŘETÍ TROJICE PRINCIPŮ JE POHYB, JE TO DĚJ PŘÍBĚHU O USKUTEČNĚNÍ VAŠICH SNŮ

Vaše TOUHA je nejmocnější pohon známého vesmíru. Je to startovní bod každého úspěchu. TOUHA uvádí do pohybu Vaše biologické pochody. Je to pokyn tělu, že má něco udělat nebo získat.

Vaše VÍRA je schopnost přijmout za hotovou věc, že Vaše TOUHA dojde naplnění, a vykročit jejím směrem.

AUTOSUGESCE je mechanismus, kterým přenášíte prostřednictvím VÍROU prosyceného opakování svoji TOUHU do podvědomé mysli a uvádíte ji v činnost ve prospěch naplnění Vaší TOUHY.

Rozborem SPECIALIZOVANÝCH ZNALOSTÍ uvádíte do chodu svoji PŘEDSTAVIVOST, která začne připravovat ORGANIZOVANÝ PLÁN na uskutečnění Vaší TOUHY.

ROZHODNUTÍ následované VYTRVALOSTÍ je jediný způsob, jak z prvních šesti principů bohatství vykřesat výsledky a pokrok na cestě k uskutečnění Vašeho jednoznačného záměru.

SÍLA NADŘAZENÉ MYSLI neboli Mastermindu Vás na cestě podpoří nejmocnější silou známého vesmíru, pro kterou nic není nemožné a vše lze.

VY NEJSTE VAŠE TĚLO. Kultura a společnost Vás naučily se na něj tak dívat a ztotožňovat se s ním, ale to je iluze. Velmi přesvědčivá iluze. Ten, kdo právě čte tyto řádky, svůj zrak používá jako nástroj a prostředek komunikace. Ruce ho na slovo poslouchají, když zadává pokyny prstům, aby otevřely odkaz na dnešní den Nakopávače. Jeho nohy věrně následují směr chůze, pro který se rozhodl. Tento člověk je složen ze dvou částí, složitého biologického organismu s názvem "tělo" a z nehmatatelného vyššího řídícího centra s názvem "vědomí". A toto řídící centrum, které o této myšlence právě teď přemýšlí, to jste Vy. A Vaše tělo je Váš dopravní prostředek, se kterým jste provázáni tak hluboce, že nelze mezi Vámi a jím najít hranici.

PRVNÍ a DRUHÁ TROJICE principů pracovaly zejména s Vaším vědomím, podvědomím a intelektem, které jsou součástí Vaší mysli. Je to Váš vnitřní vesmír, ve kterém se odehrává Váš příběh. Ten je zásobován podněty z vnějšího světa skrze smyslové orgány Vašeho těla a je do jisté míry obětí těchto vnějších podnětů a informací. Je velmi obtížné nepřemýšlet a nenechat se ovlivnit tím, na co se právě díváte a co posloucháte. Proto je tolik důležité vědomě se rozhodnout, čemu svůj zrak a sluch věnovat budete a čemu nikoli. Protože to, nad čím přemýšlíte, má velký vliv na to, kam vůbec jako člověk v životě směřujete.

Vaše mysl má na druhou stranu také schopnost vnější svět ovlivňovat, přetvářet a měnit jeho uspořádání. A to právě s pomocí onoho biologického organismu - těla, se kterým žije v symbióze. Vaše tělo je dopravní prostředek, který plní pokyny přicházející z Vaší mysli. Díky svému tělu jste schopni komunikovat s druhými, pohybovat se prostorem a formovat vnější realitu.

Díky svému tělu jste schopni například přeskládat v poličce sklenice tak, abyste je měli o zlomek vteřiny blíže, kdykoli si některou podáváte, a tím za svůj život ušetřili možná i několik desítek minut. Na tomto prostém příkladu můžete spatřit uplatňování hned několika principů bohatství.

Začalo to TOUHOU ušetřit čas a získat více ze života. Z této touhy se stal záměr. VÍRA, že se to povede, byla tak silná, že by Vás ani nenapadlo, že by se to povést nemělo. Svůj záměr jste si pravděpodobně několikrát zopakovali, než jste přistoupili k jeho uskutečnění. A to bylo uplatňování AUTOSUGESCE. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že jste žádné SPECIALIZOVANÉ ZNALOSTI k tomuto nepotřebovali, podíváte-li se očima ročního batolete, zjistíte, že jste toho potřebovali vědět a umět k takovému prostému úkonu docela hodně, jen už je to pro Vás automatické. A kdo ví, možná jste čerpali z rad a postupů Marie Kondo. S pomocí PŘEDSTAVIVOSTI jste celý proces v hlavě viděli už ve chvíli, kdy se z Vaší TOUHY stával ZÁMĚR, a postupně jste si v ní připravili ORGANIZOVANÝ PLÁN, jak to provedete. ROZHODNUTÍ to udělat, byl první krok k přesunu z mysli do formy pokynů pro Vaše tělo. Začali jste jednat a Vaše VYTRVALOST, byť jen několik minut trvající, Vám pomohla úkol dokončit.

