Sedm otázek: Lukáš Eder

Sedm otázek: Lukáš Eder

Rozhodli jsme se během krize požádat o rozhovory některé inspirativní osobnosti, které si zakoupily Program Myšlením k bohatství, a zeptat se jich, jak k této době sami přistupují a co by poradily druhým.

Tentokrát jsme položili sedm otázek muži, který vede magazín Business Leaders, pořádá konference Tajemství obchodu a je blízkým spolupracovníkem Petra Casanovy. Jmenuje se Lukáš Eder a pomohl jako obchodní ředitel Petrovi vybudovat úspěšnou firmu First Class Publishing, která je ohňostrojem pozitivity na českém trhu.
Co je podle vás úspěch a jaké je tajemství toho vašeho?

Lukáš: "Úspěch je pro mě osobně synonymum svobody. Představuji si proto úspěšného člověka jako osobu, která má naprostou kontrolu nad svou myslí, jako někoho, kdo si je vědom svých životních hodnot a vše co v životě dělá, je v souladu s těmito hodnotami. Úspěšný člověk je podle mě ten, kdo je přínosem pro společnost, ve které žije, umí dělat jasná rozhodnutí a přijmout za ně plnou zodpovědnost. Protože jen takoví lidí se nebojí myslet, jen oni sami rozhodují o svém životě a právě to je dělá svobodnými. Nevím, zda se já mohu pokládat za úspěšného, ale pokud se v mém okolí najde jeden člověk, který by o mně řekl, že jsem mu nějakým způsobem pomohl vést lepší život, tak si troufám říct, že ano. Nemyslím si, že je úspěch opředen nějakým tajemstvím. Podle mě jde především o to, nedávat prostor rozvoji jakéhokoliv strachu ve své mysli."


Jaká jedna lidská dovednost (vlastnost) Vás dostala tam, kde jste?

Lukáš: "Úspěch určitě není jen o jedné dovednosti, vždycky je to o celé sadě dovedností, které jsou typické právě pro úspěšné lidi. Pokud bych měl vyjmenovat dle mě ty nejdůležitější dovednosti, byly by to rozhodnost, zdravé sebevědomí, vizualizace, houževnatost, vděčnost, trpělivost, vytrvalost, obezřetnost, a zdravá kombinace pozitivního a kritického myšlení. Všechny tyhle dovednosti nám umožňují svobodně myslet a být tak úspěšnými lidmi. Pokud bych si měl vybrat jednu z nich, která mně pomohla objevit mé silné stránky a překonat nějaké překážky, tak by to byla asi ta vytrvalost. Nemůžu ale říct, že je to jen díky vytrvalosti, že se dnes mohu cítit opravdu svobodný."


Jaká Vám vyvstala se současnou karanténou největší výzva?

Lukáš: "Myslím, že nenechat se strhnou davem a ovlivnit negativními informacemi. Nenechat se ovlivnit negativní energií, která doprovází vlnu strachu. Další, asi ale spíš celoživotní výzvou je, naučit se být více trpělivý. V případě karantény by to možná mohla být trpělivost spojená s názory druhých."
Jakou jste objevil pro sebe v této době největší příležitost?

Lukáš: "Nejsem si úplně jistý jestli jsem teď objevil nějakou příležitost. Spíš jsem se jen utvrdil ve svých životních hodnotách a zjistil, že nejlepší investice, kterou můžeme v životě udělat, je věnovat se sami sobě a hlavně své rodině a dětem. Příležitost tak vidím především v tom, že můžeme všichni tak trochu vypnout od nesmyslného shonu a učit se být šťastní tady a teď. Myslím si, že celá společnost najednou zjišťuje, že největší hodnotou nás všech je čas, a že záleží na každém z nás, jak s touto komoditou naložíme. Čas se neřídí velikostí našeho bankovního konta, čas jen běží a je mu úplně jedno, jestli ho promarníme, nebo využijeme na maximum."


Odkud v těchto dnech čerpáte inspiraci a jaká je vaše filosofie pro těžké časy?

Lukáš: "Zjistil jsem, že největší inspiraci můžeme vidět každý den v našich dětech. Děti mají totiž jednu úžasnou vlastnost, o kterou je bohužel připravuje vyspělá společnost. Na dětech je totiž úžasné, jak dokážou žít přítomným okamžikem. Dokážou žít tady a teď a to si myslím, že nám všem v dnešní vypjaté a rychlé době opravdu schází. Co se týče filozofie spojené s těžkými časy, snažím se netrápit se negativními událostmi, které nejsem schopen osobně ovlivnit, nebo zvrátit. Naopak se snažím v každé z nich najít něco pozitivního. Zde jsem jednoznačně stejného názoru jako Napoleon Hill a tedy, že „V každém neúspěchu se skrývá semínko budoucího úspěchu.“


Jakou radu byste dal lidem po čas karantény? Jak Vy sám trávíte čas během ní?

Lukáš: "Rozhodně bych všem doporučil, ať konečně využijí toho času, který teď můžou trávit s těmi nejbližšími. Pokud někdo nemá stanové své životní hodnoty, tak si myslím, že teď je ten nejvyšší čas tohle udělat a věnovat tomu dostatek prostoru. Obecně věnuji čas karantény hodně rozvoji a udržování dobrých vztahů, jak těch rodinných, tak i těch obchodních. Snažím se být neustále v kontaktu s obchodními partnery, udržovat komunikaci a aktivně se o ně zajímat. Vím, že s nimi teď žádný obchod neuzavřu, ale někdy nám prostě jen stačí, když se máme s kým podělit o své úspěchy i nezdary. Věnuji se také četbě knih, rozvoji dalšího obsahu a hodně i manuální práci na vysněné chatě, kde teď trávím čas s rodinou."


Co změníte ve svém životě po karanténě? Změníte nějak svůj přístup k životu?

Lukáš: "Stanovím si každý den čas jen sám pro sebe. Rozhodl jsem se toto striktně dodržovat, odhodit telefon, vypnout se od internetu, sociálních sítích a všech informací. Prostě si jen sednu, budu si třídit myšlenky a věnovat se sám sobě. Také chci být více s rodinou a to hlavně nejen fyzicky, ale i duchem přítomen."


Děkujeme Lukášovi za to, že si udělala čas a podělil se s námi o svoji moudrost. A přejeme každému z vás, kdo jste jeho odpovědi četli, abyste v nich nalezli inspiraci pro svůj život.


Přijměte také naše pozvání do Programu Myšlením k bohatství z Dílny Nadace Napoleona Hilla, který je v této době důležitou pozitivní hybnou silou. Právě teď je ten nejlepší čas posunout své myšlení na novou úroveň.


Tvůrčí tým Programu Myšlením k bohatství

Zakoupit Program Myšlením k bohatství Budete jej mít na celý život a bude růst s VámiComments

Login to comment

No comments posted