Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 17.5.2020

Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 17.5.2020

Objevujte MOUDROST VÍTĚZŮ s jedním z nejpozoruhodnějších mužů dneška

Dvě z nejvíce nepochopených a nejvzácnějších slov v dnešním světě jsou MILOST a ODPUŠTĚNÍ. Ačkoli je jako slova všichni známe, jen vzácně se najde člověk, který je používá jako myšlenkově emoční procesy.


MILOST je okamžik, kdy je nám z ramenou sňata tíha viny, pro kterou se hluboce trápíme a litujeme svých slov nebo činů, kterými jsme způsobili něco, co již nelze zvrátit ani změnit. Milost obvykle přichází ve chvíli, kdy se vzdáme svého ega a upřímně litujeme toho, co bylo způsobeno.


ODPUŠTĚNÍ je rozhodnutí propustit křivdy, zranění, ublížení či nespravedlnosti, kterých se na nás dopustili druzí lidé. Je to uvědomění, že hněvem, nenávistí a touhou po pomstě ubližujeme zejména sami sobě. Odpuštěním nastolíme ve své nitru mír bez ohledu na to, zda se nám viník omluví či ne.


Důležité v našich životech je naučit se obě dvě přijímat i dávat. Nikdo z nás totiž nejsme dobrým soudcem, protože nikdo nevidíme vše. Obvykle vidíme jen malou část celé pravdy. Média a bulvár nás učí soustředit se na jediný prvek charakteru nebo jednání člověka a na základě něj ho celého očernit. Všichni navíc máme tendence druhé soudit podle jejich činů, ale sami sebe podle našich úmyslů. To nám dává pocit, že my jsme ti správní a druzí ti špatní.


Pokud sami přicházíme pozdě na schůzku, protože na dálnici byla nehoda, máme schopnost sami sobě své zpoždění velmi rychle odpustit. Pokud však přichází někdo druhý pozdě a my jsme včas, máme tendence vidět situaci svojí optikou a jejich zpoždění obvykle tak snadno netolerovat.


Nejznámější filosof své doby, Will Rogers, který pocházel z indiánského kmene Cherokee, jednou řekl: „Nemůžete nikoho posoudit, pokud jste nešli v jeho mokasínech poslední míli.“ Tato myšlenka v sobě obsahuje semínka milosti i odpuštění. Will Rogers také prohlásil: „Ještě nikdy jsem nepotkal člověka, který by se mi něčím nezalíbil.“


Will Rogers cestoval po celém světě v době, kdy letectví bylo ještě v plenkách. Viděl mnoho zemí, poznal mnoho kultur, setkával se s světovými vůdci, zažil velkou hospodářskou krizi i světovou válku. Byl vždy pozitivní a optimisticky, ale nikdy naivní. Naučil se mnoho věcí o mnoha lidech. Poznal lidskou špatnost i dobrotu. A nikdy druhé nesoudil, aniž by se nejdříve nepokusil porozumět jejich perspektivě. Získal tak veliké porozumění pro jednání druhých lidí. Právě proto tvrdil, že nikdy nepotkal člověka, který by se mu něčím nezalíbil.


Každý z nás se potřebujeme naučit nesouhlasit, aniž bychom odsuzovali. Gándhí učil, že od každého člověka se můžeme něco naučit. A kdo tomu porozumí, ten bude mít milost a odpuštění pro sebe i pro druhé vždy připravené. Pokud bychom totiž všichni měli úplnou perspektivu a viděli celou pravdu, porozuměli bychom  okamžitě jednání každého člověka.


Jak půjdete tímto dnem, dávejte milost a odpouštějte sobě, druhým i celému světu.
Dnešek je ten den! Jim StovallComments

Login to comment

No comments posted