V tomto příkladu jste použili OSM PRINCIPŮ BOHATSTVÍ. A je to stejný postup, s jakým jste schopni uskutečnit jakýkoli záměr, pro který se rozhodnete. V použití principů bohatství není rozdíl mezi přeskládáním sklenic a přivedením pěti milionů korun na Váš bankovní účet. Na pět milionů jen budete potřebovat uplatňovat uvedené principy silněji a vytrvaleji.

Váš ORGANIZOVANÝ PLÁN na vydělání pěti milionů bude komplexnější než ten na přeskládání sklenic a bude zahrnovat vymyšlení produktů nebo služeb, které budou pro druhé natolik hodnotné a přínosné, že za ně rádi zaplatí stanovenou cenu. K získání pěti milionů korun budete možná potřebovat zapojit navíc princip devátý - SÍLU MASTERMINDU.

JEDNO JE JISTÉ A NEZPOCHYBNITELNÉ. POKUD DOKÁŽETE SVOJI MYSL A TĚLO POUŽÍT K PŘESKLÁDÁNÍ SKLENIC V POLICI, JSTE SCHOPNI A JE VE VAŠÍ MOCI JE POUŽÍT K USKUTEČNĚNÍ JAKÉHOKOLI ZÁMĚRU.

Nyní vypněte na horní liště stránky hudební podkres pro dnešní den, protože jsme pro Vaši podvědomou mysl připravili podobně jako v sedmém a čtrnáctém dni dárek. Tentokrá je v podobě tří minutové ukázky z bonusových lekcí Programu Myšlením k bohatství. Hovořit k Vám bude legendární CEO Blaine Bartlett, zakladatel Institutu soucitného kapitalismu a nositel Rytířského řádu Sv. Jana Jeruzalémského. Doporučujeme Vám si jeho hluboké zamyšlení poslechnout znovu a znovu dokud neporozumíte všemu, o čem mluví. Dokonce stojí za to, si celý text opsat na papír a rozmýšlet nad ním ve čtené podobě. Je v věm ukryto jedno z největších tajemství života...

Nyní si opět pusťte hudební podkres pro 21. den na horní liště stránky.

Abyste úspěšně završili TŘETÍ TROJICI principů bohatství, je potřeba porozumět ještě jedné důležité věci. A tou je Kosmická síla zvyku, která pro Vás začne pracovat a uspořádávat vnější svět, pokud se dostatečně dlouho soustředíte na svůj jednoznačný záměr a jdete si za ním ať už jste či nejste připraveni na to, co Vás cestou potká...

...z pera Napoleona Hilla

Kosmická síla zvyku...

Dvě velké síly pracují v myslích všech lidí a činí z nich to, čím jsou. Jednou je sociální dědičnost a druhou je fyzická dědičnost.

Fyzická dědičnost je zákon přírody, jehož prostřednictvím vám byl předán souhrn a podstata všech charakteristik, rysů a fyzických aspektů všech vašich předků z celého průběhu věků. Jste nevyhnutelně produktem těch, kdo kráčeli v rodové linii před Vámi.

Sociální dědičnost se naopak skládá z každého vlivu, s nímž přijdete do kontaktu, od okamžiku, kdy dosáhnete stavu vědomí, až do smrti. Vliv vaší matky a otce, vaše vzdělání, rozhovory, které posloucháte, náboženské vlivy, politické myšlenky, noviny, které čtete, pořady, které vidíte – to vše má a pomůže udělat z vás to, čím jste. Jsou vaším sociálním dědictvím. Jen velmi málo lidí má na to, aby se od nich odtrhli a samostatně mysleli přesně sami za sebe. Jen hrstka odvrhne své sociální dědictví a odváží se být odlišní a individualističtí. Když se to stane, svět má dalšího Edisona, Forda, Thomase Painea, Ingersolla nebo Jonase Salka. Ale drtivá většina lidí dovolí a přípustí stát se obětí sociální dědičnosti. Proto je samostatné myšlení takovou vzácností.

Velký a slavnostní okamžik ve vašem životě nastane ve chvíli, kdy se odpoutáte od své sociální dědičnosti a začnete sami formovat své vlastní myšlení. Sociální i fyzická dědičnost jsou pod vedením kosmické síly zvyku. Uniknout ze sevření fyzické dědičnosti tak snadné není, ale v případě vaší sociální dědičnosti to můžete  udělat jednoduše změnou prostředí a myšlení.

