Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 16.2.2020

Nedělní myšlenka Jima Stovalla - 16.2.2020

Objevujte MOUDROST VÍTĚZŮ s jedním z nejpozoruhodnějších mužů dneška

Většina světových vůdců, mocných politiků, osvícených teologů a filosofů by souhlasila s tvrzením, že světového míru pravděpodobně nikdy dosáhnout nedokážeme, přesto je důležité o něj stále usilovat. Konflikty doprovází lidstvo od samého počátku. Osobně věřím, že míru mezi lidmi a národy nelze dosáhnout, dokud nedosáhneme míru v nitru člověka.


Pravděpodobně nejdůležitější slova, která nám zanechal Jimi Hendrix, jsou tato: „Až moc lásky překoná lásku k moci, ve světě nastane mír.“ Absolutní moc je snadno zkorumpovatelná. Moc sama o sobě není ani dobrá ani špatná. Vše záleží na tom, jak je použita. Moc v rukou dobrého člověka nás může dovést k míru, zatímco v rukách zlovolného vede ke katastrofě.


Dalajláma řekl: „Světový mír začíná mírem v nitru lidí.“ Všechny konflikty lze vyřešit, pokud jsou obě strany ochotny vzdát se části svých zájmů ve prospěchu míru. Tím nechci říct, že bychom se měli snažit přijmout mír za každou cenu. Pokud by nás to stálo svobodu a lidskou důstojnost, byl by tímto zaplacený mír pouze krátkodobou záplatou. Mír není nepřítomnost válek. Je to vzájemně prospěšné porozumění mezi lidmi.


Albert Einstein řekl: „Trvalý mír nelze udržet silou. Lze ho dosáhnout pouze porozuměním.“ Můj zesnulý velký přítel a kolega, Dr. Stephen Covey, všechny učil, že nejdříve se musíme snažit porozumět druhým, než budeme usilovat o to, aby oni porozuměli nám. V každém konfliktu musíme být ochotni vyslechnout argumenty protistrany, nikoli se jen bít do prsou zaslepení vlastní pravdou.


Ano, existují věci, za které stojí za to bojovat či dokonce zemřít. Připomeňme si hrůzná zvěrstva, kterých bylo schopno nacistické Německo během druhé světové války, a jaká strašlivá cena byla zaplacena za jejich zastavení. Přesto taková oběť byla lepší volba, než nechat zlo vládnout dál.


Všichni potřebujeme nejprve urovnat konflikty, které se odehrávají v našich srdcích, myslích a duších, než se vydáme řešit konflikty mezi lidmi. Mír nevyžaduje, abychom se všichni na všem shodli. Mír vyžaduje ochotu respektovat právo na odlišný názor. Mír vyžaduje elementární shodu a kompromis, díky kterému každý dosáhne něčeho z toho, co chce, ale nikdo nedosáhne úplně všeho.


Jak půjdete tímto dnem, usilujte o vnitřní mír a pak se o něj podělte se světem. Dnešek je ten den! Jim Stovall


Desítky další exkluzivních článků najdete v tomto blogu po přihlášení do Programu Myšlením k bohatství

www.myslenimkbohatstvi.film/zakoupit

Comments

Login to comment

No comments posted