NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

14/30

Váš čtrnáctý den | Den propojení...

DRUHÁ TROJICE PRINCIPŮ JE PŘEVODOVKOU MEZI VAŠÍ TOUHOU A JEJÍM NAPLNĚNÍM

Vaše TOUHA je nejmocnější pohon známého vesmíru. Je to startovní bod každého úspěchu. TOUHA uvádí do pohybu Vaše biologické pochody. Je to pokyn tělu, že má něco udělat nebo získat.

Vaše VÍRA je schopnost přijmout za hotovou věc, že Vaše TOUHA dojde naplnění, a vykročit jejím směrem.

AUTOSUGESCE je mechanismus, kterým přenášíte prostřednictvím VÍROU prosyceného opakování svoji TOUHU do podvědomé mysli a uvádíte ji v činnost ve prospěch naplnění Vaší TOUHY.

Rozborem SPECIALIZOVANÝCH ZNALOSTÍ uvádíte do chodu svoji PŘEDSTAVIVOST, která začne připravovat ORGANIZOVANÝ PLÁN na uskutečnění Vaší TOUHY.

Tímto postupem vzniká převodovka mezi nehmotnou TOUHOU a REALITOU jejího naplnění.

Poslední ingredience, kterou potřebujete přidat, aby se stroj na převod TOUHY do REALITY uvedl do chodu, jsou činy. První trojice principů startuje motor. Druhá trojice sílu motoru přenáší ke třetí trojici, která pomocí činů mění a formuje vnější realitu.

JSTE ZÁZRAK. Je důležité, abyste to pochopili tady a teď. MŮŽETE USKUTEČNIT COKOLIV SI DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT A ČEMU UVĚŘÍTE. Jste k úspěchu biologicky vybaveni miliony lety evoluce. A pokud namísto evoluce věříte v Boha, pak jste k úspěchu byli vybaveni od Něj, protože Vás stvořil k obrazu svému!

Všechny schopnosti potřebné k úspěchu, máte vrozené! Zahoďte pochyby o sobě. Nikomu neprospěje, pokud se dobří lidé vzdají svých velkých snů, na které mohou aspirovat, výměnou za to, že budou žít skromně. Žít skromně můžete i se sto miliony korun na účtě. Pokud ale peníze máte, můžete je nasměrovat, aby zlepšily svět. Pokud pochopíte, že peníze nejsou ani dobré ani špatné, a že dokonce ani nejsou kořenem všeho zla, dojdete zjištění, že peníze jsou jen prostředek směny. Obyčejné platidlo. Můžete namítat, že věta: „peníze jsou kořenem všeho zla“, je přece napsána v Bibli. Zde je ovšem přesné znění toho, co v Písmu stojí:

Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla.“
1 Timoteus 6:10

Nikoli peníze samotné, ale láska k nim je špatná. Proto okamžitě přestaňte připisovat penězům špatný charakter. Peníze jsou jen směnný prostředek a univerzální nástroj pro vyjádření ceny. Věříte-li, že na penězích je něco zlého, pak si uvědomte, že svojí vírou toto přesvědčení vytváříte na emoční rovině svého těla a to pak bude podvědomě peníze odmítat.

PENÍZE SAMY O SOBĚ NEJSOU ANI DOBRÉ ANI ŠPATNÉ.
JSOU TAKOVÉ, JAKÝ JE ČLOVĚK, KTERÝ S NIMI NAKLÁDÁ.

Jak běžné je dnes narazit na lidi, kteří mají opravdu dobré nápady, vznešené úmysly a propracované plány na zlepšení něčeho v naší zemi nebo ve světě, ale schází jim k tomu jedna maličkost - peníze. Napoleon Hill psal o penězích často. Dokonce trval na tom, aby součástí jednoznačného záměru každého studenta principů bohatství byla jasně vyjádřená finanční částka, kterou má v úmyslu nashromáždit. Pokud máte v úmyslu udělat pozitivní změnu ve svém životě, okolí, městě, zemi nebo ve světě, je nezbytné odblokovat se ve sféře prosperity a hojnosti peněz. Jakýkoli podnik, do něhož se máte v úmyslu pustit, má šanci na úspěch pouze, pokud budete podvědomou myslí peníze přijímat. Budete-li se pěnězům bránit, nebudou Vás napadat ani správné cesty a způsoby, jak je získat, ani nebudete schopni nalézt ty správné spojence. Budete navazovat partnerství s nesprávnými lidmi a o peníze přicházet. A dobré příležitosti budete podvědomě odmítat.

