Vděčnost jako obchodní strategie

Vděčnost jako obchodní strategie

Publikováno 13. února 2020 s osobním souhlasem autora

V obchodě a byznysu každého pochopitelně zajímají čísla, tržní podíl, splněné plány, růst a zisk. Pravdou ale je, že na ně máme jen pramalý vliv. Všechny výsledky jsou totiž jen důsledky. Mají svoje příčiny a pouze na ty máme vliv. Tomu rozumí každý. Co si však většinou neuvědomujeme, že i samotné příčiny výsledků mají své vlastní příčiny, které jim předchází. A i tyto mají své příčiny. Pokud se vydáme k prameni, ze kterého vychází všechny příčiny všech výsledků, objevíme, že ta prvotní příčina, pramen všeho, je způsob našeho myšlení. To tam vše začíná.


Napoleon Hill ve své převratné knize Myšlením k bohatství prokázal, že výsledky, které lidé v životě mají, jsou pouhou ozvěnou způsobu, jakým myslí. Při rozhovorech s 500 nejúspěšnějšími muži své doby odhalil, že pouhou změnou svého myšlení může člověk změnit svůj osud. Dnes o 80 let později věda s pomocí nejmodernějších technologií objevuje, že měl Napoleon Hill ve svých pozorováních pravdu.


O neuroplasticitě se již nějaký čas hovoří. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, tak vězte, že bylo prokázáno, že člověk svým vlastním myšlením formuje a upravuje fyziologii svého mozku, a v tomto článku vás chci inspirovat k osvojení jedné z nejúčinnějších známých strategií myšlení pro dosažení lepších výsledků. Jak už název napovídá, budu mluvit o vděčnosti. A rozhodně tím nemám na mysli nic, co by zapadlo do škatulky „ezo“.


V posledních letech strmě stoupá počet vědeckých výzkumů, které se vděčností seriózně zabývají a pozorují s pomocí funkční magnetické rezonance, co se při ní s lidským mozkem děje. Výsledky jsou bez přehánění převratné. Mozek pozorovaných subjektů se při vděčnosti doslova před očima mění, formuje, upravuje své struktury a navyšuje v některých místech šedou hmotu. Mění se tím jednak způsob, kterým lidé interagují s realitou, ale také způsob, jakým navazují nové vztahy s druhými lidmi. Vděčností jsme schopni přebudovat strukturu a schopnosti svého mozku tak, abychom dosáhli lepších obchodních výsledků.


V jednom z experimentů byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První dostala za úkol napsat libovolný dopis. Druhá skupina měla za úkol napsat dopis vděčnosti. Po třech měsících byla provedena kontrolní magnetická rezonance jejich mozků a ukázalo se, že zatímco u první skupiny nenastala žádná změna, u všech účastníků z druhé skupiny se dlouhodobě zvýšila aktivita v pregenetálním předním cingulárním kortexu, který mimo jiné předpovídá možné výsledky a důsledky vlastního jednání. Procvičováním a prožíváním vděčnosti jsme tedy schopni začít lépe vnímat a vyhodnocovat (mnohdy nevědomě) možné budoucnosti vzhledem k našim současným činům a upravit své jednání tak, abychom v budoucnosti svých cílů a vizí dosáhli.


Jiné studie objevily, že procítěnou vděčností aktivujeme geny s označením CD38 a COMT, které vylučují do těla hormony oxytocin a dopamin. Tyto dvě látky výrazně ovlivňují naši vnímavost a to, jak se právě cítíme a myslíme. Určité techniky vděčnosti proto můžeme používat ke zvládnutí nad míry stresu a zachování si jasného uvažování ve vypjatých situacích a při náročných obchodních jednáních.


Nemám prostor jít zde do větší hloubky, ale naučím vás jednu ze základních technik vděčnosti. Jmenuje se Zlatý seznam a jeho autorem je slepý milionář, spisovatel, filantrop a lektor Programu Myšlením k bohatství - Jim Stovall. Používá ji denně už více než 50 let. Každý den ráno, když je vaše mysl nejčerstvější, si vezměte papír a vlastní rukou napište deset věcí, za které jste v životě nejvíce vděční. Pak si u každé z nich odpovězte na otázku, proč jste za ni vděční, a jak by vypadal váš život, pokud byste tyto věci neměli. Poté poděkujte, že tyto věci v životě máte. Snažte se u toho vděčnost z myšlenky přenést do prožitku. Už za několik dní začnete vnímat, že se něco ve vašem mozku, myšlení a prožívání mění. A to bude teprve začátek.


Každý obchodník, podnikatel, manažer a lídr by měl rozumět tomu, že jeho největším životním aktivem jsou jeho vlastní mozek a mysl. Právě ony nám pomáhají interpretovat realitu kolem nás, vyhodnotit ji a následně ji upravit pro dosažení našich cílů a vizí. A to vše podléhá způsobu, jakým myslíme. Pokud jsou mozek a mysl naším největším aktivem, pak ta nejdůležitější investice času a peněz, kterou v životě můžeme udělat, je právě do těchto dvou. Všechny ostatní investice a velká rozhodnutí jsou až druhotnou ozvěnou toho, jak využíváme schopností našeho mozku a mysli.


S úctou, Petr Štěpánek

Producent kurzu Cesta vděčnosti a Programu Myšlením k bohatství z Dílny Nadace Napoleona Hilla


Začínáte rozumět síle, kterou vděčnost dává? Objevujete, že naučit se ji ovládat, by mohla být nejlepší investice vašeho života? Přijměte naše pozvání, vydejte se na Cestu vděčnosti.

Comments

Login to comment

No comments posted