NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

17/30

Váš sedmnáctý den

JEDINÉ ŠŤASTNÉ NÁHODY, NA KTERÉ SE MŮŽETE ZARUČENĚ SPOLEHNOUT,
SE RODÍ Z VYTRVALOSTI.

„Trpělivost, vytrvalost a pot vytváří neporazitelnou kombinaci pro dosažení jakéhokoli úspěchu.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u sedmnáctého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Vytrvalost je ingredience, kterou vyžaduje každá přeměna, velká i malá. Je to přísada úspěchu, kterou nelze ničím jiným nahradit. Jako děti jsme vytrvale padali tak dlouho, dokud jsme se nenaučili chodit. Vytrvalou houževnatou snahu máme vrozenou. Jako mláďata nás ani nenapadlo to vzdát.

Vytrvalost je v našem továrním nastavení. Když se narodí zdravé miminko, nikdo ani v nejmenším nepochybuje o tom, že se jednou naučí chodit, mluvit, jíst příborem, zavazovat si tkaničky nebo dělat jakoukoli jinou činnost, kterou jako dospělí považujeme za normální. Potřebnou vytrvalost bereme u dětí za takovou samozřejmost, že úplně přehlížíme velikou lekci úspěchu, která je v počínání dětí ukrytá.

DĚTI SE SOUSTAVNĚ A VYTRVALE SNAŽÍ O DOSAŽENÍ NORMY, KTEROU KOLEM SEBE VIDÍ.

Vytrvalost je příčina jejich úspěchu! Ale o tom, jaký druh úspěchu to bude, rozhodují příklady a normy, jimiž jsou děti obklopeny. To, že se narodily do prostředí chodících a mluvících lidí způsobilo, že svoji vrozenou vytrvalost využily ke zvládnutí toho samého.

Jako dospělí máme v sobě stejně živou a silnou vytrvalost, jakou jsme projevovali jako děti. Ano, toto je pravda. Vytrvale jednáme směrem k naplnění čehokoliv, co považujeme za normu a standard.

Dospělí lidé jsou schopni vytrvale chodit padesát let do zaměstnání, protože to tak dělají "všichni" kolem nich. Svoji roli v tomto také sehrává hlavní motiv, pro který lidé tuto celoživotní neobyčejnou vytrvalost "chození do zaměstnání" vykazují, a tím motivem jsou peníze. Pochybujete-li o tomto tvrzení, jmenujte člověka, který by zůstal ve svém zaměstnání, pokud by mu nadobro přestali dávat mzdu.

Chození do zaměstnání je projev vytrvalosti hnaný motivem výdělku peněz a určený standardy a normami, jimiž jsou lidé obklopení. Upraví-li se motiv člověka a změní-li se standardy a normy, jimiž je obklopen, nevyhnutelně dojde ke změně výstupu, který produkuje.

V PRVNÍ TROJICI principů bohatství jste si stanovili MOTIV, tedy pojmenovali svoji touhu a definovali svůj jednoznačný záměr, kterým tuto touhu naplníte a své sny uskutečníte. Následně jste začali tento Váš motiv sytit vírou skrze činy a princip autosugesce. Čím silnější je Váš MOTIV (VÍRA + TOUHA + AUTOSUGESCE), tím snazší pro Vás bude vykazovat vytrvalost na cestě k úspěchu.

V DRUHÉ TROJICI principů bohatství jste přijali představu spolupráce a partnerství se správnými lidmi. Musí to být lidé pohánění podobnou strukturou motivů a hodnot jako vy. Dokonce jste se ve čtrnáctém dni naučili, jak používat celý NAKOPÁVAČ BOHATSTVÍ k nalezení a identifikování takových spojenců.

Pozítří Vás seznámíme s devátým principem bohatství, díky němuž se naučíte stanovit standardy a normy, které spolu se silným motivem určí konečný výstup Vaší vytrvalosti. Váš úspěch pak bude nevyhnutelný.

...z pera Napoleona Hilla

Lekce z přírodní říše

Všechno živé, ať už z říše zvířat nebo rostlin, je na počátku jen malé jadérko - vířící kousek energie, který je sice tak malý, že uniká i mikroskopu, ale má moc přitahovat k sobě cokoli jemu podobného, co potřebuje pro svou výživu a růst.

Vzpomeňte si na žalud a hrst hlíny. Uvězněný v tom žaludu je zárodek života, jádro, které je schopno čerpat z elementů, které ho obklopují, půdy, vzduchu, vody a slunečního světla, ze kterých získává materiál pro stavbu dubu.

Vezměte semeno kukuřice nebo pšenice; zasaďte je do země a ono začne tvořit a vykonávat činnosti, kterými si ze svého prostředí přitahuje a vytahuje přesnou kombinaci chemických složek, které vybudují kukuřičný stonek nebo stonek pšenice a na něm zrodí přesné duplikáty sebe sama, podle zákonů setby a sklizně, růstu a zvýšených výnosů.

Tato analogie nám pomůže získat náhled na pravou sílu mysli, která to samé způsobuje prostřednictvím autosugesce. Můžete na příkladu přírody pochopit, jak je možné zaset semínko touhy do podvědomé mysli vědomě vyjádřeným opakováním této touhy... krmit a vyživovat toto semínko vytrvalým podnětem dobrých emocí... vyklíčit ho sluncem víry, a tak k sobě přilákat ze štědrého přísunu životodárné energie Nekonečné inteligence praktické plány, podle kterých může být toto původní nehmotné semínko touhy vyvinuto do hmotné podoby.