Leda byste svoji podvědomou mysl nastavili na příliv prosperity a hojnosti peněz. Teprve pak začnete potkávat ty správné lidi a oni Vás. Teprve pak budete přicházet s dobrými nápady a dobré příležitosti budou stát frontu u Vašich dveří. Teprve až bude Vaše mysl prosycena kladným vztahem k penězům, začnete vytvářet opravdu hodnotné služby a výrobky, za které bude trh ochoten zaplatit cenu, kterou si určíte. Tehdy opustíte snahu udělat všechno sami a zapojíte druhé do realizace Vašeho jednoznačného záměru. Obklopíte se lidmi, kteří vědí v něčem více než vy, a vy v něčem více než oni, a společně rozpohybujete turbíny růstu, rozkvětu a úspěchu.

Nyní vypněte na horní liště stránky hudební podkres pro dnešní den, protože jsme pro Vaši podvědomou mysl připravili podobně jako v sedmém dni malý zážitek v podobě šesti minutové ukázky z filmu Myšlením k bohatství o muži, který vynikal v uplatňování druhé trojice principů bohatství. Jmenoval se...

Nyní si opět pusťte hudební podkres pro 14. den na horní liště stránky.

Abyste úspěšně završili DRUHOU TROJICI principů bohatství, je potřeba porozumět ještě jedné důležité věci. A tou je moc dávání a předávání. Je to mimo jiné jednoduchá metoda, jak nalézt ty správné lidi, kterými stojí za to, se po cestě k Vašim snům obklopit, a se kterými je vhodné vytvořit spojenectví.

...z pera Napoleona Hilla

Dávej a dostaneš...

Věci, které slovy vyjadřujete a vyprávíte druhým, si sami nejlépe zapamatujete a uchováte. Jakékoli drahokamy myšlenek nebo moudrosti, které toužíte, aby ve Vás zakořenily, potřebujete opakovaně předávat druhým, jinak vás v kritickém okamžiku opustí. Zde je jednoduchý způsob, jak vyzkoušet pravdivost toho, co bylo řečeno. Poslechněte si dobrý příběh nebo vtip, který vám někdo vypráví, a který stojí za zapamatování i za to ho vyprávět ostatním. Určitě to sami znáte, že pokud ho někomu neřeknete hned, ve Vaší vlastní paměti vybledne. A víte, že pokud ho budete vyprávět nejen jedné osobě, ale mnoha osobám, nikdy na něj nezapomenete.

Slyšeli jste o rčení: Dej a bude Ti dáno? Zde je jedno místo, kde to platí doslova a obzvlášť, protože abyste si uchovali pochopení principů bohatství nebo jakéhokoli jiného tématu, které studujete, potřebujete ho někomu jinému předat. Tedy sdílet ho, vysvětlit ho, postoupit ho další osobě. Pokusíte-li se ho nahromadit jen pro sebe, zapomenete na některé jemné body, které mohou být důležité v určitém místě vaší kariéry. Sdílejte tyto zásady s ostatními, ne však detaily svého záměru nebo plánu. Tyto detaily vám doporučujeme sdělovat jen s největší diskrétností a v určitých chvílích si je přísně nechávat pro sebe.

Dávání je forma vyjádření a dávání je žití. Přečtěme si příběh, který tento bod dokonale ilustruje.

V Palestině jsou dvě moře. Jedno, Galilejské moře, je čerstvé a žijí v něm ryby. Stromy rozprostírají větve nad jeho břehy a natahují své žíznivé kořeny, aby usrkávaly jeho výživnou vodu. Kristus toto místo miloval. Díval se přes jeho stříbrnou hladinu, když promlouval k lidem. Řeka Jordán naplňuje toto moře jiskřivou vodou z kopců a pak teče dál na jih do jiného moře. V tomto druhém moři nespatříte šplouchání ryb ani žádný třepotající se list stromu, nezaslechnete žádný zpěv ptáků a ani dětský smích. Vzduch těžce visí nad jeho vodami a ani člověk, ani zvíře, ani ptáci z nich nepijí.

