12/30

Váš dvanáctý den

KDO NEPLÁNUJE SVŮJ ÚSPĚCH,

PLÁNUJE SVŮJ NEÚSPĚCH.

„Existuje pouze jediná spolehlivá metoda nashromáždění a udržení bohatství, a tou je poskytování užitečných služeb.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u dvanáctého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Abyste mohli cokoliv získat, ať už jsou to peníze, majetek, zdraví nebo láska, potřebujete porozumět tomu, že se Vám těchto věcí dostane pouze jako odezvy na to, co nejprve za ně výměnou nabídnete, nebo co pro ně uděláte. Toto pochopení mnoha lidem uniká, proto se snaží si věci k sobě do života přitáhnout. Ano, věci si můžete přitáhnout, ale jen na půl cesty. Zbytek je na Vás, musíte si pro ně dojít. Správné myšlenky jsou levá noha a správné činy jsou pravá noha na cestě k bohatství ve všech aspektech života. Potřebujete kráčet oběma. Pokud jednu z nich odmítáte odlepit od země, váš úspěch bude omezen na to, kam jen dosáhnete druhou nohou. Většinou lidé odmítají odlepit od země nohu činů.

Ke každému snu, který máte, existuje cesta z místa, kde právě jste, až k jeho uskutečnění. Úspěch není otázkou štěstí ani náhody. Úspěch je vždy výsledek. A výsledek je vždy důsledek ... správného myšlení a odpovídajících kroků, činů a postupů. A správné myšlení, kroky, činy a postupy je vždy možné naplánovat! Uskutečnění Vašeho snu je pak nevyhnutelná řetězová reakce na příčiny, které jste zavdali.

Vydělané peníze jsou například důsledek toho, že vymyslíte a ze svých schopností, odhodlání, nápadů a znalostí vytvoříte hodnotu pro druhé, za kterou budou ochotni zaplatit. Pokud máte touhu vydělat jeden milion korun, znamená to vytvořit určitou hodnotu, za kterou bude tisíc lidí ochotných zaplatit tisíc korun. Nebo hodnotu, za kterou bude dvacet lidí ochotno zaplatit padesát tisíc korun. Tou hodnotou může být například workshop na to, v čem jste dobří, nebo lektorství v tom, co dobře znáte a čemu rozumíte. Může to být ale také výsledek spolupráce Vašich silných stránek se silnými stránkami někoho druhého, z čehož vzejde produkt nebo služba mnohem vyšší hodnoty, než jakou byste dokázali vytvořit každý zvlášť. A můžete si na to vytvořit plán.

Nalézt lásku a vysněného partnera je důsledek vytvoření v sobě samém hodnoty takové, abyste se stali vysněným partnerem svému vysněnému partnerovi. Aby až ho potkáte, byla touha vzájemná a ne jen jednostranná. Právě v oblasti lásky lidé dělají tu chybu, že si ji jenom touží přítáhnout, místo toho, aby jí vyběhli naproti tím, že zvýší svoji hodnotu, a rozšíří svoji působnost o nové zájmy, nová místa a navštíví nové události. Nečekejte, až si Vás láska najde. Jděte si ji najít. A můžete si na to vytvořit plán.

Zdraví je důsledek vytvoření hodnoty pro své vlastní tělo, se kterou pak ono může pracovat k dosažení vašeho záměru. Nabídněte svému tělu jako hodnotu zdravější jídlo, kvalitnější spánek, lepší myšlenky a náhle zjistíte, že i ono funguje podle zákonu odezvy na Vaše činy. A můžete si na to vytvořit plán.

Organizované plánování bude dnes hlavní náplní Dílny podvědomé mysli. Než se do ní ale pustíte, přečtěte si pozorně příběh a doporučení od Napoleona Hilla, ve kterém odhalíte klíčové tajemství pojící se k organizovanému plánu.

...z pera Napoleona Hilla

Plánování a iniciativa

Nedlouho poté, co jsem se oženil, jsem poprvé navštívil rodinu své ženy. Vlak mě dovezl blízko jejího rodného města, ale zastavil o dvě míle dřív. Protože jsem přijel v lijáku, nebyl na mě ve chvíli, kdy jsem dorazil k tchánům, nijak působivý pohled. Měl jsem také trochu špatnou náladu a zvolal jsem: „Proč nenecháte železnici postavit trať až do města?“

Švagři se zasmáli a řekli mi, že se o to snaží už deset let, ale že železnice není ochotna vzít na sebe náklady na stavbu mostu přes místní řeku.