Zákon přitažlivosti je založen na principu růstu z vitality (podstaty života), která je vlastní každému jednomu semínku (myšlence nebo touze). Každé semínko v sobě obsahuje potenciálně dokonalou rostlinu. Každé hodnotné přání má v sobě potenciální sílu pro své dokonalé naplnění. Aby mohlo semínko vyklíčit a plodit další semena podle svého vlastního druhu, musí být zasazeno do úrodné půdy, musí mít vytrvalý přísun výživy a musí mít vytrvalý přísun slunečního svitu, aby dozrálo ke sklizni.

Vaše podvědomí může být přirovnáno k úrodnému místu na zahradě, kde může být zasazeno semínko vašeho jednoznačného záměru, a to prostřednictvím palčivé touhy, která vkládá počáteční energii do jadérka vašeho jednoznačného záměru a způsobuje jeho kypění a růst. Aby vzrostlo a začalo plodit, potřebuje být toto semínko vyživováno a kultivováno vytrvalou činností podle vašich plánů a prostřednictvím opakovaných pokynů pro vaše podvědomí. Vytrvalostí také můžete přilákat životodárný vliv Nekonečné inteligence a zaměřit ji na objekt vaší touhy.

Právě jste si přečetli celý proces zrodu hojnosti a zhmotňování záměru. Je to proces, který se odehrává všude kolem vás v nespočetných formách života. Není to věc teorie. Je to prokázaný fakt. Stačí ho jen přizpůsobit svému vlastnímu jednoznačnému záměru.

Napoleon Hill

Vytrvalost vynáší složený úrok. Její výsledky po prvních třech dnech nikoho neohromí. Její kouzlo je v akumulaci příčin a předpokladů lavinového efektu, který se v určitou chvíli začne spouštět. Máte-li záměr vydělat deset milionů korun do tří let, přijměte jako fakt, že osm z těchto deseti milionů korun možná vyděláte až za posledních 6 měsíců z oněch tří let. Úspěch totiž nemá ve své povaze dostavovat se přímou úměrou k času. Úspěch je exponenciální veličina. Velké peněžní bohatství má tendenci se dostavit jako lavina. Její příčiny se ale musí zavdávat vytrvale po dlouhou dobu. 

VŽDY SKLIDÍTE TO, CO ZASEJETE.
SKLIDÍTE TO POZDĚJI NEŽ ZASEJETE
A VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ NEŽ JSTE ZASELI.
TAKOVÝ JE PŘÍRODNÍ ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ.

Ti, kdo sní o instantním úspěchu, pro který by nebylo potřeba vytrvale jednat, jsou odsouzeni k životu vytrvalé chudoby. Stejně tak ti, kteří se o tom, zda budou pokračovat, rozhodují podle výsledků po prvních dnech nebo týdnech. Takoví se stávají věčnými začátečníky.

Vy narozdíl od nich vytrvale zasévejte příčiny, vytrvale udržujte podmínky, vytrvale jednejte směrem k uskutečnění svého jednoznačného záměru a spustíte řetězec událostí, setkání a příležitostí, které povedou nevyhnutelně k naplnění Vaší touhy a snů. Toto je přírodní zákon, kterému nelze vzdorovat.

Dílna podvědomé mysli

Vezměte si papír a tužku a zamyslete se s pomocí následujících otázek nad ukázkou fungování principu vytrvalosti z Vašeho vlastního dosavadního života:

Za čím jsem si v životě vytrvale šel/šla?
(Např.: Vzdělání? Sport? Řidičák? Kariéra? Výchova dětí?)

Jaké byly moje motivy pro tuto vytrvalost?

Kdo určoval mé standardy a normy na cestě?

Jaké výsledky jsem vyprodukoval/a touto kombinací vytrvalosti, motivů, norem a standardů?

Nyní se podívejte na Vaši současnost a budoucnost. Napište odpovědi na následující otázky, podle nichž poznáte, proč jste tam, kde jste, a co máte změnit, abyste se dostali tam, kde chcete být.

Jaké motivy, standardy a normy určují to, čemu se dnes vytrvale věnuji?

Jaké výsledky touto kombinací v současnosti ve svém životě produkuji?

Jaké výsledky si přeji ve svém životě produkovat?

Které stávající standardy a normy mi v tomto překáží?

Když vím, že standardy a normy, které přijmám, jsou silně podmíněné lidmi, kteří na mě mají vliv, jakých pět lidí bych rád zařadil na přední příčky vlivu na můj život, aby mi to pomáhalo v uskutečňování mého hlavního jednoznačného záměru?

ÚSPĚCH MÁ TENDENCE OBJEVIT SE TÉMĚŘ ZE DNE NA DEN
POTÉ, CO SE NA NĚM VYTRVALE PRACOVALO PO DLOUHÝ ČAS.
ZAMILUJTE SE DO VYTRVALÉ SETBY A ÚSPĚCH SE O SEBE POSTARÁ.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na osmnáctý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh muže, který po dlouhé roky pracoval na svém záměru, aniž by získal jakoukoli odměnu cestou. Jeho úspěch se ale střádal jako lavina. Vytrvale přidával další a další příčiny, nepolevoval, jednal, až jednoho dne se strhla lavina úspěchu a zrodila celou řetězovou reakci dalších úspěchů a změnila životy milionům lidí a dělá to dodnes.

Štěstím a požehnáním naší doby je, že díky technologiím jste podobného úspěchu, jako dosáhl tento muž, schopni dosáhnout za třetinu času.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili sedmnáctý krok.