Co činí tento mocný rozdíl v těchto sousedních mořích? Nečiní ho řeka Jordán. Ta přivádí do obou stejně dobrou vodu. Rozdíl není ani v půdě, na které leží; ani v krajině kolem. Ne, nic z toho. Je tu ale přece jeden rozdíl. Živé Galilejské moře přijímá z řeky Jordán, ale nenechává si vodu pro sebe. Voda do něj přitéká i z něj odtéká. Dává a přijímá ve stejné míře. Druhé moře je ale sobecké, hromadí svůj příjem. Každou kapku, kterou dostane, si ponechá. Galilejské moře dává a žije. Mrtvé moře nedává nic. Je skutečně mrtvé. Na tomto světě jsou jen dva druhy lidí – stejně jako jsou dvě moře v Izraeli.

Toužíte-li stát se úspěšnými, zjistíte, že budete potřebovat obě ruce. Jedna ruka bude natažena vzhůru, aby přijala požehnání Nekonečné inteligence, druhá bude natažena dolů a ven a bude se dělit a dávat ostatním, kteří vám pomáhají ve stoupání. Nikdo nikdy nedosáhl vynikajícího úspěchu bez spolupráce druhých; a vy se musíte naučit, že pro tuto spolupráci potřebujete něco dát.

Napoleon Hill

Nachystali jsme pro Vás sestřih skutečných záběrů z okolí Mrtvého moře a moře Galilejského, abychom dokreslili příklad, který použil Napoleon Hill ve svém článku Dávej a dostaneš. Až si záběry prohlédnete a zamyslíte se nad pravdivostí Hillových slov, čeká na Vás od nás malý dárek. Jednoduchý návod, jak využít principu dávání, abyste si k sobě našli ty správné lidi pro uskutečnění svého hlavního záměru a naplnění Vaší touhy.

JAK VYUŽÍT PRINCIPU DÁVÁNÍ A NAJÍT TY SPRÁVNÉ LIDI

Když se nad tím zamyslíte, objevíte, že NAKOPÁVAČ BOHATSTVÍ není jen úžasný nástroj pro Váš vlastní růst, ale také velice dostupný a vysoce efektní nástroj pro dávání a nalezení správných lidí. Takových lidí, kterými má smysl se obklopit pro uskutečnění Vašeho hlavního záměru a všech Vašich snů.

Abyste uspěli, potřebujete se spojit s lidmi, kteří budou svůj úspěch opírat o stejné zásady a hodnoty jako Vy. Musí to být lidé, se kterými si o jednotlivých principech můžete do hloubky povídat, společně podle nich plánovat a postupovat. NAKOPÁVAČ Vám pomůže je nalézt. Stačí střípky moudrosti, které z něj čerpáte, začít dávat dál.

Všehovšudy NAKOPÁVAČ sám je vytvořen a sestaven tak, aby se o něm snadno řeklo někomu druhému. Jeho cena je symbolická a může si ji dovolit každý. Současně ale není zadarmo, a tak snadno uvidíte, kdo je ochoten udělat závazek a kdo má špetku vytrvalosti a schopnost sám sebe řídit. 

S kýmkoliv, kdo se do NAKOPÁVAČE pustí, si můžete o principech bohatství ihned začít povídat. Právě dnes jste o 14 dní před nimi. Víte, čím budou procházet, na co dalšího se mají těšit. A touto cestou můžete nalézt silné spojence, obzvlášť mezi těmi, kdo dokážou projít NAKOPÁVAČ celý! To budou jedinci se silnými stránkami, které Vás budou doplňovat, a se specializovanými znalostmi a schopnostmi, které Vy sami nemáte. Stejnou měrou budete doplňovat Vy je a vědět, co oni neví, a společně můžete vymyslet, vylepšit a vytvořit opravdu hodnotné služby a výrobky, za které bude trh ochoten zaplatit cenu, kterou si určíte. Nebo společně začnete iniciovat změny k lepšímu v libovolné sféře se rozhodnete.

Naskytne-li se příležitost, využijte ji. Staňte se ambasadorem principů bohatství. Jak radí Napoleon Hill - DÁVEJTE DÁL. Když to tak pocítíte, podělte se o to, co jste se naučili. Sami si tím principy zakořeníte hlouběji do své mysli a budete inspirovat druhé. A pokud byste pocítili, že by se měl přímo o NAKOPÁVAČI někdo dozvědět, zde je na něj odkaz:

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na patnáctý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká objevení SEDMÉHO PRINCIPU bohatství a s ním posun z DRUHÉ do TŘETÍ TROJICE princpů.

Teď je na čase jednat. Vaše činy jsou nyní to, co Vaše podvědomá mysl potřebuje vidět nejvíc.