Sedm Otázek: Michal Rückel

Sedm Otázek: Michal Rückel

Rozhodli jsme se během krize požádat o rozhovory některé inspirativní osobnosti, které si zakoupily Program Myšlením k bohatství, a zeptat se jich, jak k této době sami přistupují a co by poradily druhým.

Příběh Michala Rückela zní jako z filmu, ale skutečně se stal a tady v Česku. V mladém věku vydělal v podnikání desítky milionů korun, ale štěstí, které čekal, že mu to dá, nepřišlo. Propadl úzkostem, neřestem a jeho pád zastavila až kniha Cesta k sobě, která se mu dostala do rukou. Začal díky ní s vnitřní proměnou a stal se správným chlapem, skvělým tátou a transformačním lídrem, který zlepšuje svět.
Co je podle vás úspěch a jaké je tajemství toho vašeho?

Michal: "Úspěch a peníze jsou vedlejším produktem štěstí. Jenže postarat se o to, abychom byli šťastní, je o harmonizaci našeho života v úzkém spojení dělání toho, co nás baví a naplňuje. K tomu vede cesta i skrz sebepoznání našich silných stránek a talentů, které když vytrvale rozvíjíme a obohacujeme jimi okolní svět, tak to je bez ohledu na materiální statky pro mě definice úspěšného a šťastného života."


Jaká jedna lidská dovednost (vlastnost) Vás dostala tam, kde jste?

Michal: "Z mého pohledu je to schopnost držet slovo. Spolupracuji s o moc úspěšnějšími lidmi, u kterých peníze nejsou na prvním místě jejich žebříčku životních hodnot. Na těchto lidech je úžasné, že vše co si řekneme a na čem se domluvíme, to vždy platí i bez uzavírání písemných smluv. A přesně tak si představuji ideální businessové prostředí. Intriky, lži a křivé jednání do mého světa nepatří."


Jaká Vám vyvstala se současnou karanténou největší výzva?

Michal: "Překonat ji s co nejmenšími ztrátami lidských zdrojů a současně být v neustále pozitivním smýšlení pro hledání nových příležitostí ke zlepšení našeho fungování pomocí probíhající digitální transformace, která se díky této situaci urychlila."
Jakou jste objevil pro sebe v této době největší příležitost?

Michal: "V podnikání je to větší a praktické využívání efektivních online nástrojů, které tato doba přináší, protože jsme je dříve až tolik nevyužívali. V soukromém životě větší uvědomění toho, kam plynou rozhodnuti udělaná z lásky oproti rozhodnutím ze strachu, a jakou energii do života tyto dva protipóly přinášejí."


Odkud v těchto dnech čerpáte inspiraci a jaká je vaše filosofie pro těžké časy?

Michal: "Inspirací mi jsou všichni lidé, ze kterých cítím láskyplný postoj a ne jen vystrašené reakce na tuto situaci. Nejvíce bych se v tomto ohledu mohl učit od svých malých dětí. Rozhodně i knihy nebo online programy jako jsou třeba Myšlením k bohatství od velikánů naší historie, a pak i ze zklidnění sebe sama a napojování na své nitro pomocí meditace.


Moje filosofie pro těžké časy je neustálé uklidňování se tím, že vše, co se děje, je ve finále pro moje dobro,protože těžké životní časy jsou lekce, které nejvíce napomáhají našemu rozvoji a růstu."


Jakou radu byste dal lidem po čas karantény? Jak Vy sám trávíte čas během ní?

Michal: "Aby hlavně nepanikařili, protože strach z korona viru je pro naše zdraví škodlivější než virus sám, a aby se snažili hledat samá pozitiva na tomto celosvětovém zpomalení naší honby za úspěchem a materiálním štěstím, protože existují i jiné aspekty životního bohatství.


Já osobně hodně přemýšlením o tom, co se nám snaží tato situace říci o našem stylu života, protože jsem přesvědčený že nic z toho, co se děje, není náhoda."


Co změníte ve svém životě po karanténě? Změníte nějak svůj přístup k životu?

Michal: "Ano a už se to děje, protože toto nucené „pozastavení světa“ mě více učí žít v ukotvení do přítomného okamžiku i času stráveném se svoji rodinou. K tomu navíc i k zamyšlení nad využíváním efektivnějších nástrojů komunikace a rozhodně chci ještě více žít v souladu s ochranou životního prostředí a prostoru, který nám tato planeta svěřila."


Děkuji Michalovi za čas, který odpovědím věnoval, a jsem rád, že ho mohu nazývat svým přítelem. Dvě věty, které v těchto svých odpovědích napsal, pohnuly i mým nitrem. Nechám si je pro sebe, ale přeji i vám, abyste z moudrosti Michala Rückela sami pro sebe také vytěžili nějaký klenot.


Co byste řekli na to, vzít si papír a tužku a sami si odpovědět na těchto sedm otázek, které v rozhovorech klademe? Třeba objevíte, že i ve vás jsou uložené klenoty...


S úctou a přáním štěstí, Petr Štěpánek – Producent Programu Myšlením k bohatství a projektu Cesta vděčnosti

Zakoupit Program Myšlením k bohatství Budete jej mít na celý život a bude růst s VámiComments

Login to comment

No comments posted