15/30

Váš patnáctý den

ŘEKNĚTE SVĚTU, CO MÁTE V PLÁNU UDĚLAT.

JEN MU TO ŘÍKEJTE SVÝMI ČINY, NE SLOVY.

„Jste jediný člověk, který Vám může
způsobit úspěch nebo selhání. Obojí
je důsledek Vašich rozhodnutí.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u patnáctého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Až se jednou budete ohlížet nazpět za svým životem a rozjímat nad tím, jak jste ho prožili, spatříte, že na klikatící se pásce Vašeho osudu jako perly jsou rozesety zářivé uzly. Jsou to místa, kde páska náhle nabrala na síle, a začala mířit do výšin. To byly okamžiky, kdy jste učinili rozhodnutí a začali podle něj jednat. Ať už velké nebo malé, každé rozhodnutí vstát a jít něco udělat pro uskutečnění své touhy, spouští dominový efekt návratnosti.

Otálení, odkládání a prokrastinace páchájí na duchu člověka veliké škody. Neboť člověk, který se v nich vyžívá, utahuje kohoutky, kterými do jeho života přitékají zkušenosti a z nich pramenící životní ošlehanost a moudrost. Zkušenosti nelze ničím nahradit, vzděláním ani sečtělostí. Zkušenosti kovají v člověku nezaměnitelný charakter, cit a činí jej přitažlivým. Čím zkušenější člověk je, tím vyšší hodnotu má.

Rozhodnutí, o kterém je zde řeč, si tudíž nezaměňujte s takzvaným "rozhodovacím procesem", ve kterém sbíráte informace a zvažujete kudy se vydat, nebo kterou možnost si vybrat. Neexistuje recept na to, jak si  vybrat zaručeně správně. Navíc není to volba samotná, co učiní rozdíl. Ten udělají až Vaše činy, které následují a Váš způsob myšlení.

Schopný člověk, který kráčí životem s dobře zakořeněnou znalostí 13 principů bohatství ví, že z každé situace a události, dobré i zlé, může vytěžit příležitost a vydolovat požehnání. Proto není nerozhodný. Člověk, který ví přesně, co chce a kam chce dojít, si umí vybrat svižně a pak jde a jedná. Ihned zvolenou možnost protká svými činy.

...z pera Napoleona Hilla

Svižnost rozhodování

Kdekoli jste, pozorujte lidi a všimněte si, že ti, kteří se nemohou rozhodnout, nejsou ani oblíbení, ani úspěšní. Jak okouzleni jste osobností člověka, který se nemůže rozhodnout, zda by se s vámi chtěl pustit do nějaké činnosti pro dva, například zahrát si tenis? Takový člověk vás staví do nevýhodné pozice. Pozvali jste ho ke hře a chcete jednat. Svou nerozhodností vám ale dotyčný znemožňuje získat jiného parťáka na hru a staví vás do nepříjemné situace, kdy nevíte, zda si tedy vůbec tenis zahrajete nebo ne.

Rychlost rozhodnutí je velmi důležitým faktorem příjemné osobnosti a je to velmi výrazná vlastnost u všech úspěšných osob. Je to zvyk, který lze získat sebekázní. Rychlost rozhodnutí je důsledek sebevědomého, konstruktivního, jistého a progresivního pozitivního duševního postoje. Úzce souvisí, jak snadno postřehnete, s jednoznačností záměru, který je výchozím bodem všech úspěchů.

Žijeme v zemi, kde je individuální úspěch možný ve velkém měřítku díky velkému množství příležitostí v každém oboru. Příležitost však na nikoho nečeká. Člověk s vizí, který umí rozpoznat příležitosti a rozhoduje se pohotově se vždy dostane dopředu před ostatní.

Napoleon Hill

Čím jasnější je hlavní záměr člověka. Čím křišťálovější je jeho touha. Čím odváženější je jeho víra. Tím jednodušší je pro něj činit volby a následovat je rozhodnými činy. Takový člověk, na němž je patrné, že odhodlaně kráčí svým směrem, působí na druhé jako lampa za temné noci. Vydává světlo, kterí přitahuje, dává naději, inspiruje, povzbuzuje, uvádí věci do chodu, vidí cesty, kde je druzí nevidí, a nachází způsoby tam, kde žádné doposud nebyly.

Vzpomeňte na příběh Napoleona Hilla, když přijel na první návštěvu k rodičům své manželky. Dal svými činy do pohybu události, které pozitivně ovlivnily životy všech lidí v okrese. Za tři měsíce dokázal zorganizovat, zahájit a dokončit výstavbu železničního mostu, o který bylo marně usilováno deset let.

Traduje se příběh o dvou farmářích. Oba se modlili za déšť.
Ale jen jeden na něj připravil svá pole a zasel.

ČLOVĚK, KTERÝ ROZHODNĚ KRÁČÍ V RYTMU SVÉ TOUHY, MÁ SCHOPNOST ZMĚNIT REALITU.

Dílna podvědomé mysli

Připravte si papír a tužku. Předkládáme Vám k tomuto dni několik otázek, které Vám pomohou lépe porozumět a ovládnout umění ROZHODNUTÍ:

Co mě dovedlo k rozhodnutí pustit se do NAKOPÁVAČE BOHATSTVÍ? Zamyslete se do hloubky a popište impuls, který Vašemu rozhodnutí předcházel. Za jakých to bylo okolností? Jak jste se cítili, když jste o něm poprvé četli?

Jak doposud toto Vaše rozhodnutí pustit se do NAKOPÁVAČE BOHATSTVÍ, ovlinilo Váš život? Co jste začali dělat. Co jste začali dělat jinak? Co jste přestali dělat? Jak se cítíte po prvních dvou týdnech?

Jaké jsou tři věci, které nyní víte, že musíte udělat, abyste se přiblížili uskutečnění svého jednoznačného záměru a došli naplnění Vaší touhy? Popište, jakými činy se tyto tři věci budou projevovat? 

PRÁSKNĚTE DO STOLU. OZNAMTE TATO SVÁ TŘI ROZHODNUTÍ VESMÍRU A BEZ OKOLKŮ ZAČNĚTE IHNED PODLE NICH JEDNAT. ZÍSKÁTE TÍM MOCNOU HYBNOU SÍLU A ENERGII. VYKROČÍTE DO NOVÉ REALITY - REALITY USKUTEČŇOVÁNÍ!

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na šestnáctý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh muže, který nese stejné příjmení jako samotný objevitel principů bohatství a autor knihy Myšlením k bohatství, Napoleon Hill.

Jméno ale není to, co člověku přinese úspěch a výsledky. Jsou to jeho rozhodnutí a činy. A muž, se kterým se zítra seznámíte, se v určitou chvíli svého života rozhodl, že bude vynikat ve schopnosti vybrat si a rozhodně si jít za tím, co si zvolil. Budete překvapení, čeho všeho se mu díky tomuto rozhodnutí povedlo v životě dosáhnout.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili patnáctý krok.