Henry Ford to dokázal. Bez většího formálního vzdělání, bez finanční podpory a s velmi málo příležitostmi stát se něčím jiným než farmářem, což jeho otec pravděpodobně chtěl, aby byl, v raném věku přišel s myšlenkou a rozvinul ji v tak palčivou touhu proměnit ji ve skutečnost, že zasvětil celý svůj život jejímu vývoji a uskutečnění.

Když začínal, řekli byste, že nemá ani náznak šance na úspěch. Pan Ford ale vybudoval celé průmyslové impérium, a to díky způsobu myšlení. Měl znalost – říkejte tomu intuice, inspirace, nebo jak chcete – jednoduše si byl vědom toho, že existuje kosmická síla zvyku, která, když se soustředíte na něco určitého a držíte to ve své mysli, vám pomůže dosáhnout jakéhokoliv cíle.

Zkraje zažíval každou formu odrazování, veřejné kritiky a ponížení, jakou si jen umíte představit. Dokonce byla přijata policejní vyhláška, podle které bylo nezákonné řídit jeho samohybné vozidlo na mnoha ulicích, protože to děsilo koně. Nejhorší věc, se kterou musel bojovat, byly velké veřejné pochybnosti, že jeho kočár bez koní bude vůbec kdy komerčně úspěšný.

Ale Henry Ford se soustředil na svou myšlenku a nakonec mu zákon kosmické síly zvyku umožnil přenést jeho myšlenku do reality: Pak se z kamenů na cestě staly odrazové můstky. Jeho nevýhody se staly příležitostmi. Lidé téměř stáli ve frontě, aby do jeho podniku investovali peníze, když už je  ale nepotřeboval.

Je to zvláštní fakt, ale pro mnoho studentů principů bohatství je obtížné přijmout jednoznačný hlavní záměr a udržet svou mysl zaměřenou na tento cíl s intenzitou nutnou pro kosmickou sílu zvyku, aby se ho chopila a vedla cestu k jeho dosažení.

Důvodem pro sepsání vašeho záměru a vašeho plánu je pomoci vám být konkrétní a dostat do vašeho podvědomí neklamně jasný obraz toho, co chcete. Písmo na papíře je jen pomůcka vašemu myšlení. Není to náhražka za používání vaší mysli. Je to vaše mysl, která bude řídit práci vašich rukou. Váš záměr, plán a všechny další prvky potřebné k dosažení vašeho záměru musí být jasně nastíněny ve vaší mysli, abyste mohli soustředit všechny své schopnosti na váš hlavní cíl. Úkolem této filosofie je trénovat vás, krok za krokem, abyste se zmocnili vaší mysli a rozvinuli palčivou touhu dosáhnout hlavního jednoznačného záměru, který jste si stanovili jako svůj konečný cíl.

Napoleon Hill

VAŠE TĚLO DOKÁŽE ŽÍT BEZ VÁS. VY BEZ VAŠEHO TĚLA NIKOLI. Vaše tělo funguje, i když spíte. Vaše tělo funguje, i když byste upadli do bezvědomí. Vaše tělo funguje i kdybyste byli v narkóze. Vaše tělo je evolučně vybaveno díky fyzické dědičnosti na to, aby přežilo podmínky tak těžké, že si je ani neumíte představit. Byly to podmínky, ve kterých žili Vaši předci. Současně máte tu čest být článkem rodové linie, která nevymizela. Stovky milionů a možná miliard linií se nedočkalo 21. století. Vaše ano. Ve Vašem těle je síla a potenciál daleko přesahující Vaši vlastní víru o Vašich vlastních možnostech a schopnostech. Není to tělo, co Vás limituje. Je to Vaše mysl! Existuje mnoho příkladů lidí, kteří mají na úrovni těla všelijaká omezení a přesto dosahují obrovských výsledků, protože nemají omezení ve své mysli. Příběhy dvou takových jste už v Nakopávači bohatství četli. Jmenují se Janine Shepherdová a Jim Stovall.

TĚLO ŽIJE PRO ČINY. SÍLÍ TÍM, ŽE SE POUŽÍVÁ.
VYKROČTE, JEDNEJTE, KONEJTE, ČIŇTE, ŽIJTE.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na dvacátý druhý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém otevřete první ze ČTVRTÉ TROJICE principů bohatství. Objevíte v něm svůj nejsilnější biologický motor, který je-li dobře využit a nasměrován, stane se zdrojem nepřemožitelné vytrvalosti a nezdolné houževnatosti. Ovládnete-li desátý princip bohatství, získáte charisma, které Vás bude provázet na každém kroku a otevírat dveře, které jiným zůstávají zavřené.