„Deset let?!“ řekl jsem arogantně. „No, tu práci bych zvládl za tři měsíce.“

No, opravdu jsem si zavařil, protože takové vychloubání před mou novou rodinou se mi stalo výzvou. Věděl jsem, že musím jednat. Se švagrem jsme počkali, až přestane pršet, a pak jsme zamířili dolů k řece.

Tam jsme uviděli vrzající starý dřevěný most, přes který vedla okresní silnice. Na vzdálenějším břehu řeky končila nákladní železnice, jejíž koleje silnici křižovaly. Jak nákladní vlaky přijížděly a odjížděly, zastavily vždy na dlouho dopravu na silnici, čímž zpomalily cestu všem místním lidem.

A v tom přišel nápad. „Podívejte se,“ řekl jsem. „Je to jednoduché. Osobní železnice zaplatí za třetinu ceny mostu, aby mohla nabídnout městu na druhé straně řeky lepší služby. Kraj zaplatí za třetinu mostu, protože ten dřevěný bude stejně muset brzy vyměnit. A nákladní železnice zaplatí poslední třetinu, aby odklonila silniční dopravu z kolejí a zabránila tak možnému neštěstí, kdy by se zřítil původní dřevěný most pod tíhou aut, která na něm čekají, až přeje nákladní vlak.

Tak jednoduché to bylo. Za týden jsme se švagrem získali souhlas všech tří stran a za tři měsíce byl postaven nový most a město mělo osobní železniční dopravu.

Přeji Vám, aby Vás Vaše osobní iniciativa nemusela dostávat z takové pasti, do které jsem se uvrtal já sám. Ale vězte, že pokud ji uplatníte při každé příležitosti – zejména poté, co jste udělal hloupou chybu – pak z toho budete mít prospěch vy i vaše komunita.

Čas, kdy byste měli začít procvičovat svou osobní iniciativu, je ve chvíli, kdy si určíte svůj jednoznačný hlavní záměr. Jakmile ho máte stanovený, začněte vytvářet svůj akční plán; začněte budovat spojenectví s druhými lidmi, kteří mají specializované znalosti, jež budete potřebovat. Možná zjistíte, že se váš plán bude měnit v důsledku věcí, které se při plnění jednotlivých kroků naučíte, ale důležité je začít pracovat okamžitě.

Je lepší jednat podle plánu, který není perfektní, než své činy odkládat a zdržovat. Odkládání je úhlavním nepřítelem osobní iniciativy, a pokud dovolíte, aby se z odkládání stal návyk, od samého počátku se budete trápit s každým jedním krokem.

Dělejte co nejlepší práci, abyste uvedli svůj plán do chodu, a poučujte se ze svých chyb. Ignorujte škarohlídy, kteří vám říkají, že míříte ke katastrofě. Když Andrew Carnegie vstoupil do ocelářského byznysu s cílem snížit cenu oceli ze 140 dolarů za tunu na 20 dolarů za tunu, našlo se hodně těch, kteří se mu vysmívali. Nikdo z těchto lidí na oceli nevydělal ani halíř, kdežto Carnegie dosáhl svého záměru.

Potřebujete-li radu, vyhledejte kvalifikované odborníky a zaplaťte jim za jejich rady. Takové ty „rady zdarma“, které dostanete na každém rohu od kolegů a „přátel“, budou mít v důsledku přesně takovou hodnotu, jako kolik Vás stály: tedy nula.

Nikdy nečekejte, až Vás k činnosti přiměje nějaká vnější síla. Samozřejmě budete muset reagovat na překvapení a vaši konkurenci, ale musíte se denně posouvat kupředu podle svého vlastního plánu. Krmte svou palčivou touhu obrazy svého úspěšného já. Přikládejte tak moc do plamenů vaší touhy, že vám z toho židle začne hořet pod zadkem, a vy nebudete schopni jen tak pohodlně sedět a brát vše s nadhledem, když vaše práce není hotová nebo můžete udělat ještě krok navíc.

Když je úkol dokončen a dílo hotové, přezkoumejte ho. Je to ta nejlepší práce, kterou jste mohli udělat? Co by ji mohlo zlepšit? Proč ten krok neuděláte hned teď? Osobní iniciativa vyžaduje, abyste byli ostražití ke každé příležitosti a jednali podle ní ihned, jakmile ji objevíte.

