NAKOPÁVAČ | 30 DNÍ K BOHATSTVÍ

10/30

Váš desátý den

KDO SE NAUČÍ SMĚROVAT A ŘÍDIT SVOJI PŘEDSTAVIVOST, OVLÁDNE BUDOUCNOST.

„Cokoli si dokáže lidská mysl představit,
a čemu uvěří, toho může člověk dosáhnout.“

Napoleon Hill

Vítáme Vás u desátého dne Nakopávače bohatství. Než začnete číst, pusťte si jako vždy připravený hudební podkres. Minipřehrávač opět naleznete v horní liště této stránky. Připravte si papír (blok) a tužku a kdykoli pocítíte inspiraci nebo záblesk nápadu, přestaňte číst a ihned si je zapište.

Vaše představivost je Vaše superschopnost. Vaše představivost je tajuplný prostředek, kterým Vaše nehmotná mysl předává pokyny, zadání a úkoly hmotným buňkám, orgánům a svalům vašeho fyzického těla. Představivost je přírodní zázrak. Je to div divů. Je to kormidlo, kterým můžete řídit své činy, své kroky, určovat budoucnost a dokonce ovlivňovat dění na buněčné úrovni Vašeho těla. Vyzkoušejte si to.

Čtěte velmi pomalu a barvitě si představujte, jak právě z lednice vytahujete krásně žlutý, studený citron. Položte ho na prkýnko před sebou a ostrým nožem rozkrojte. Dužina citronu přetéká šťávou. Máte pokušení ji ochutnat. Zvedáte jednu půlku rozkrojeného citronu a do dužiny se zakousnete. Šťáva se vám rozlévá po jazyku a naplňuje Vaše ústa.

Jaký máte nyní pocit ve svých ústech? Pocítili jste byť nepatrný rozdíl?

Vaše představivost je simulátor možné reality. Umí vytvářet obrazy, texty, slova, zvuky, chutě ... umí stvořit celé filmy, celé skladby, vše skutečné i neskutečné. A Vaše tělo na to vše reaguje, protože je to pro něj k nerozpoznání od reality. Při představě jídla můžete začít pociťovat hlad. Při představě chladivého nápoje pocítit žízeň. Erotickými představami jste schopni plně aktivovat sexuální vzrušení Vašeho těla se všemi jeho projevy. Představami propojenými s vděčností zase dokážete vyloučit do svého těla hormon štěstí - oxytocin, a neurotransmiter pocitu odměny - dopamin, a způsobit si, že se cítíte krásně a šťastní.

Naučit se ovládat svoji představivost a neumožnit nežádoucím vlivům, aby k ní měly přístup, je jeden z nejdůležitějších úkolů, které na cestě k úspěchu máte. Nelze do jednoho dílu Nakopávače uvést všechny různé druhy, formy a propojení představivosti s dalšími schopnostmi Vaší mysli, ale podstatné je, abyste si nyní uvědomili, že:

PŘEDSTAVIVOST JE PLÁTNO, NA KTERÉ MALUJETE SVŮJ ŽIVOT DŘÍVE, NEŽ SE STANE.

Pokud se naučíte se svým plátnem představivosti pracovat, získáte přímý přístup k veškeré biologické podpoře Vašeho vlastního těla, které zapojí všechny schopnosti a síly, aby Vám pomohlo uskutečnit cokoliv, co si jen dovedete představit a čemu uvěříte. Říkáme tomu vizualizace.

...z pera Napoleona Hilla

Řízená pozornost

Řízení pozornosti znamená soustředit se na svůj hlavní záměr, přičemž člověk promítá jasný obraz tohoto záměru do své vědomé představivosti a drží ho tam tak dlouho, dokud jej nepřevezme podvědomá mysl a nezačne podle něj jednat.

Řízená pozornost je akt koordinace všech duševních schopností a nasměrování jejich spojených sil k danému cíli. Je to akt, kterého lze dosáhnout pouze sebekázní. Pozornost a představivost, které nejsou řízeny a směrovány, nemusí být ničím jiným než planou zvědavostí a bloumáním. Slovo řízená je tedy klíčem k ovládnutí síly myšlenky.

Řízené pozornosti můžete dosáhnout prostřednictvím následujícího postupu:
1) Vyjádřete přesně svůj hlavní záměr. To je počáteční bod veškerého úspěchu.
2) V představivosti vyobrazte svůj hlavní záměr tak jasně, že bude nezaměnitelný.
3) Svoji touhu po uskutečnění svého hlavního záměru zesilujte natolik až se stane spalující touhou, které není kladen v mysli žádný odpor.
4) Uvěřte v konečné dosažení svého záměru. Tato víra musí být tak silná, že se již vidíte v držení předmětu svého jednoznačného hlavního záměru.
5) Jednejte v souladu se svým záměrem, nepřetržitě, v plné síle, na podporu víry.

Budete-li tento postup následovat, Vaše podvědomá mysl převezme obraz, který jí byl zprostředkován výše uvedenými kroky, a začne pracovat na jeho uskutečnění všemi způsoby a prostředky, které jí jsou k dispozici, podle povahy vašeho záměru.

