Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 22.3.2020

Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 22.3.2020

Objevujte MOUDROST VÍTĚZŮ s jedním z nejpozoruhodnějších mužů dneška

Kdykoli v životě čelím krizi, snažím se v mysli probudit „Modlitbu pokoje“. Tato modlitba přináší vnitřní klid, protože v ní člověk žádá o sílu změnit to, co změnit může, o schopnost přijmout to, co změnit nemůže, a o moudrost rozpoznat rozdíl mezi těmito dvěma věcmi.


Již dlouho píšu svá nedělní zamyšlení, která čte mnoho lidí na světě. A jen zřídka v nich mám příležitost dát konkrétní radu, která by platila pro všechny bez ohledu na politickou situaci a místní podmínky. Zdá se však, že díky pandemii coronaviru jsme se všichni ocitli na jedné lodi.


Věřím, že existují tři rady, kterých se nyní všichni můžeme držet:


  1. Dodržujte pravidla. Jedna z mých oblíbených definicí zralosti říká, že zralost je ta chvíle, kdy si uvědomíme a přijmeme, že se na nás vztahují univerzální pravidla. Lékaři a vlády kolem celého světa vybízí k dodržování určitých pravidel. Mezi ně patří umývat si ruce, používat dezinfekci, nosit roušku. Navíc bychom se měli vyhýbat davům a nepropadat panice. Zachování klidu je pravděpodobně jedna z nejlepších věcí, které můžeme udělat pro posílení imunitního systému. Strach a stres prokazatelně snižují schopnost těla bojovat s nejrůznějšími infekcemi. Jednejte zodpovědně a zůstaňte v klidu.

  2. Nejde jen o vás. Během této krize bude mnoho lidí izolování v nemocnicích, pečovatelských domech a ve svých domovech. Rychlý telefonát, nebo povzbuzující e-mail může osamělým lidem velmi pomoc. Máte různé přátele, sousedy, kolegy, kteří mohou potřebovat pomoc, nabídněte se. Mnoho firem a zaměstnanců v těchto dnech trpí. Najděte způsob, jak je podpořit. Pamatujte, že krize nám dává příležitost sloužit a uspět.

  3. Využijte situaci. Mnozí z nás budou po dobu několika týdnů či měsíců vystaveni nicnedělání a ztrátě návyků. Během této doby můžete buď lelkovat, anebo se můžete rozhodnout vykročit vpřed a v něčem se začít zlepšovat. Pomyslete na ta novoroční předsevzetí, která jste opustili, nebo věci, které jste vždycky chtěli dělat, ale nikdy jste neměli dostatek času. Tato doba je nejlepší příležitost začít se stravovat zdravě, začít doma posilovat a cvičit, číst knihy, sledovat zajímavé dokumenty, psát si deník, absolvovat online kurz nebo cokoli dalšího, co vás posune z mentality oběti k myšlení vítězů.

Rozumím tomu, že pro mnoho lidí se epidemie coronaviru stává bojem o život. Ale pro většinu z nás to bude zejména boj se strachem, leností a nudou. Přestože si nikdy nemůžeme zvolit, co se nám stane, vždy si můžeme zvolit, co s tím uděláme.


Jak půjdete tímto dnem, vytěžte z těžké situace to nejlepší. Dnešek je ten den! Jim StovallComments

Login to comment

No comments posted