Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 16.8.2020

Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 16.8.2020

Objevujte MOUDROST VÍTĚZŮ s jedním z nejpozoruhodnějších mužů dneška

Připravuji novou knihu o Napoleonu Hillovi a rozjímám nad tím, jak obrovský dopad měly na náš svět knihy, které napsal, a objevy, které učinil. Mnoho spisovatelů minulosti náš svět obohatilo, ale jen vzácně ho některý změnil k lepšímu. Pokud patříte k té malé skupince nešťastných, kteří niky od Napoleona Hilla nic nečetli, je nejvyšší čas to napravit a přečíst si při nejmenším Myšlením k bohatství. A pokud patříte k těm, kteří jste už Hillovo dílo poznali, mám pro vás malou výzvu.


Napište dopis vděčnosti Napoleonu Hillovi. Zamyslete se nad tím, jak velký vliv měla jeho slova na váš život, kolik dalších autorů ovlivnil, a že celé odvětví osobního rozvoje tak či onak pramení kdesi u Napoleona Hilla. A abych vás inspiroval, podělím se s vámi o svůj dopis vděčnosti, který jsem Napoleonu Hillovi tento týden napsal.


Drahý pane Hille,


poprvé jsem se o Vaší práci a knihách dozvěděl, když jsem dokončoval své studium na univerzitě. Jako slepec jsem věděl, že mé příležitosti a možnosti jsou omezené. Proto jsem svým rodičům oznámil, že místo hledání si zaměstnání, raději začnu podnikat. Seznámili mě s jedním starším gentlemanem jménem Lee Braxton, který mi o Vás pověděl a změnil mi tím život. Dodnes si pamatuji Vaše slova: „Pamatujte, že v každé nepřízni osudu, v každé porážce a v každém zklamání, je ukryto semínko stejně velkého nebo většího požehnání.“ Tato věta byl pro mě jako slepce paprsek světla.


Lee Braxton dokončil jen třetí třídu základní školy a přesto vydělal miliony dolarů obchodováním. Přál jsem si, aby byl mým mentorem. Souhlasil, pokud si nejdříve třikrát přečtu celou Vaši knihu Myšlením k bohatství. Ta kniha se stala základem všeho, co mě později učil, a stala se základem také mého vlastního úspěchu.


Mnoho let poté, co Lee Braxton zemřel, jsem napsal knihu Mapa milionářů, ve které o Vás a panu Braxtonovi píšu. Dostala se do rukou také Donovi Greenovi, který stojí v čele Nadace Napoleona Hilla. Po přečtení mě kontaktoval a vzniklo mezi mnou a Donem přátelství, které trvá již řadu let. Jednou se mi zmínil: „Jime, uvědomuješ si, že Lee Braxton byl jedním z nejbližších přátel Napoleona Hilla? Dokonce byl jedním z řečníků na jeho pohřbu“, pak mi dal přečíst rukopis toho proslovu a dovolil nahlédnout do korespondence, kterou jste s Leem po dlouhé roky vedli.


Kdyby mě rodiče neseznámili s panem Braxtonem, který kdyby mě neseznámil s Myšlením k bohatství, bojím se představit si, jak bych skončil. Budu navždy vděčný za inspiraci a moudrost, kterou jsem od vás získal, a za to nebeské spojení, které to vše připravilo už před mým narozením.


S úctou, Jim Stovall


Jak půjdete tímto dnem, zamyslete se nad vlivem, který měl Napoleon Hill na váš život, vezměte papír a tužku a napište mu dopis vděčnosti. Dnešek je ten den! Jim Stovall


Comments

Login to comment

No comments posted