Napoleon Hill

Iniciativa je mocné kouzlo, které rozpohybovává soukolí Vašeho zorganizovaného plánu na získání toho, po čem toužíte nejvíce. Napoleon Hill v knize Myšlením k bohatství | 1937 První vydání na straně 44 píše:

VYTVOŘTE SI JASNÝ PLÁN, JAK SVOU TOUHU USKUTEČNÍTE,
A ZAČNĚTE JEDNAT IHNED BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA JSTE PŘIPRAVENI NEBO NE. PUSŤTE SE DO AKCE.

Všehovšudy, pokud následujete Nakopávač pozorně, k tomuto jste již byli vyzvání v pátém dni, který byl věnován principu AUTOSUGESCE, kde v Dílně podvědomé mysli stojí napsáno:

„Budete-li se uvedeným postupem řídit, brzy Vám v mysli vytanou podněty a nápady jak se k uskutečnění Vaší touhy a k naplnění celého prohlášení přiblížit. Jakmile se to stane, Vaším úkolem bude jednat. Ihned, bez otálení učinit krok vstříc. Bude to chvíle, kdy začnete dosahovat na šestý stupeň škály od přání k uskutečnění, se kterou jste se seznámili před dvěma dny. A nesmíte tu chvíli propásnout.“ 

Dílna podvědomé mysli

Před čtyřmi dny jsme Vás seznámili se čtvrtým principem bohatství, kterým jsou SPECIALIZOVANÉ ZNALOSTI. Před dvěma dny jste objevovali princip pátý, kterým je PŘEDSTAVIVOST. Právě tyto dva Vám budou nápomocné při organizování a plánovaní cesty k uskutečnění Vašeho hlavního záměru.

Existuje mnoho forem, jak svůj organizovaný plán vytvořit. Důležité je nenechat se odradit v případě, že by Vám to nešlo hned, snadno a rychle. Pokud si připravujete plán poprvé v životě, může to být pro Váš mozek nové. Přimějte jej vydržet porodní bolesti nápadů. Pomůžeme Vám následujícím šestistupňovým receptem na rozjezd organizovaného plánování na získání a vydělání peněz. Pamatujte, že správný organizovaný plán je napsaný a rozkreslený na papír. Mít ho v hlavě nestačí. Proto si připravte papír a tužku a pište, kreslete, dejte na papír vše, co Vám probleskne v mysli.

1) Jakou užitečnou hodnotu mohu nabídnout nebo vytvořit, za kterou budou druzí lidé ochotni zaplatit peníze? Kolik peněz by tato hodnota měla stát?

2) Jaké množství této hodnoty potřebuji prodat, abych vytvořil zisk ve výši peněžní částky, kterou potřebuji vydělat na uskutečnění svého hlavního záměru?

3) Mám a umím vše, co je potřeba pro vytvoření této hodnoty? Pokud ne, co vše potřebuji vědět, nebo s kým se potřebuji spojit, kdo by scházející části dodal?

4) Je můj plán použitelný i pro desetinásobný zájem ze strany kupujících, zákazníků, klientů, než na který cílím? Pokud ne, jak budete postupovat, pokud to nastane?

5) Od koho si mohu nechat poradit? Koho znám, nebo o kom ve svém okolí vím, že má znalosti a zkušenosti, kterými by mi mohl přispět.

6) Co mohu okamžitě začít dělat na uskutečnění tohoto plánu? Pravděpodobně Vás při psaní odpovědí na prvních pět otázek začaly napadat kroky, které byste mohli udělat ihned. Jděte je udělat. Teď.

NEMUSÍTE NYNÍ VIDĚT CELÉ SCHODIŠTĚ.
ZAČNĚTE S TÍM, CO MÁTE, KDE JSTE A KAM VIDÍTE.
HLAVNÍ JE ZAČÍT JEDNAT. NEČEKAT. NEVÁHAT.
SEBERTE INICIATIVU A JDĚTE TO UDĚLAT.

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na třináctý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh sportovce, který po celé mládí čelil rasovým předsudkům a odpírání svého ohromného talentu.

Jeho vize ale byla křišťálově čistá. Jeho záměr byl nad slunce jasný. Jeho plán měl jediný směr. A svojí touhou, vírou a vytrvalostí nakonec dosáhl nemožného, změnil pohled celého sportovního odvětví na černošské hráče a stal se vůbec prvním hráčem černé pleti, který kdy hrál na nejdůležitější a nejzodpovědnější pozici v americkém fotbalu. Jmenuje se ...

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili dvanáctý krok.