Napoleon Hill

To, jak velkou úlohu ve Vašem životě sehrávají Vaše pozornost a Vaše představivost, dokládá i velikost zájmu vnějšího světa o tyto dvě komodity. Média, reklamy, politici. Ti všichni usilují o to, aby si získali pozornost co nejvíce lidí a promítli do jejich představivosti obrazy a myšlenky, kterými ovlivní jejich biologické pochody, rozhodování a činy. Ti nejhorší z nich zasévají do představivosti lidí obrazy strachu a zkázy, protože chtějí způsobit, aby se lidé začali chovat sebezáchovně a pudově lapli "po spásném řešení", které oni nabízí.

Existují pouze dvě cesty, jak se nestát loutkou zájmů druhých lidí a být pánem své představivosti a tím i svého života. První je ovládnout svoji pozornost a vědomě se rozhodovat, čemu ji věnovat budu a od čeho ji naopak uchráním. Druhý je zvýšit míru svého nadhledu a emoční inteligence, díky nimž dokážete vědomě měnit interpretaci informací a událostí, které se derou do Vaší představivosti a odolat tak jejich negativnímu působení, jste-li mu vystaveni.

Dílna podvědomé mysli

Staňte se pozorovateli své představivosti. Po celý dnešní den se snažte zachytit, jaké děje se odehrávají ve Vaší mysli a na plátně Vaší představivosti. Pozorujte, zda a jaký mají dopad na Vaše emoční rozpoložení. Vnímání Vašich vnitřních dějů je první krok k jejich ovládnutí. Připomínejte si, že vše, čemu věnujete svůj zrak a sluch, se v menší či větší míře zrcadlí do Vaší představivosti. Tedy se to děje i nyní. Právě teď.

Začněte od této chvíle se svojí pozorností zacházet jako s investičním kapitálem. Na základě výsledků pozorování dějů na plátně Vaší představivosti se vědomě rozhodujte, do čeho svoji pozornost vkládat budete a čemu ji vyvarujete. 

O VAŠÍ BUDOUCNOSTI ROZHODUJE TO,
CO V SOUČASNOSTI PŘEVLÁDÁ VE VAŠÍ MYSLI A PŘEDSTAVIVOSTI
A JAKÝ VÝZNAM TOMU PŘIKLÁDÁTE.

Pozorovat svoji představivost a regulovat zaměření své pozornosti je nejlepší ochrana před nežádoucími vnějšími vlivy. Vyžaduje to sebekázeň a spalující touhu dosáhnout svého hlavního záměru.

VIZUALIZACE MÉ TOUHY

Při objevování principů TOUHY + VÍRY + AUTOSUGESCE jste si sepsali v přítomném čase prohlášení o tom, co máte v úmyslu získat a čeho máte záměr dosáhnout. Nyní toto prohlášení proměňte ve vizualizaci. Podle míry Vaší schopnosti soustředěně pracovat se svojí představivostí se rozhodněte, zda si pomůžete tím, že si představu rozepíšete na papír. Toto doporučujeme každému, kdo své představivosti ještě plně nevládne.

Je-li například Vaším hlavním záměrem mít nový vůz. Sepište si na papír představu...
Projíždím ve svém červeném Ferrari vesničkami na svazích italského pobřeží Amalfi. Na modrém nebi plují načechrané mráčky a v moři se třpytí sluneční paprsky. Zvuk motoru mě naplňuje radostí a neustále mi povídá, že jsem to dokázal/a. Projíždím serpentýnami na svazích, hraje hudba. Ve výlohách obchůdků, které míjím, se moje červené Ferrari odráží a s ním i já za jeho volantem. Vychutnávám si tu krásnou jízdu. Na sedadle spolujezdce sedí ... a jedeme do ...

Podobným způsobem detailně rozepište v přítomném čase realitu uskutečnění Vašeho snu, naplnění Vaší touhy, dosažení svého hlavního záměru. A soustavně si opakujte a ubezpečujte se, že toto dokážete. Zesilujte svoji TOUHU. Upevňujte svoji VÍRU. Opakujte si to tak dlouho a tolikrát a tolik dnů, kolik jen bude potřeba, až, jak Napoleon Hill píše:

"Vaše podvědomá mysl převezme obraz, který jí byl zprostředkován a začne pracovat na jeho uskutečnění všemi způsoby a prostředky, které jí jsou k dispozici, podle povahy vašeho záměru."

Do e-mailu Vám zítra zašleme odkaz na jedenáctý den z 30 dní Nakopávače bohatství, ve kterém Vás čeká příběh muže, který postupem času hluboce porozuměl moci své představivosti a plně ji zaměstnal ve prospěch svých vizí, snů, plánů a hlavního životního záměru.

Díky představivosti a vizualizaci a díky krokům a činům, které s nimi byly v souladu, se stal legendou ve sportu, v obuvnictví, v podnikání i ve start-upech. Jeho posláním je ukazovat světu a všem, kdo ho sledují, co mohou dokázat s pomocí vlastní mysli, představivosti a ovládnutím dějů, které se v nich odehrávají.

Zítřejší příběh čtěte pečlivě. I kdybyste ho už znali, dovolte mu, ať na Vás působí. Zákony bohatství platí pro všechny stejně a jsou ke všem stejnou měrou spravedlivé. Vaší úlohou je naučit se je a využít jich. Dnes jste učinili desátý krok.